Tiedotteet

Wärtsilä käynnistää Suomessa tutkimushankkeen kohti päästötöntä merenkulkua

Wärtsilä käynnistää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeen nollapäästöisen merenkulun edistämiseksi yhdessä lähes 200 toimijan kanssa.

Business Finland on myöntänyt hankkeelle 20 miljoonan euron rahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa.

Wärtsilän johtaman nelivuotisen Zero Emission Marine -yhteistyöhankkeen tavoitteena on mahdollistaa nollapäästöinen meriliikenne-ekosysteemi, joka kehittää kestäviä teknologiaratkaisuja. Näiden käyttöä voidaan myös laajentaa energiasektorille.

Hankkeen tavoitteena on vähentää meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaikki ekosysteemin tuotteet ovat hiilineutraaleja tai hiilinegatiivisia vuoteen 2050 mennessä.

”Kukaan ei voi saavuttaa näitä kunnianhimoisia tavoitteita yksin, mutta tämä ainutlaatuinen merisektorin yhteistyöelin voi muuttaa vision todellisuudeksi”, kertoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa.

Mäntymaa kertoo, että Wärtsilän Set for 30-ilmastotavoitteet osoittavat yhtiön sitoutumista päämäärään kestävän yhteiskunnan kehittämisestä.

Investoimme tuntuvasti tutkimukseen ja kehitykseen, ja pitkän aikavälin tuotekehityksessä keskitymme polttoainejoustavuuteen, energiatehokkuuteen ja päästövähennyksiin. Vaasan pian valmistuva uusi teknologiakeskuksemme Smart Technology Hub pohjautuu vahvasti innovaatiokumppanuuksiin, joten veturiyrityksenä toimiminen on merkittävä askel kohti päämääräämme. Voimme nopeuttaa ja lisätä tärkeitä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia Suomessa yhdessä koko ekosysteemin kanssa matkalla kohti nollapäästöistä merenkulkua”, Mäntymaa kertoo.

Wärtsilä haluaa hankkeen veturina johtaa ekosysteemin kohti taloudellisesti järkeviä hiilineutraaleja polttoaineita ja kiihdyttää vihreiden polttoaineiden käytön mahdollistavien teknologioiden käyttöönottoa. Moottoriteknologiaa ja energian varastointijärjestelmiä kehitetään kestäville hiilineutraaleille polttoaineille, kuten ammoniakille, vedylle ja sen johdannaisille.

Hankkeen tiekartassa mukana ovat myös hiilen talteenotto ja varastointi sekä biopolttoaineiden hyödyntäminen.

Digitaaliset teknologiat mahdollistavat merkittävät vähennykset alusten polttoaineiden kulutuksessa, mikä parantaa uusien polttoaineiden käytön taloudellista kannattavuutta. Ekosysteemi tulee arvioimaan myös kaupallisia toimitusmalleja ja muita teknologiavaihtoehtoja, jotta ekosysteemin toimintaan voidaan luoda kannattavat liiketoimintamallit.

Wärtsilän mukaan uusien teknologioiden markkinapotentiaali on huomattava ja se ulottuu yli meriliikennesektorin, sillä teknologiat ovat helposti käyttöönotettavissa muillakin energiasektorin alueilla.

Lähes 200 toimijan muodostamassa ekosysteemissä on mukana sekä isoja vakavaraisia yrityksiä että innovatiivisia pk-yrityksiä, joiden toimialoina ovat puhtaat tulevaisuuden polttoaineet, polttoaineteknologiat sekä automatisoidut ja optimoidut operaatiot. Ekosysteemiä vahvistavat teollisuusjärjestöt, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös