Sijoitusideat

Analyytikot: Nämä sijoituspalveluyhtiöt tarjoavat ensi keväänä muhkeita osinkotuottoja

Kahden sijoituspalveluyhtiön osinkotuotot saattavat nousta poikkeuksellisen korkeiksi ensi keväänä, arvioivat Inderesin analyytikot.

Sijoituspalveluyhtiöt ovat perinteisesti hyviä osingonmaksajia. Inderesin analyytikot Sauli Vilén ja Matias Arola ovat analysoineet ja arvioineet Helsingin pörssin 10 sijoituspalveluyhtiön ensi kevään osinkotuottoja. Yhtiöt ovat Evli, eQ, Taaleri, United Bankers, CapMan, EAB, Alexandria, Titanium, Aktia ja OmaSp.

Vilénin ja Arolan mukaan kotimaisten sijoituspalveluyhtiöille vuosi 2021 on ollut historiallisen vahva. Heidän mukaansa käytännössä kaikki yhtiöt tulevat tekemään historiansa parhaat tulokset erittäin vahvan pääomamarkkinan sekä pääosin onnistuneiden strategian toteutusten johdosta.

Helsingin pörssin sijoituspalveluyhtiöiden osinkopotti tulee olemaan ensi keväänä runsas, analyytikot ennustavat.

Selvästi korkeimpiin osinkotuottoihin yltävät Vilénin ja Arolan ennusteiden mukaan Evli ja eQ.

Evlin yritysjärjestely vapauttaa pääomia osinkoihin

Evli täsmensi osinkopolitiikkaansa lokakuussa 2019. Sen mukaan yhtiö jakaa osakkeenomistajille osinkona niin suuren osuuden tilikauden tuloksesta, kuin vahva vakavaraisuus mahdollistaa.

Vielä toistaiseksi Evli on paitsi sijoituspalveluyhtiö myös pankki. Pankit ovat usein hyviä osingonmaksajia, mutta eivät välttämättä niin hyviä kuin puhtaat sijoituspalveluyhtiöt. Tämä johtuu siitä, että pankkitoiminta sitoo enemmän pääomia kuin sijoituspalvelutoiminta.

Evli on tekemässä merkittävää yritysjärjestelyä, jolla saattaa olla iso vaikutus ensi kevään osinkoon.

Tästä syystä Inderesin analyytikot ennustavat Evlin nykyisellä kurssinoteerauksella 8,8 prosentin osinkotuottoa Evlin osakkeelle. Se edellyttää, että Evli jakaa valtaosan tuloksestaan ulos osinkoina osinkopolitiikkansa mukaisesti ja lisäksi yhtiö jakaa keväällä 1,0 euron osakekohtaisen lisäosingon, kun pankin suuri yritysjärjestely saadaan päätökseen.

Mitä Evlissä on siis tapahtumassa, joka voisi lisätä osinkopottia?

Evli on toteuttamassa yritysjärjestelyä, jossa sen nykyiseen sijoituspalvelutoimintaan liittyvät varat ja resurssit eriytetään Evlin pankkiliiketoiminnasta. Sijoituspalvelutoiminnan eriyttäminen vapauttaa sekä taloudellisia resursseja että henkilöresursseja nykyisten ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen Evlin markkina-aseman vahvistamiseksi.

Evlin sijoituspalveluliiketoiminnan eriyttämisen kanssa samanaikaisesti vertaislainapalvelua tarjoava Fellow Finance sulautuu pankkiliiketoimintaa jatkavaan Evliin, jotka yhdessä muodostavat Fellow Pankin.

Fuusio tekee Evlin sijoituspalvelutoiminnoista ylipääomitetun, kun sen pääomatarpeet vähenevät selvästi pankkitoiminnan irtautuessa omaksi yhtiökseen, analyytikot kertovat.

Palauttaako Taaleri yrityskaupasta saamiaan varoja omistajille?

Taalerin tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta sekä pääoma, jota yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa saavuttamiseen.

Vilén ja Arola ennustavat kuitenkin, että Taalerin osingonjakosuhde nousee reilusti yli 100 prosentin, eli että se jakaa osinkoina ulos enemmän kuin vuoden 2021 osakekohtaisen tuloksen. Inderes ennustaa Taalerille 0,75 euron oikaistua osakekohtaista tulosta ja 0,40 euron perusosingon lisäksi 1,0 euron osakekohtaista ylimääräistä osinkoa.

Tällöin osinkotuotto nousee nykyisellä kurssinoteerauksella peräti 12,5 prosenttiin. Se olisi selvästi korkeampi osinkotuotto, kuin mitä Taaleri on aiempina vuosina tarjonnut. Vuosien 2013 – 2020 välisenä aikana osinkotuotto on vaihdellut 1,1 prosentista 4,2 prosenttiin.

Kuten Evlinkin tapauksessa, Taaleristakin tulee ylipääomitettu yritysjärjestelyn vuoksi.

”Taalerin tase muuttui kertaheitolla rajusti ylikapitalisoituneeksi, kun se myi Varainhoitotoimintansa Aktialle ja pääsi samalla eroon surullisenkuuluisan RaVa-ryhmittymän vakavaraisuuskahleista. Lisäksi Taalerin ylikapitalisaatio kasvaa asteittain, kun yhtiö purkaa konsernin sijoitussalkkua”, Vilén ja Arola toteavat.

Kommentoi
Ylös
>