Indikaattorit

Teollisuuden tilaukset jatkavat kasvutrendillä

Teollisuuden tilaukset ovat kasvaneet jo yhdeksän kuukautta peräkkäin.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kausitasoitettu teollisuustuotanto pysyi lähes ennallaan, kasvaen lokakuussa 0,2 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kasvu oli kuitenkin selvää. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli vuoden 2021 lokakuussa 5,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 lokakuussa.

Päätoimialoittain tarkasteltuna kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa kemianteollisuutta lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla.

Eniten kasvoi toimiala kaivostoiminta ja louhinta, 11,5 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Muilla päätoimialoilla kasvu oli vähäisempää. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kasvoi 3,4 prosenttia, elintarviketeollisuuden 1,3 prosenttia, ja metsäteollisuuden 0,2 prosenttia verrattuna edelliseen kuukauteen. Kemianteollisuudessa tuotantoa oli 3,4 prosenttia vähemmän kuin syyskuussa.

Myös vuodentakaiseen verrattuna tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta kemianteollisuutta, jossa tuotantoa oli 10,3 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 lokakuussa. 

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden uusien tilausten arvo oli vuoden 2021 lokakuussa peräti 16,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-lokakuun aikana tilaukset kasvoivat 29,1 prosenttia edellisvuodesta.

Teollisuuden uusien tilauksien kasvu jatkui lokakuussa. Tilaukset ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti yhdeksän kuukautta.

Tilastokeskuksen mukaan yritykset saivat lokakuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset kasvoivat edellisvuodesta 23,8 prosenttia ja kemianteollisuudessa 22,9 prosenttia. Metalliteollisuudessa tilausten arvo oli 12,4 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Etlan tutkija Ville Kaitila muistuttaa kuitenkin Twitterissä, että tilausten määrä on kääntynyt laskuun, vaikka niiden arvo vielä nouseekin.

”Teollisuuden uusien tilausten arvo on selvässä nousussa, mutta kun ne deflatoidaan (tässä vientihinnoilla), nähdään, että tilausten määrä on kääntynyt laskuun. Voi luvata vähän huonoa tuotannon määrälle pienellä viipeellä”, Kaitila tviittaa.

Kaitila varoittaa, että ”ensin liikahtaa kysyntänäkymät, sitten tilaukset ja lopuksi tuotanto”. Tehdasteollisuuden tilausten määrä kääntyi nyt laskuun, mutta EU:n teollisuuden ilmapiiri ei ole vielä niin tehnyt.

Kommentoi
Ylös
>