Tunnusluvut

Lentoyhtiöt sijoituskohteena – Mitä tekijöitä sijoittajat analysoivat?

Lentoyhtiöiden analysoinnissa hyödynnetään alalle ominaisia mittareita.

Suomalaisia luonnollisesti kiinnostaa erityisesti Finnairin liiketoiminta. Hieman kauemmaksi katsoville alalta löytyy iso nippu vaihtoehtoja. Tunnettuja pörssilistattuja lentoliikenneyhtiöitä ovat muun muassa Delta Air Lines, American Airlines Group, Lufthansa ja United Airlines.

Lentoyhtiöt voidaan jakaa karkeasti halpalentoyhtiöihin ja täyden palvelun premium-lentoyhtiöihin. Halpalentoyhtiöiden tavoite on tarjota lentolippu edullisesti ja tehdä kate erilaisilla lisäpalveluilla. Sitä vastoin perinteinen täyden palvelun konseptilla toimiva lentoyhtiö hinnoittelee palvelun lentolipun hintaan.

Lentokonevalmistajien osalta markkinaa hallitsevat Airbus ja Boeing. Sijoittajia kiinnostavat myös ilmailualan teknisen puolen toimijat ja kehittäjät. Niistä esimerkkeinä TransDigm ja Lockheed Martin.

Viimeiset vuosikymmenet ovat olleet ilmailualan kulta-aikaa. Esimerkiksi vuosien 2015 ja 2019 välillä pelkästään lentoyhtiöiden vuotuiset voitot olivat globaalisti keskimäärin noin 30 miljardin dollarin luokkaa. 

Koronapandemian alettua lentoyhtiöt kirjasivat 137,7 miljardin dollarin tappiot vuonna 2020. Ne olivat suuremmat kuin WTC-iskujen ja finanssikriisin aiheuttamat miinusmerkkiset lukemat yhteensä. Myös vuosi 2021 oli haastava. Silloin lentoyhtiöille kertyi tappiota 51,8 miljardia dollaria.

Lentoyhtiöiden tuloskehitys globaalisti.

Viime syksyyn mennessä ainakin 40 lentoyhtiötä oli mennyt konkurssiin koronapandemian alkamisen jälkeen. Osa yhtiöistä kuten Finnair on selvinnyt valtion tukemana.

Miten lentoyhtiöitä analysoidaan sijoituskohteena?

Moni lentoyhtiöistä mittaa kokonaiskapasiteettia tarjotuilla henkilökilometreillä. Se lasketaan kertomalla tarjottujen paikkojen lukumäärä lennettyjen kilometrien määrällä. 

Matkustajakäyttöaste on olennainen kannattavuuden mittari, koska lentoyhtiöiden kiinteiden kustannusten osuus on korkea. Lentoyhtiöiden haaste on kova hintakilpailu ja korkeat kiinteät kustannukset. Kiinteät kustannukset juoksevat, vaikka matkustajakäyttöaste olisi matala. Esimerkkeinä kiinteistä kustannuksista ovat lentokenttämaksut, kuukausipalkat ja polttoainekustannukset.

Esimerkiksi Finnairin vuoden 2019 kokonaiskuluista polttoainekulut muodostivat 22 prosenttia ja henkilöstökulut 19 prosenttia. Myös matkustaja- ja maapalveluiden osuus oli korkea, noin 16 prosenttia. 

Matkustajakäyttöaste saadaan jakamalla myydyt henkilökilometrit tarjotuilla henkilökilometreillä. Esimerkiksi 80 prosentin matkustajakäyttöaste tarkoittaa, että 80 prosenttia lentojen istumapaikoista on varattu.

Sijoittajille ei riitä pelkästään tuottojen analysoiminen, vaan on tärkeä tutkia myös kustannuksia per matkustaja. Tärkeä tunnusluku on kustannukset istumapaikkaa kohti per lennetty kilometri. Se saadaan jakamalla operatiiviset kustannukset tarjotuilla henkilökilometreillä.

Moni lentoyhtiö raportoi ilmailualalle ominaisen EBITDAR-luvun. EBITDAR-luku lasketaan lisäämällä vertailukelpoiseen tulokseen poistot ja arvonalentumiset sekä lentokaluston leasingmaksut.

Ilmailualalla käytettävien mittareiden lisäksi perinteiset fundamenttianalyysin tunnusluvut soveltuvat myös lentoyhtiöihin. Liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksen lisäksi kannattaa vertailla tuloslaskelman, taseen ja kassavirtalaskelman avulla laskettuja arvostuskertoimia kilpailijoihin.

Miltä Finnairin keskeiset luvut näyttävät?

Sijoittajat arvostavat lentoyhtiöissä kapasiteetin kasvua ja korkeata matkustajakäyttöastetta verrattuna kilpailijoihin. Tekijät hinnoitellaan lentoyhtiön arvostustasoon, sillä kilpailijoitaan tehokkaammin operoivat ovat yleensä kannattavampia yrityksiä.

Finnairin tarjotut henkilökilometrit kasvoivat vahvasti ennen koronapandemiaa. Vuoden 2013 alun ja 2017 kevään välillä tarjotut henkilökilometrit olivat yleensä 2300-3000 miljoonaa per kuukausi. Sen jälkeen Finnair otti lisää kapasiteettia käyttöön ja avasi uusia reittejä. Kesällä 2019 tarjotut henkilökilometrit olivat parhaimmillaan yli 4300 miljoonaa. 

Koronapandemian aikana Finnairin toiminta on ollut paljolti jäissä. Heikoimpina kuukausina keväällä 2020 tarjotut henkilökilometrit jäivät 100 miljoonan tuntumaan. Vuonna 2021 nähtiin kuitenkin tasaista kasvua varsinkin vuoden toisella puoliskolla. Joulukuun tarjotut henkilökilometrit olivat jo 2538,50 miljoonaa. Siis samaa tasoa kuin noin kuusi vuotta sitten.

Finnairin kuukausittainen matkustajakäyttöaste vaihteli ennen koronapandemiaa reilun 70 prosentin ja 90 prosentin välillä. Esimerkiksi koko vuonna 2019 matkustajakäyttöaste Finnairilla oli 81,7 prosenttia.  

Matkustajakäyttöasteelle on ominaista kausivaihtelu. Kesällä matkustajakäyttöaste on korkeampi monella lentoyhtiöllä. Finnairille paras kuukausi on yleensä heinäkuu. Yhtiön matkustajakäyttöaste oli ennen koronapandemiaa lentoyhtiöiden keskimääräistä 82 prosentin lukemaa hieman matalampi. Joillakin halpalentoyhtiöillä kuten Ryanairilla matkustajakäyttöaste oli jopa yli 90 prosenttia vuonna 2019.

Myös Finnairin matkustajakäyttöasteen osalta viimeisen kuuden kuukauden kehitys on ollut positiivista. Alkuvuonna 2021 käyttöaste oli vain noin 25 prosenttia, kun se joulukuussa oli jo noin 54 prosenttia. Siispä Finnair on matkalla kohti normaalimpaa toimintaympäristöä, vaikka vuoden alkupuolisko on todennäköisesti Finnairille edelleen haastava. Omikronin aiheuttamat matkustusrajoitukset ja sairaspoissaolot karsivat lentojen lukumäärää. Odotukset kohdistuvatkin jo kesään 2022.

Finnairilla on pitkä matka huippuvuosien 2017 ja 2018 lukuihin, jolloin yhtiö teki yli 150 miljoonaa euroa tulosta. Pandemiatilanteen vuoksi lentoyhtiöiden arvonmääritys on tällä hetkellä vaikea tehtävä, sillä viime vuoden ja kuluvan vuoden arvostuskertoimista ei ole merkittävästi hyötyä ainakaan pitkäjänteiselle sijoittajalle. Liiketoiminnan kehityksen näkyvyys ensi vuoteen 2023 on edelleen varsin heikko. 

Matkustajaliikenteen normalisoituessa on monen lentoyhtiön mukaan lukien Finnairin osakkeessa nousuvaraa. Sitä ei vielä täysin hinnoitella lentoyhtiöiden osakekursseihin, koska sitä ennen on tiedossa todennäköisesti monta tappiollista kuukautta, jotka koettelevat yhtiöiden maksukykyä ja pitävät riskipreemion suurempana.

Finnairin liiketoiminnan kehitys.

Kommentoi
Ylös
>