Kasvuosakkeet

Kuukauden osake: Digia kasvaa ja kehittyy

It-palveluntarjoaja Digia kasvaa vuodesta toiseen kannattavasti. Yhtiö on mielenkiintoinen sekä kasvun että palvelu- ja ylläpitotuottojen ison osuuden vuoksi.

Tutkin viimeksi pintaa syvemmältä it-yhtiö Digian kehitystä syksyllä 2019. Yhtiöllä oli takana mittava kasvukehitys. Liikevaihto ilman Qt-liiketoimintaa oli kasvanut vuoden 2015 noin 81 miljoonasta 112 miljoonaan vuonna 2018. Kolmen vuoden kasvuksi tuli siten 11,4 prosenttia per vuosi.

Yhtiöstä irtosi keväällä 2016 omaksi pörssiyhtiökseen Qt Group, josta on tullut kannattavasti kasvava kansainvälinen teknologialisensiointiyhtiö.

Jos Digian liikevaihto kasvoi loppuvuonna 2021 tammi-syyskuun tahtia eli 10 prosenttia, tällöin koko vuoden 2021 liikevaihdoksi muodostuu hieman yli 150 miljoonaa euroa.

Digian liikevaihto kasvaa edellisvuotta nopeammin (5,5 % vuonna 2020) ja EBITA-liikevoittomarginaali on noin 10 %:n tasolla. – Digian ohjeistus vuodelle 2021, ovk 29.10.

Tällöin kolmen vuoden kasvu vuodesta 2018 vuoteen 2021 olisi vastaavasti 11 prosenttia vuodessa eli juuri sama taso kuin tätä edeltävällä kolmivuotisjaksolla. Kasvu on tapahtunut sekä orgaanisesti että yritysostoin.

Yritys julkisti helmikuussa 2020 nykyisen strategiakauden taloudelliset tavoitteensa:

Tavoittelemme strategiakaudella 2020-2022 yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen orgaanisen kasvun ja yritysostot. Kannattavuuden parantamisen tavoitetaso on 10 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali strategiakauden päättyessä. – Digian vuosikertomus vuodelta 2019

Digian taloudellinen kehitys aikavälillä 2016-2021

Yhtiö on yltänyt tavoitteisiinsa. Kaksinumeroinen vuosikasvu on aina haaste ja edellyttää tiivistä yritysjohtamista, -kehittämistä ja yleensä myös yrityskauppoja, niin myös Digian tapauksessa. It-alalla kriittinen resurssi on osaava henkilöstö, sen rekrytoiminen ja siitä kiinni pitäminen.

Yhtiön henkilöresurssivalmiutta tukee osaltaan Digia Hub -freelancer-verkoston laajentaminen. Verkostoon kuuluu Suomessa jo noin 2 000 freelanceria ja kumppanien kautta Latviassa, Liuttuassa ja Puolassa 10 000 freelanceria.

Työtyytyväisyyden turvaamiseksi Digia toimittaa etätyöskentelyn välineitä kuten sähköpöytiä työntekijöidensä koteihin.

Yrityskauppoja liukuhihnalta mutta hallitusti

Kesällä 2019 Digia teki merkittävän kokoluokan yrityskaupan ostamalla liikevaihdoltaan 12,7 miljoonan euron Accountor Enterprise Solutions Oy:n, joka työllisti 100 henkeä. Ostettu yritys tuli osaksi toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmien (ERP, CRM) palvelualuetta, tarjoten asiakkaille myös Oracle NetSuite -ratkaisun.

Kauppahinta oli 9,4 miljoonaa euroa ja se rahoitettiin pankkilainalla. Yllä olevasta taulukosta näkyy, että nettovelka kohosi, mutta samoin kohosi liikevaihto tilikaudella 2019.

Samaa Microsoft-pohjaista ERP- ja CRM-vahvistusta Digia hankki jo vuoden 2018 Mavisystemsin ja sen tytäryhtiö Mirosys Oy:n kaupoillaan. Ostettujen yritysten liikevaihto oli yhteensä 4,0 miljoonaa ja henkilöstömäärä 34.

Liikevaihdoltaan 1,3 miljoonan euron Starcut-osto vuonna 2019 vahvisti mobiilisovelluskehityksen osaamista ja toi taloon 19 uutta osaajaa sekin.

Strategian mukaiset yritysostot jatkuivat jälleen vuonna 2020:

”Freelance-kehittäjille lanseerattu Digia Hub -verkosto täydentyi lokakuussa NSD Consulting -yritysostolla. Joulukuussa allekirjoitimme sopimuksen liiketoiminta-analytiikkaan keskittyvän Climber International AB:n ostosta”, toimitusjohtaja Timo Levoranta kommentoi vuoden 2020 vuosikertomuksessa.

NSD:n liikevaihto oli 3,5 miljoonaa ja se työllisti 14 omaa työntekijää sekä projektikonsultteja. Yrityksen ydinosaaminen oli full-stack -ohjelmistokehitys Java- ja .NET -ohjelmointiympäristöissä.

Ruotsalaisen it-konsultti Climberin hankinta oli isompi. Liikevaihto oli 13 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 80, joista Ruotsissa 54. Kahdeksan miljoonan velaton kauppahinta rahoitettiin pääosin pankkilainalla ja kauppa toteutettiin tammikuussa 2021, mikä näkyy syyskuun luvuissa taulukossa edellä.

Viime syksynä Digia hankki Solasysin, joka on toiminut jo ennestään Digian yhteistyökumppanina Digia Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmien toimittamisessa ja kehittämisessä. Solasysin liikevaihto oli 1,3 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä yhdeksän.

Liiketoiminta etenee vakaasti

Konsernin keskeisiä saavutuksia juoksevassa liiketoiminnassa kolmoskvartaalilla 2021 olivat yhteistyösopimukset Espoon kaupungin ja S-Pankin kanssa. Espoon integraatioalustan palveluntuottamissopimuksen laskennallinen arvo neljälle vuodelle on kahdeksan miljoonaa euroa.

S-Pankin kanssa yhteistyötä laajennettiin alkuvuonna 2021 siten, että back office -palvelukokonaisuuteen liitettiin S-Pankin Fennialta ostamat varainhoito- ja kiinteistösijoituspalvelut. Syyskuussa S-Pankki Rahastoyhtiön ja Digian yhteistyö laajeni pääomarahastojen hallinnan prosesseihin.

Digian vahvat kasvualueet kolmannella neljänneksellä olivat pilvipohjainen toiminnanohjaus sekä asiakkuuden hallinnan ratkaisut.

Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli tammi-syyskuussa 68 prosenttia ja projektiliiketoiminnan 32 prosenttia, eli yllättävän iso osuus liiketoiminnasta on jatkuvalaskutteista tai sen luonteista.

Yhtiö on myös uudistanut organisaatiotaan ja linjajohtoa vuoden 2021 aikana. Tarkemmin Q3/2021 -tulosvideolla yhtiön kotisivuilla

Tammi-syyskuussa yhtiön kannattavuus säilyi hyvänä ja oli EBITA-marginaalilla mitattuna suunnilleen viime vuoden tasolla 11,5 prosentissa, ylittäen samalla strategisen tavoitetason, joka on 10 prosenttia.

Digian osake on tuottanut viiden vuoden aikana (+165 %; vastaten osinkoineen 21,6 %/v) huomattavasti Helsingin yleistä pörssikehitystä (+45 %; 7,7 %/v ilman osinkoja) paremmin.

Arvostustaso on kohtuullinen mutta ei halpa

Digian osakemäärä on 26,82 miljoonaa kappaletta. Osakekurssi on 7,1 euroa, joten markkina-arvoksi muotoutuu 190 miljoonaa euroa.

Digian velaton arvo on tällä hetkellä noin 210 miljoonaa. Se on selvästi yli liikevaihdon, joten kannattavuuspettymyksiä kurssi ei kestä.

Sen sijaan jos kannattava kasvu jatkuu, osake on järkevästi hinnoiteltu. Velattoman arvon suhde päättyneen tilikauden arvioituun EBITA-liikevoittoon on 13, joka on täysin kohtuullinen hyvin hoidetulle it-konsulttitalolle.

Yhtiö hyötyy digitalisaation ja datan hyödyntämisen, dataohjautuvuuden megatrendeistä kaikessa liiketoiminnassa, yhteiskunnan tukitoiminnoissa sekä kolmannella sektorilla. Isoimmat riskit liittynevät projektinhallintaan, yrityskauppojen integraatioihin sekä osaavan henkilöstön saatavuuteen.

Osinkopolitiikkana on kasvuhakuiselle ja kannattavalle it-alan yhtiölle järkevänä pidettävä ”vähintään 30 prosenttia vuosituloksesta”.

Yhtiö on nostanut osinkoaan selvästi kahtena edellisvuonna, viimeksi 0,10 eurosta 0,15 euroon osakkeelta. On oletettavaa, että päättyneeltä tilikaudelta maksettava osinko on luokkaa 0,15-0,20 euroa. Tämän keskiarvo tekisi osinkotuotoksi 2,5 prosenttia.

Varsinainen osinkopaperi Digia ei ole, mutta liiketoiminnan nousujohteinen kehitys ja maltillinen velkaantuneisuus – yrityskaupoista huolimatta – mahdollistaa hallitun osingon kasvattamisen.

Yhtiötä on toimitusjohtanut Timo Levoranta keväästä 2016 lähtien.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös