Rahastotietoa

Osakerahastot takoivat muhkeita tuottoja vuonna 2021

Osakerahastosäästäjällä oli kissanpäivät vuonna 2021. Osakerahastoista parhaimmat kohdemarkkinat tuottivat lähes 30 prosentin vuosituoton.

Finanssiala kertoo tiedotteessaan, että joulukuussa rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 494 miljoonaa euroa. Yhteensä koko vuonna 2021 rahastopääoma nousi vajaalla 9,1 miljardilla eurolla lähes 160 miljardiin euroon.

Joulukuussa osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 160 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 93 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi yhdistelmärahastoihin tehtiin uusia sijoituksia yhteensä 163 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 134 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 56 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana kaikkiin rahastoluokkiin kertyi uusia sijoituksia, mutta eniten varoja keräsivät lyhyen koron rahastot, 3,5 miljardia euroa.

Suomen osakemarkkinat oli viime vuonna rahastosijoittajalle onnistunut markkina

Vuosi 2021 oli erityisesti osakerahastosijoittajalle tuottoisa.

Maailmantalouden elpyminen jatkui, vaikka rokotusohjelmista huolimatta koronapandemia pitkittyi. Keskuspankit jatkoivat elvytystoimia ja valtiot päättivät uusista talouden tukipaketeista. Kuluttajien luottamus vahvistui. Yritykset julkistivat aiempaa vertailukautta ja odotuksia parempia tuloslukuja. Talouden myötätuulen siivittämänä kaikki keskeiset globaalit osakeindeksit nousivat.

Maailmantalouden elpymisen myötä kuitenkin inflaatiovauhti kiihtyi. Kansainvälisen kysynnän kasvu, logistiikka- ja alihankintaketjujen vaikeudet sekä teollisuuden komponenttipula nostivat kuluttajahintoja. Erityisesti sähkön ja kaasun hinnat nousivat.

Osakerahastoista parhaimpiin vuosituottoihin ylsivät kehittyneisiin talouksiin sijoittavat osakerahastot sekä toimialarahastot. Kehittyvien markkinoiden rahastot eivät pärjänneet niin hyvin.

Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Kuva: Finanssiala ry.

Korkosijoittajalla vaikeampaa

Korkosijoittajalle vuosi 2021 oli sen sijaan haastava.

Parhaimmillaan vuosituotto nousi 4,0 prosenttiin korkeariskisissä yrityslainoissa. Osa valtiolainoihin sijoittavista rahastoista päätyi negatiivisiin tuottoihin.

Korot nousivat vuoden aikana, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Syksyllä Yhdysvaltain keskuspankki päätti nopeuttaa arvopapereiden osto-ohjelman päättymistä, mikä loi paineita korkojen nousulle ja korkorahastojen arvojen laskulle.

Eniten nettomerkintöjä tehtiin lyhyen koron rahastoihin. Talouden elpymisen myötä yrityksille syntyi voittovaroja, joille etsittiin negatiivisen korkotason oloissa positiivista korkotuottoa.

”Osakerahastoluokat tuottivat erinomaisia vuosituottoprosentteja. Talousympäristö on kuitenkin asteittain muuttumassa. Ennusteiden valossa talouskasvu jatkuu aiempaa maltillisempana. Keskuspankkien mittava määrällinen elvytys supistuu tai päättyy kokonaan. Korkosijoittajan haasteet jatkuvat edelleen muuttuvassa korko- ja inflaatioympäristössä”, arvioi asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Somerlan mukaan vuoden 2021 nettomerkintöjen perusteella rahastosijoittajat ovat yleisesti hajauttaneet pääomiaan globaalisti sijoittaviin osakerahastoihin ja yhdistelmärahastoihin, joten sijoitusriskit selvästi tunnistetaan.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös