Investors Housen IR-sivut

Investors House muuntuu palveluyhtiöksi – ja sillä on iso kassa

Kiinteistöalan moniottelija, pörssiyhtiö Investors House on toteuttanut kymmenien miljoonien kiinteistömyynnit ja tähtää isolla kassallaan yritysostoihin.

Perinteisesti kiinteistösijoitusyhtiönä tunnettu Investors House muuttuu kiinteistöalan palvelu- ja hankekehitysyhtiöksi. Yhtiö järjesti pääomamarkkinapäivän verkossa 3.1.2022 ja ilmoitti yhden euron varojen jaosta per osake.

Tämän lisäksi Investors House toisti strategiset tavoitteensa vuosille 2020-2023.

Yhtiö näkee, että se saa varoilleen paremman tuoton palveluliiketoiminnassa kuin pitkäaikaisissa toimitila-, hotelli- ja asunto-omistuksissa, joita se on merkittävästi myynyt vuoden 2021 aikana.

Nollakorkoympäristössä kasvukeskusten kiinteistöomistukset ovat kysyttyjä sekä kotimaisille että kansainvälisille isoille kiinteistösijoittajille ja eläkeyhtiöille, ja siten niistä on ollut myös saatavissa järkevä hinta.

Yhtiö on jo vuosia panostanut palveluliiketoimintaan muun muassa kiinteistövarallisuudenhoidossa (manageeraus), kiinteistö- ja osakerahastojen hallinnoinnissa sekä vuokravälityksessä.

Tärkeä kehitysaskel palvelutoiminnan laajentamiseksi tapahtui keväällä 2021, kun yhtiö osti Juhola Asset Managementin, joka hoitaa 1,5 miljardin euron arvoista kiinteistövarallisuutta ympäri Suomea. Ennen kauppaa Juhola teki liikevaihtoa 3,2 miljoonaa euroa toukokuussa 2020 päättyneellä 12 kuukauden tilikaudella.

Investors Housen palveluliiketoiminta teki liikevaihtoa tammi-syyskuussa 3,5 miljoonaa euroa, jossa Juhola Asset management oli mukana seitsemän kuukauden ajalta. Näin Palvelut-segmentin liikevaihto kaksinkertaistui vuoden 2020 tammi-syyskuusta.

Samalla Palvelut-segmentti ylitti Kiinteistöt-segmentin liikevaihdon.

Keskeinen osa strategiaa ovat myös kiinteistökehityshankkeet, joista Kukkula-hanke on keskeinen. Hankkeessa yhtiö kehittää yhdessä Ovaro Kiinteistösijoituksen ja Royal Housen kanssa Keski-Suomen Sairaanhoitopiiriltä viime vuonna ja tulevaisuudessa ostamia kiinteistöjä etupäässä Jyväskylässä.

Riskiä tasaa se, että hankkeessa on kaksi muutakin kumppania, kukin kolmanneksen osuudella. Yhtiö tiedotti hankkeen etenemisestä 31.12.2021.

Merkittäviä kiinteistökauppoja

Investors House teki vuonna 2021 useita merkittäviä kiinteistökauppoja. Ensimmäisellä neljänneksellä se luopui hotellikiinteistöistä Ikaalisissa pienehköllä tappiolla, josta Investors Housen omistajien osuus oli 0,4 miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopulla yhtiö solmi esisopimuksen asuntokehityskohteen myynnistä Vantaalla. Sopimus on lähipiirikauppa, joka on ehdollinen vahvistettavalle asemakaavalle ja sen sisällölle. Kaupasta on odotettavissa 2-3 miljoonan euron voitto.

Edelleen marraskuussa yhtiö myi kolme asuntokohdetta Espoossa, Tampereella ja Jyväskylässä ulkomaiselle sijoittajille 15,5 miljoonan euron velattomalla kauppahinnalla. Kaupasta syntyi noin 0,9 miljoonan euron negatiivinen arvonmuutos.

Investors House käyttää kaupasta saatavat varat lainojen lyhentämiseen sekä uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Päätavoitteena on ennustettava kannattavuus, joka mahdollistaa vuosittain kasvavat osingot. Tavoitetta toteutetaan strategialla, jossa pääomaa allokoidaan kiinteistöalan arvoketjussa kulloinkin kiinnostavimmalla tavalla. – ote tiedote 12.11.2021.

Edellistäkin merkittävämpi oli 25.11. tiedotettu kauppa, jossa Investors House myi vuosia kehittämänsä ja manageeraamansa Lappeenrannan Skinnarilan kampuksen. Kaupan kohteena oli IVH Kampus Ky sisältäen neljä toimitilakohdetta Jyväskylän ydinkeskustassa sekä edellä mainitun Lappeenrannan kampuskokonaisuuden.

Velaton kauppahinta oli 56,3 miljoonaa euroa, josta Investors Housen osuus 48 prosenttia. Myynnin, palkkioiden ja lainojen poismaksun jälkeen nettovaikutus yhtiön kassaan oli 15 miljoonaa, ja näin emoyhtiön käteisvarat nousivat yhtiön kokoon nähden korkealle 23 miljoonan euron tasolle.

Tästä kaupasta aiheutui 0,7 miljoonan euron tappio.

Kaupat eivät ole tuottaneet kokonaisuutena voittoa, mikä on ymmärrettävää jo sitä taustaa vasten, että kiinteistösijoitusyhtiöt pyrkivät kirjaamaan omistuksensa taseeseensa käyvän arvon mukaan.

Merkittävää on sen sijaan Investors Housen muodonmuutos pitkäaikaisesta kiinteistön omistajasta kiinteistöalan koko arvoketjun palveluyhtiöksi ja se, että yhtiö on saanut vapautettua merkittävästi pääomaa strategian mukaiseen toimintaan.

Investors Housen 12 kuukauden rullaava operatiivinen tulos on ollut nousujohteinen vuodesta 2014 vuoteen 2021. Tämä ns. EPRA-tulos ei sisällä käyvän arvon muutoksia eikä kiinteistöjen myyntivoittoja tai -tappioita. Kuva: Investors House

Tulevaisuus ja iso kassa

Investors House toisti pääomamarkkinapäivässään strategiset tavoitteensa vuosille 2020-2023.

Strategia perustuu ennustettaviin, jatkuviin sopimuspohjaisiin tuottoihin, kuten vuokratuotot ja palveluliiketoiminnan tuotot. Yhtiön lähes kaikki tuotot ovat jatkuvia ja palvelutoiminnan tuotot muodostavat nyt valtaosan yhtiön liikevaihdosta.

Yhtiö pyrkii hyvään kannattavuuskehitykseen, joka mahdollistaa osakekohtaisen osingon kasvun jatkossakin – kuten jo kuusi vuotta yhtäjaksoisesti tähän saakka.

Yhtiön tavoitteena on säilyttää omavaraisuutensa hyvällä yli 45 prosentin tasolla ja samalla ylläpitää hyviä suhteita rahoittajiin. Samaa lukua käytetään myös kovenantti- eli lainaehtotasona yhtiön lainoissa.

Yhtiö allokoi eli suuntaa pääomaansa strategian mukaisesti sinne, missä se näkee parhaat mahdollisuuden omistaja-arvon luomiseen.

”Pyrimme fokusoimaan toimintaamme kiinteistöalan arvoketjussa Palvelut-segmenttiin sekä toisaalta kiinteistökehityshankkeisiin. Etsimme yritysostokohteita kiinteistö- ja rahoitusalan palveluyhtiöistä”, toimitusjohtaja Petri Roininen kertoi pääomamarkkinapäivässä 3.1.2022

Investors House etsii kyntensä näyttäneitä yritysostokohteita, joissa on hyvä kannattavuus ja mielellään jatkuvat pysyvät tuotot. Roininen ei ole kiinnostunut start up- eikä saneerauskohteista.

Kiinteistöalan moniottelija on tällä hetkellä niin tuotoiltaan kuin kuluiltaan pienempi kuin vuosi sitten. Samalla emoyhtiöllä oli marraskuun lopussa 23 miljoonan euron likvidit kassavarat. Yhtiö on käytännössä nettovelaton.

Jos yhtiö käyttää perinteistä noin 50 prosentin lainoitusastetta, sillä olisi käytössään 46 miljoonan euron varat investointeihin tai yritysostoihin. Lisäksi yhtiöllä on viiden miljoonan osakkeen osakeantivaltuutus tarkoittaen nykykurssilla enimmillään noin 30 miljoonan euron lisäpääomaa.

Edellä mainitusta 46 miljoonan potentiaalista on sitoutunut loppuvuonna Kukkula-investointiin 2,8 miljoonaa, lainojen poismaksuun 2,8 miljoonaa ja lisäksi yhtiö on palauttamassa osakkaille yhden euron varojen palautuksen per osake, tarkoittaen yhteensä 6,2 miljoonaa euroa.

Ylimääräisen yhtiökokous on kutsuttu koolle 24.1.2022 päättämään varojen palautuksesta.

Jäljelle jää yhä karkeasti arvioiden yli 30 miljoonan euron reservi strategiaa tukeviin investointeihin ja yritysostoihin.

Kukkula-hanke on Investors Housen ja sen kumppaniyritysten merkittävin kiinteistökehityshanke. Alue sijaitsee parin kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Kuva: Investors House

Vaikuttaa perustellulta, että Investors House pienentää painoa perinteisissä kiinteistöomistuksissa ja keskittyy palveluliiketoimintaan sekä kiinteistökehityshankkeisiin. Yhtiö ei ole pystynyt erottumaan samalla tavalla perinteisessä kiinteistösijoittamisessa pienen kokonsa vuoksi kuin se on pystynyt erottumaan ja kasvamaan palvelutoiminnassa.

Onnistunut kasvustrategia palveluissa ja onnistuneet kiinteistökehityshankkeet antavat eväitä myös omistaja-arvon kasvattamiseen. Yhtiön osakemäärä on 6,18 miljoonaa kappaleitta, tarkoittaen nykykurssilla 39 miljoonan euron markkina-arvoa.

Sijoittajat pitivät yhtiön pääomamarkkinapäivän antia ja suunniteltua varojen palautusta oikeansuuntaisina toimina, sillä osakekurssi nousi maanantaina 12,9 prosenttia 6,3 euroon.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>