Talouden trendit

Nämä ovat autoteollisuuden houkuttelevimmat sijoitusteemat tulevina vuosina

Konsulttitalo KPMG:n tekemä kysely valottaa autoalan suuntaa, mahdollisuuksia ja riskejä.

KPMG julkaisi vastikään kyselyn, jota varten se haastatteli yli 1100 autoalalla vaikuttavaa johtohenkilöä 31:sta eri maasta. Konsulttitalon kysymykset käsittelivät autoteollisuuden murrosta seuraavien 5-10 vuoden aikana.

Autoalan päättäjät arvioivat, että sähköautot muodostavat noin puolet koko automyynnistä vuonna 2030. Näkemykset sähköautojen markkinaosuuden kehityksestä kuitenkin vaihtelivat merkittävästi vastaajien välillä.

Kyselyyn vastanneista johtajista 73 prosenttia uskoi, että sähköautojen hinta on vuonna 2030 samalla tasolla bensiinikäyttöisten menopelien kanssa. Yksittäisistä markkinoista suhteellisesti eniten sähköautoilijoita on vajaan 10 vuoden kuluttua Japanissa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Niissä sähköautojen markkinaosuus on silloin noin 52 prosenttia. Länsi-Euroopassa sähköautojen osuus on vastaajien arvion mukaan noin 49 prosenttia.

Mitä vastaukset tarkoittavat sijoittajan näkökulmasta? Sähköautojen suosion kasvu tarkoittaa, että moni autoalan yhtiö on pakotettu investoimaan murrokseen. Historia on opettanut, että yhtiöiden massiiviset investoinnit johtavat lyhyellä aikavälillä niiden alisuoriutumiseen suhteessa koko osakemarkkinaan. Sen vuoksi osakesijoittajat haluavat mahdollisesti nykytilanteessa suosia yhtiöitä, jotka ovat jo aiemmin investoineet autoalan muutokseen, tai joilla on esimerkiksi tuotannon osalta synergiaetuja sähköautoiluun siirryttäessä.

Sähköautojen latausajan lyhentäminen on sähköautoilun suosion keskiössä tulevina vuosina

KPMG:n kyselyyn vastanneet päättäjät arvioivat, että monet valitsevat ajopelikseen sähköauton vasta sitten, kun niiden latausaika supistuu huomattavasti nykytasolta. Vastaajista 77 prosenttia arvioi, että sähköautojen latausajan tulisi supistua alle puoleen tuntiin nykyisestä keskimääräisestä noin kolmesta tunnista, jotta suurin osa kuluttajista valitsisi sähköauton.

Tällä hetkellä merkkien ja mallien välillä on suuria eroja latausajassa. Latausajan pienentämiseksi yhtiöt investoivat seuraavina vuosina vahvasti akkuteknologiaan. Yhtiöiden tilannetta helpottaa julkisen sektorin investoinnit latausinfraan. 

Akkuteknologian kehittyminen avaa sijoittajille houkuttelevia tilaisuuksia akkutuotannon eri arvoketjuissa. Sähköautojen akkujen arvoketju kattaa useita vaiheita aina raaka-aineista akkukennoihin ja loppukäyttäjiin. Keskeisiä arvoketjun toimijoita ovat muun muassa raaka-aineiden tuottajat, prosessoitujen materiaalien tuottajat, akkukennojen ja -pakettien valmistajat, sähköautojen valmistajat sekä akkujen kierrätyksessä mukana olevat toimijat.

Auton ostaminen siirtyy yhä enemmän verkkoon ja moderni teknologia integroidaan osaksi autoilua

Myös autojen ostoprosessin ja itse käyttäjäkokemuksen uskotaan digitalisoituvan nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Päättäjät uskovat, että silloin suurin osa kuluttajista ostaa autonsa verkossa. Siispä kilpailukykyisen verkkoalustan kehittäminen sitoo tulevien vuosien aikana yhä enemmän monen autoyhtiön resursseja. 

Teknologiakehityksen myötä keskeistä roolia näyttelevät auton käyttöä tehostavat ja analysoivat sekä ajoturvallisuutta parantavat sovellukset. Sijoittajan näkökulmasta teknologian integrointi sähköautoihin on luonnollisesti sekä uhka että mahdollisuus. Toiset yhtiöt onnistuvat siinä paremmin ja korjaavat potin, kun taas toisille siitä aiheutuu merkittävä kustannus ts. epäonnistunut investointi. Tiedossa on jakautuminen alan voittajiin ja häviäjiin kuten teknologia-alalla on muutenkin tapahtunut.

Autoalan johtajat uskovat, että seuraavina vuosina on tulossa iso nippu yritysjärjestelyjä. Autoteollisuuden murros tarjoaa monia synergiamahdollisuuksia perinteisten alan toimijoiden ja modernien teknologiayhtiöiden välillä. Toisaalta yhdellä toimijalla saattaa olla esimerkiksi sähköautoalan osaamista, jota toinen perinteinen autoalan yhtiö tarvitsee menestyäkseen. Lisäksi yrityskauppoja on odotettavissa sähköautoilun arvoketjun eri vaiheissa toimivien yhtiöiden välillä.

Historian valossa yhtiöiden väliset fuusiot ovat osoittautuneet sijoittajille paremmaksi vaihtoehdoksi verrattuna ison rahan investointeihin ja tuotekehitykseen. Päättäjistä peräti 85 prosenttia kannattaa yritysjärjestelyjä teknologiayhtiöiden kanssa. Vain 15 prosenttia haluaa investoida ainostaan orgaaniseen kasvuun.

Kommentoi
Ylös
>