Indikaattorit

Kuluttajien luottamus jäätyi pakkasten mukana

Kuluttajien luottamusindikaattori painui reilusti pakkaselle joulun alla, kertoo Tilastokeskus.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa -3,5, kun se marraskuussa oli 1,2 ja lokakuussa 2,7. Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon -4,6. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen.

Tilastokeskuksen mukaan luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät selvästi joulukuussa marraskuuhun verrattuna. Viime vuoden joulukuuhun nähden odotus Suomen taloudesta vuoden kuluttua vahvistui ja muut osatekijät pysyivät suunnilleen ennallaan.

Joulukuussa odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta olivat vaisut. Arvio kuluttajan oman talouden nykytilasta ja aikeet ostaa kestokulutustavaroita vastasivat pitkän ajan keskimääräistä tasoa.

”Luottamusta on heikentänyt omikron, vaikka sen vaikutukset talouteen jäävät rajallisiksi”, arvioi Handelsbankenin Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen Twitterissä.

Kuluttajien odotus myös yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa heikkeni joulukuussa säilyen kuitenkin suhteellisen valoisana. Suunnilleen sama koski työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien näkemystä omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta kyselyhetkellä.

Joulukuussa kuluttajien arviot ja odotukset kuluttajahintojen nousuvauhdista eli inflaatiosta pysyivät ennallaan ja selvästi pitkän ajan keskiarvojaan korkeampina.

Kuten aiempinakin kuukausina oman rahatilanteensa kuluttajat laskivat olevan erinomainen joulukuussa. Ajankohtaa pidettiin edelleen melko otollisena säästämiselle, kohtuullisena myös lainanotolle, mutta jo hyvin huonona kestotavaroiden ostamiselle. Mahdollisuuksia säästämiseen ennakoitiin yhä olevan paljon tulevina kuukausina.

Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa kuluttajilla oli asunnon osto- tai rakentamisaikeita edelleen melko runsaasti. Lisäksi kodin peruskorjaussuunnitelmia ilmeni erittäin paljon. Moni kuluttaja harkitsi myös auton ostoa seuraavan vuoden aikana. Viime kuukausien tapaan kiinnostusta lainanottoon esiintyi joulukuussa huomattavan yleisesti.

Kommentoi
Ylös
>