Yritysuutiset

Digialta positiivinen tulosvaroitus

Ohjelmistoyhtiö Digia nostaa tulosohjeistustaan vuodelle 2021 EBITA-liikevoittomarginaalia koskien.

Alustavan ja tilintarkastamattoman taloudellisen tuloksen perusteella Digia odottaa vuoden 2021 vertailukelpoisen EBITA-liikevoittomarginaalin olevan hieman yli 11 prosenttia ylittäen aikaisemmin annetun näkymän, jonka mukaan EBITA-liikevoittomarginaali on noin 10 prosentin tasolla.

Digian vuoden 2021 joulukuun liikevaihto oli odotettua parempi. Lisäksi liiketoiminnan muut kulut olivat joulukuussa odotettua matalammat. Yhtiön mukaan nämä seikat johtivat korkeampaan EBITA-liikevoittomarginaaliin, joka ylitti sitä koskevan vuodelle 2021 annetun näkymän.

Yhtiön helmikuussa 2021 antamassa tulosohjeistuksessa Digia oli arvioinut liikevaihdon kasvavan edellisvuotta nopeammin. Liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia vuonna 2020. Liikevaihdon kasvuennusteeseen yhtiö ei tehnyt päivitystä.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2021 perustuen alustavaan ja tilintarkastamattomaan taloudelliseen tulokseen.

It-palveluntarjoaja Digia kasvaa vuodesta toiseen kannattavasti. Yhtiö hyötyy digitalisaation ja datan hyödyntämisen, dataohjautuvuuden megatrendeistä kaikessa liiketoiminnassa, yhteiskunnan tukitoiminnoissa sekä kolmannella sektorilla. Isoimmat riskit liittynevät projektinhallintaan, yrityskauppojen integraatioihin sekä osaavan henkilöstön saatavuuteen.

Yhtiön liikevaihtomme kasvoi viime vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 12,8 prosenttia edelliskaudesta ja oli 33,2 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja Timo Levorannan mukaan Digia jatkoi katsauskaudella panostuksia pitkän aikavälin kilpailukyvyn rakentamiseen ja toiminnan uudistamiseen.

Panostuksista huolimatta EBITA-liikevoittomarginaali heikentyi vain hieman vertailukaudesta, mutta parani ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna ja oli hyvällä tasolla, 12,2 prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto euromääräisenä oli vertailukauden tasolla eli 4,0 miljoonaa euroa. Toisin kuin vertailukaudella, koronapandemialla ei ollut enää positiivista vaikutusta kulutasoon.

Levorannan mukaan vuoden kolmannella neljänneksellä markkinatilanteessa tai kysynnässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia alkuvuoteen verrattuna.

”Kysyntää on edelleen ajanut liiketoiminnan uudistamisen tarve. Kysynnässä on näkynyt sekä tehokkuushyötyjen etsiminen että uuden liiketoiminnan kehittäminen digitaalisilla ratkaisuilla. Kyse on jatkuvasta digitaalisesta muutoksesta, jossa datan hyödyntämisen merkitys korostuu. Digian liiketoiminnan vahvat kasvualueet olivat kolmannella vuosineljänneksellä pilvipohjainen toiminnanohjaus sekä asiakkuuden hallinnan ratkaisut”, toimitusjohtaja kertoi.

Digian osake on Helsingin pörssissä noin 5,4 prosentin nousussa positiivisen tulosvaroituksen julkistuksen jälkeen maanantaina noin kello 15.00.

Kommentoi
Ylös
>