Makrotalous

Kiinan talousuudistukset iskevät negatiivisesti Euroopan talouteen

Kiinan talousihme yskii. Maailman toiseksi suurin talous hakee talousuudistuksia, jotka voivat tietää vaikeuksia Euroopalle.

Rankasti velkaantunut kiinalainen kiinteistöjätti Evergrande on yhä syvemmällä taloudellisissa vaikeuksissa. On olemassa riski, ettei yhtiö kykene selviytymään 260 miljoonan dollarin suuruisesta lainanlyhennyksestä, jota velkojat vaativat. Myös läes 83 miljoonan euron korkomaksut ovat rästissä.

Joulukuun alussa yhtiö kertoi, että se aikoo neuvotella ulkomaisten luotottajien kanssa velkasaneerauksesta.

Evergrande on laajentanut kiinteistövarallisuuttaan voimakkaalla velkavivulla. Yhtiön velkavastuut yltävät 300 miljardiin dollariin.

Yhtiön vaikeudet alkoivat hieman yli vuosi sitten, kun Kiinan keskuspankki päätti laittaa suitsia suurimpien kiinteistöjättien velkaantumiselle. Sen vuoksi yhtiö on joutunut myymään rakentamattomia asuntoja alennushinnoin saadakseen lisää pääomia rakennushankkeisiin. Lisäksi Evergrande joutui varoittamaan mahdollisesta likviditeettiongelmasta.

Evergrande on noussut Kiinan voimakkaasti velkaantuneen ja kovilla kierroksilla käyvän kiinteistösektorin symboliksi. Kiinteistösektorin osuus Kiinan bruttokansantuotteesta on peräti kolmannes. Samalla asuntojen hinnat ovat moninkertaistuneet viimeisten vuosien aikana.

Kiinan talouskasvu on ollut viime vuosina huikaisevan kovaa. Neljässäkymmenessä vuodessa maan kansantulo henkeä kohti kasvoi yli 40-kertaiseksi.

Uusi talouspolitiikka

Viime vuosina Kiinan kasvu on hiipunut. Maan bruttokansantuote kasvoi 6,6 prosenttia vuonna 2018 ja 6,0 prosenttia vuonna 2019. Koronapandemian vuoksi viime vuonna kasvu jäi 2,3 prosenttiin, mikä on alhaisin lukema sitten vuoden 1976.

Kuluvan vuoden aikana kasvu on ollut odotettua hitaampaa. Talouskasvu hidastui heinä–syyskuussa 4,9 prosenttiin, kun analyytikot olivat ennustaneet kasvun olevan 5,2 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

Siksi Kiina julkisti viime vuonna uuden talouspolitiikan, joka painottaa kotimaista kysyntää mutta pysyy avoinna kansainväliselle kaupalle ja investoinneille. Kiina eristää kotimarkkinoitaan, lisää omavaraisuuttaan. Samalla se pyrkii pysäyttämään velkaantumisen ja siirtämään talouskasvun painopistettä enemmän kotimaan palvelusektorille.

Koska kiinalaisten varallisuus on kiinni kuplahinnoitelluissa asunnoissa, tulee kiinteistömarkkinoiden velkaantumisen pienentämisestä ”hypersensitiivinen operaatio”, arvioi OP Varainhoidon strategi Jussi Hyöty Sijoittajan näkymät vuodelle 2022 -artikkelissaan.

Hyöty kertoo, että Kiinassa on analysoitu tarkasti Japanin kiinteistömarkkinoiden tapahtumia 1980-luvulla.

”Kiina ei tule suhtautumaan yhtä löperösti kiinteistöongelmaan kuin Japani, vaan pyrkii aidosti korjaamaan sen. Kiinan reformi ei ole pehmeä siirtymä johonkin parempaan.” 

Jättielvytyksiä ei ole jatkossa tiedossa

Kiinan uusi pyrkimys omavaraisuuteen ja velkaantumisen hillintään vaikuttavat radikaalisti maailman talouteen, Hyöty arvioi. Ennen kaikkea siitä tulee kärsimään Eurooppa.

”Jatkossa ei kannata odottaa Kiinalle ominaisia jättielvytyksiä, jotka läikkyvät globaaliin talouteen. Jäljempänä kuviossa on kolme käyrää, jotka tiivistävät globaalin suhdanteen ajanjaksolla ennen reformia. Globaali suhdanne on syntynyt Kiinan velkaimpulssista, jota on seurannut kiinteistösektorin investointiaalto ja lopulta Euroopan teollisuuden noususuhdanne.”

Kiinan uusi talousmallin muutos iskee nimenomaan Eurooppaan, joka on laiminlyönyt oman kotimaisen kysynnän ja kasvattanut riippuvuuttaan Kiinasta, Hyöty varoittaa.

Strategin mukaan Kiina on ensimmäisenä suurena taloutena vakavasti pysäyttämässä ylivelkaantumista ja poistamassa talouskasvun suurinta jarrua, eriarvoisuutta. Tästä syystä pitkällä aikavälillä Kiinan näkymät ovat muita suuria talouksia paremmat.

”Ensin Kiinan kuitenkin pitää selvitä nykyisistä haasteista”, Hyöty toteaa.

Kommentoi
Ylös
>