Kryptot

Tarjoaako bitcoin sijoittajalle hajautushyötyjä?

Sijoitussalkun hajautuksessa pyritään parantamaan sijoitussalkun tuotto-riski -suhdetta. Mikä merkitys hajauttamisessa on kryptovaluutalla.

Hajauttaminen on tunnetusti sijoittamisen ilmainen lounas. Sillä tarkoitetaan sitä, että hajauttamalla sijoittaja voi parantaa sijoitussalkkunsa tuotto-riski -suhdetta. Sijoittaja siis yksinkertaisesti valitsee erilaisia rahastoja ja omaisuuslajeja, joissa odotettu tuotto on mahdollisimman suuri suhteessa riskiin. Salkun riskitaso ja tuotto-odotus on sijoittajan riskinsietokyvyn mukainen.

Hajautus ei ole niinkään keino lisätuottojen hankkimiseen, vaan keino vähentää riskejä. Hajautuksella vähennetään salkun tuottojen volatiliteettia eli tuoton vaihtelua.

Hajauttamisessa oleellista ei ole varojen kohdentamisesta useisiin sijoituskohteisiin. Oleellista sen sijaan on sijoituskohteiden välinen korrelaatio eli tuottojen riippuvuus. Sijoitussalkkuun olisi löydettävä omaisuuslajeja ja sijoituskohteita, joiden välinen korrelaatio on alhainen tai mieluiten negatiivinen.

Allokaatio on hajautuksen keskeinen elementti

Monet sijoitusammattilaiset ovat sitä mieltä, että kaikkein tärkein hajautuksen muoto on hajautus eri omaisuuslajeihin. Tällöin puhutaan salkun allokaatiosta. Useiden tutkimusten mukaan allokaatio on merkittävimpiä sijoittajan tekemiä päätöksiä. Sijoittajan allokaatio selittää suurta osaa erilaisten sijoitussalkkujen tuotto- ja riskieroista.

Bitcoin-asiantuntija Henri Brade on sitä mieltä, että bitcoin täyttää hajautuksen kannalta hyvän omaisuuslajin kriteerit. Brade on suomalaisen Coinmotion Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä Bittiraha.fi-sivuston perustaja.

Brade perustelee näkemystään Jing Zhangin ja Qi-zhi Henin tutkimuksella Dynamic Cross-Market Volatility Spillover Based on MSV Model: Evidence from Bitcoin, Gold, Crude Oil, and Stock Markets (2021). Siinä tutkittiin maailman eri osakemarkkinoiden, Bitcoinin, kullan, öljyn ja Yhdysvaltain dollarin riippuvuutta toisiinsa ja yhdeltä markkinalta toiselle markkinalle siirtyvän riskin heijastusvaikutuksia.

Tutkimuksen mukaan Bitcoinin hintakehitys ei ollut riippuvainen osakemarkkinoiden, kulta- tai öljymarkkinoiden volatiliteetista. Osakemarkkinoiden, kullan tai öljyn volatiliteetti ei vaikuttanut merkittävästi Bitcoinin hintakehitykseen.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi öljy on hajauttamisen kannalta osakesijoittajalle kehno hajautuskohde, sillä öljy korreloi hyvin vahvasti osakemarkkinoiden kanssa.

Bitcoin ei korreloi osakemarkkinoiden kanssa

Brade tulkitsee tutkimustuloksia niin, että bitcoin tarjoaa sijoitussalkkuun hajautushyötyjä.

”Tutkimuksen mukaan Bitcoinia voisi käyttää sijoitussalkussa tuomaan salkun hajautukseen liittyviä korkean riskin allokaatiohyötyjä. Tämä siitä syystä, että Bitcoin ei korreloi osakemarkkinoiden, öljyn tai kullan kanssa. Näin voisi ainakin talousteoreettisesti olettaa, että osakemarkkinoiden volatiliteetin aiheuttamilta riskeiltä voisi ainakin osittain suojautua Bitcoinin avulla”, Brade päättelee.

Toisaalta tutkimus ei kuitenkaan osoita, että bitcoin vähentäisi sijoitussalkun kokonaisriskiä.

Brade kuitenkin muistuttaa, että kyse on vain yhdestä tutkimuksesta eikä sen perusteella tule vetää liian suoria johtopäätöksiä etenkään sijoituspäätösten osalta. Bitcoin luokitellaan edelleen erittäin korkean riskin sijoitukseksi etenkin sen volatiliteetin vuoksi, Brade toteaa.

Bitcoinin hajautushyödyistä on saatu positiivisia tutkimustuloksia muissakin tutkimuksissa.

Esimerkiksi Lisa Shalettin ja Denny Glindon tutkimus Case for Cryptocurrency As an Investable Asset Class in a Diversified Portfolio. Morgan Stanley: Wealth Management (2021) osoittivat, että lisäämällä osake- ja korkosalkkuun 2,5 prosentin osuus bitcoinia, nousi salkun absoluuttinen ja riskikorjattu tuotto viitenä vuotena seitsemästä ajanjaksolla 2014 – 2020.

Tutkimuksen mukaan bitcoinia pienen osuuden sisältämän sijoitussalkun kokonaistuotto nousi samalla, kun salkun kokonaisvolatiliteetissa ei tapahtunut muutosta. Lisäksi Sharpen luvulla mitattu tuotto-riski -suhde parani.

Brade muistuttaa varovaisuuden merkitystä.

”Varovaisuutta on siten sijoituskohteita valittaessa aina hyvä noudattaa. Samalla kuitenkin on hyvä silmällä pitää uusia potentiaalisia sijoituskohteita, jotka voivat luoda esimerkiksi juuri hajautushyötyjä ja siten pienentää salkun keskimääräistä riskiä”, Brade neuvoo.

Coinmotion​ ​-​ ​SalkunRakentaja ​-​​yhteistyötarjous

Avaa​ ​tili​ ​Coinmotion-palveluun ja aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla.​ ​Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1% treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös