Panostajan IR-sivut

Panostajan osake kovassa nousussa

Panostajan sijoituskohde Grano teki liiketoimintakaupan, joka innosti sai Panostajan osakkeen nousukiitoon.

Sijoitusyhtiö Panostaja kertoi torstaina, että sen sijoituskohde Grano on allekirjoittanut sopimuksen SokoPro -liiketoimintansa myynnistä kansainväliselle iBinder-yhtiölle. Järjestely toteutetaan osakekauppana ja sitä edeltää Grano Group Oy:n kokonaan omistaman Grano Oy:n osittaisjakautuminen, jolla SokoPro -liiketoiminta yhtiöitetään ja eriytetään muusta Grano Oy:stä.

Myytävien osakkeiden kauppahinta on noin 45,5 miljoonaa euroa ja se maksetaan kaupan toteutuessa yhdessä erässä käteisellä. Kaupan odotetaan toteutuvan tammikuun 2022 loppuun mennessä.

Panostajan osake kipusi lähes 13 prosenttia Helsingin pörssissä torstaina SokoPro-kaupan ansiosta.

Grano on Suomen johtava sisältöpalvelujen osaaja, joka toteuttaa asiakkaan myyntiä, brändiarvoa ja tulosta edistäviä markkinoinnin ja viestinnän ratkaisuja digistä printtiin. Granon strategian kulmakivinä ovat markkinoinnin sisältöpalveluiden kyvykkyyksien ja lisäarvopalveluiden laajentaminen, digitaalisen markkinointiviestinnän ja aineistonhallinnan palvelutarjonnan kasvattaminen, sekä asiakaskeskeinen ratkaisumyynti ja tuotantotoiminnan tehokkuus.

SokoPro-kauppa mahdollistaa Granon keskittymisen vahvemmin markkinointiviestinnän lisäarvopalveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen ja vahvistuva rahoitusasema mahdollistaa strategian toimeenpanon kiihdyttämisen. Grano jatkaa kaupan toteutumisen jälkeen yksinoikeudella SokoPron Suomen myyntiedustajana.

”SokoPro -liiketoiminnan vahva kehitys on erinomainen esimerkki SaaS- ja pilvipohjaisten digitaalisten palveluiden kyvystä luoda arvoa. Panostaja keskittyy strategiassaan entistä voimakkaammin sijoituksiin palvelu- ja ohjelmistoyrityksiin, ja nyt julkistettu kauppa on meille selkeä vahvistus jatkaa strategiamme toimeenpanoa omistaja-arvon luomiseksi”, kertoo Panostajan toimitusjohtaja ja Grano Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Tommila.

Panostaja tulee kirjaamaan kaupan toteuttamisen jälkeen tämänhetkisen arvion mukaan noin 9,1 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja, kun huomioidaan myytävälle liiketoiminnalle kohdistettavan liikearvon määrä 32,6 miljoonaa euroa sekä osakkeiden myyntiin liittyvät kulut.

Panostajan arvioidusta myyntivoitosta Panostajan emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus on noin 5,0 miljoonaa euroa. Kaupasta ei odoteta aiheutuvan merkittäviä tuloveroseuraamuksia Panostaja-konsernille. Panostajan omistusosuus Granosta on 55,2 prosenttia.

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Sen tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa. Panostajalla on viisi sijoituskohdetta. Tilikaudella 2021 konsernin liikevaihto oli 133 miljoonaa euroa.

Kommentoi
Ylös
>