Markkinakommentit

Onko osakemarkkinoiden korjausliikkeen pohja jo saavutettu?

Amerikkalaispankki Goldman Sachsin mukaan sijoittajan kannattaa nyt arvioida sijoittajien riskipositiota, rahapolitiikkaa ja tuloskasvua.

Osakemarkkinoilla on viime aikoina nähty voimakasta turbulenssia, kun osakekursseihin on alettu hinnoittelemaan korkeampaa korkotasoa.

Kurssilaskun vuoksi sijoittajasentimentti on kääntynyt negatiiviseksi. AAII:n eli American Association of Individual Investorsin viime viikolla tekemän kyselyn perusteella 52,9 prosenttia yksityissijoittajista uskoi osakekurssilaskun jatkuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Nousuun uskoi 23,1 prosenttia vastaajista ja neutraalina tulevaa kehitystä piti 23,9 prosenttia.

Sijoittajasentimentti on heikentynyt tammikuun edetessä, sillä vielä tammikuun ensimmäisellä viikolla 33,3 prosenttia vastasi kurssilaskun puolesta. Kurssinousua odotti 32,8 prosenttia ja neutraalia näkemystä kannatti 33,9 prosenttia.

Kurssilaskut ovat olleet osakesijoittajille loistavia ostopaikkoja

Goldman Sachsin tutkimuksen mukaan korjausliikkeet ovat osoittautuneet loistaviksi ostopaikoiksi. 

Osakemarkkinoiden korjausliikkeenä pidetään vähintään 10 prosentin kurssilaskua. Ne ovat yleisiä, sillä vuodesta 1928 alkaen niitä on tapahtunut keskimäärin useammin kuin joka toinen vuosi, tarkemmin sanoen 62 prosenttia vuosista.

Vuodesta 1950 alkaen suurten amerikkalaisyhtiöiden kehitystä kuvaava S&P 500 -indeksi on ”korjannut” yhteensä 33 kertaa. Korjausliike on kestänyt keskimäärin noin viisi kuukautta ja kurssilasku huipuista korjausliikkeen pohjille on ollut keskimäärin noin 18 prosenttia.

Sijoittaja olisi yltänyt historian saatossa 15 prosentin mediaanituottoon seuraavan 12 kuukauden aikana, jos hän olisi ostanut S&P 500 -indeksiä 10 prosentin kurssilaskun jälkeen. Positiiviseen tuottoon sijoittaja olisi yltänyt vastaavalla 12 kuukauden sijoitushorisontilla 76 prosentin todennäköisyydellä.

Goldman Sachsin tutkimus osoittaa, että korjausliikkeet johtavat vain harvoin karhumarkkinaan, mikäli samaan aikaan ei ole talouden taantumaa. Karhumarkkinalla tarkoitetaan vähintään 20 prosentin kurssilaskua huipuista. 

S&P 500 -indeksin korjausliike on ollut historian saatossa keskimäärin noin 15 prosenttia, jos Yhdysvalloissa ei ole ollut taantumaa.

Goldman Sachsin hyödyntämien mittareiden mukaan kurssipohja ei ehkä vielä ole saavutettu

Goldman Sachsin mukaan korjausliikkeen pohjia voi kenties ennustaa sijoittajien riskipositioiden, rahapolitiikan ja yritysten tuloksien avulla. 

Kurssipohja saattaa olla käsillä, jos sijoittajat keventävät merkittävästi riskiä ja velkavipua. Sijoittajat eivät tällä haavaa vielä ole erityisen pessimistisiä verrattuna aiempien kurssipohjien tilanteeseen, kun verrataan viimeiseen reiluun 10 vuoteen finanssikriisin jälkeen. Sijoittajasentimentti on historiallisesti ollut yli kaksi keskihajontaa alle keskiarvon, kun kurssiralli on jälleen käynnistynyt korjausliikkeen jälkeen. Nyt se on 0,4 keskihajonnan päässä keskiarvosta. 

Rahapolitiikan osalta odotuksien ja toteutuvan rahapolitiikan välinen suhde näyttelee suurta roolia osakemarkkinoiden kannalta. Goldman Sachs arvioi, että Fedin viestintä ja toisaalta makrotalouden data eivät poikkea merkittävästi markkinoiden odotuksista. Siispä sijoittajat kenties uskaltavat piakkoin jälleen lisätä osakeriskiä ja osakekurssit saavat tukea.

Yhtiöiden tuloskehitys on tällä haavaa positiivinen ajuri osakkeille. Neljännen vuosineljänneksen osalta 52 prosenttia raporttinsa julkistaneista amerikkalaisyhtiöistä on ylittänyt analyytikoiden konsensustulosennusteen. Lukema on hieman korkeampi kuin historiallinen keskiarvo 49 prosenttia. 

Toisaalta yhtiöiden tulosohjeistukset eivät ole olleet odotuksiin nähden niin vahvoja kuin toteutuneet tulokset. Raportoineista yhtiöistä 52 prosentin ohjeistus on ollut parempi kuin analyytikot odottivat. Siispä 48 prosentin ohjeistus on ollut odotuksia heikompi.

Kaiken kaikkiaan Goldman Sachsin mittareista vain osan perusteella kurssipohjat olisi jo nähty. Kiristyvä rahapolitiikka pitää todennäköisesti osakemarkkinoiden volatiliteetin korkeana myös lähikuukausina.

Korkeamman diskonttokoron vuoksi uusien kurssihuippujen saavuttaminen saattaa jäädä haaveeksi vuonna 2022, joskin suurempi kurssiromahdus vaatisi todennäköisesti taakseen taantuman. Siispä makrotalouden kehitys näyttää osakemarkkinoiden suunnan tänä vuonna.

Kommentoi
Ylös
>