Kasvuosakkeet

Scanfil antoi myrskyvaroituksen pörssin teollisuusyhtiöiden tilanteesta – materiaalien saatavuushaasteet ja korona riesana

Elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja Scanfil laskee ohjeistustaan vuoden 2021 oikaistun liikevoiton osalta ja kaventaa liikevaihdon osalta.

Scanfilin perjantaina 10.12. antama tulosvaroitus saattaa enteillä haasteita myös muille Helsingin pörssin teollisuusyrityksille. Tulosvaroituksen syyt nimittäin liittyvät selkeästi maailmanmarkkinoiden tämän hetken haasteisiin.

Oikaistun liikevoiton ohjeistuksen lasku johtuu pääasiassa materiaalien saatavuushaasteiden jatkumisesta sekä koronatartuntatilanteen heikentymisestä yhtiön toiminta-alueilla vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana. Nämä seikat ovat vaikuttaneet negatiivisesti tehtaiden tuottavuuteen ja kannattavuuteen.

Lisäksi varastojen kasvuun liittyvä negatiivinen altistuminen valuuttakurssiriskeille uskotaan toteutuvan odotettua suurempana vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Asiakaskysyntä on kuitenkin jatkunut vahvana vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Uudessa tulosohjeistuksessa Scanfil arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 680–700 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton 38–41 miljoonaa euroa. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 595 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 39 miljoonaa euroa.

Aikaisemman lokakuun 13. päivänä julkistetun tulosohjeistuksen mukaan Scanfil oli arvioinut vuoden 2021 liikevaihdon olevan 670–710 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton 41–44 miljoonaa euroa.

Loppuvuoden ohjeistukseen liittyy yhä epävarmuutta johtuen tiettyjen materiaalien, erityisesti puolijohteiden, saatavuudesta ja koronapandemian mahdollisista kielteisistä vaikutuksista ostomateriaalien hankintaketjun toimituskykyyn, tehtaiden tuotantokykyyn sekä asiakkaiden kysyntään.

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön liikevoitto nousi edellisvuodesta 18,5 prosenttia 168 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto laski hieman viime vuoden 9,9 miljoonasta eurosta 9,5 miljoonaan euroon.

Yhtiö varoitti jo tulosraportin yhteydessä, että vuoden 2021 ohjeistukseen liittyy epävarmuutta johtuen tiettyjen materiaalien, erityisesti puolijohteiden, saatavuudesta ja koronapandemian mahdollisista kielteisistä vaikutuksista asiakkaiden kysyntään sekä ostomateriaalien hankintaketjun toimituskykyyn.

Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen ei pidä Scanfilin tulosvaroitusta kovinkaan huolestuttaana.

”Kokonaisuutena varoitus on mielestämme lievähkö, sillä pidämme ongelmaa väliaikaisena ja tuottavuuden palautus on pääosin yhtiön omissa käsissä. Myös vahvan kysynnän säilyminen oli positiivista”, Viljakainen toteaa Inderesin artikkelissaan.

Inderes arvioi Scanfilin toimitusten jääneen hieman arvioitua alemmas etenkin puolijohteiden hyvin heikkona pysyneen saatavuuden takia. Viljakaisen mukaan odotuksia alempiin volyymeihin peilattuna Scanfilin miehitys tehtailla on luultavasti ollut ylisuuri ja henkilöstötarvetta on nostanut lisäksi heikentynyt koronatilanne. Näiden syiden luoma marginaalipaine on pääsyy tulosvaroitukselle ja isojen valuuttaliikkeiden sekä kohonneen varaston yhdistelmän vaikutus on pienempi, pääanalyytikko arvioi.

Scanfil on sopimusvalmistaja elektroniikan kansainvälisille laitevalmistajille. Palvelutarjontaan kuuluu niin tuotesuunnittelua, valmistusta, kokoonpanoa, testausta, materiaalihallintaa kuin logistisia ratkaisuja tuotteen koko elinkaaren ajan.

Tuotearsenaali, jota linjoilta valmistuu, on hyvin laaja käsittäen tuote-elementtejä tai kokonaisia tuotteita, kuten taajuusmuuttajia, pullonpalautusautomaatteja, itsepalveluautomaatteja, pakettiautomaatteja, energiatekniikan komponentteja, sisäilman jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmiä, liukuportaita ja hissejä.

Inderesin suositus Scanfilin osakkeelle on vähennä ja osakkeen tavoitehinta on 8,3 euroa.

Kommentoi
Ylös
>