KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Nämä ovat osakesijoittajan keskeiset teemat vuonna 2022

Miten käy talouskasvun, mitkä ovat osakemarkkinoiden näkymät ja miltä koronan jälkeinen uusi normaali näyttää? Näihin kysymyksiin vastaa kokenut salkunhoitaja.

Tatu Paasimaa
Salkunhoitaja ja salkunhoitotiimin vetäjä Tatu Paasimaa.

”Sijoittajat ovat toimineet erittäin fiksusti koko korona ajan”, kiteyttää allokaatiotyötä Säästöpankissa työtään salkunhoitaja ja salkunhoitotiimin vetäjä Tatu Paasimaa

Säästöpankin asiakkaat nojautuivat pidemmän aikavälin sijoitussuunnitelmaan, onnistuivat katsomaan turbulenssin yli ja paniikkimyyntien sijaan käyttivät pikemminkin hyödyksi laskeneita kursseja vuoden 2020 keväällä. 

Tatu Paasimaan mukaan tärkein oppi onkin pitää pidemmän aikavälin suunnitelmasta kiinni myös tästä eteenpäin. Se on asia, joka kannattaa muistaa mentäessä vuoden 2022 tärkeimpiin sijoitusteemoihin. 

Inflaatio ja korkokehitys ovat sidoksissa toisiinsa 

Paasimaa ei itse nähnyt inflaatiota väliaikaisena ilmiönä. Yhdysvaltojen keskuspankkiin onkin viime aikoina tullut Paasimaan mukaan vipinää. 

”Retoriikka on muuttunut. Enää ei nähdä kommentteja inflaation väliaikaisuudesta vaan nyt puhutaan selkeästi kiristyvän rahapolitiikan nopeutetusta aikataulusta.”

Paasimaa kertoo keskuspankkien haasteesta ja siitä, miten rahapolitiikan kiristäminen on vaikea tehtävä, joka tulee tehdä varoen: ”Tämä on kuin köydenvetoa. Talouskasvu tukee osakekursseja, toisella puolella on inflaatio ja keskuspankki on siinä välissä.” 

Sijoittajan riskinä on se, että tapahtuu rahapolitiikkavirhe. Liian nopea rahapolitiikan kiristysliike voi johtaa osakemarkkinoiden korjausliikkeeseen. Paasimaa ei pidä tällaista rahapolitiikassa tehtävää virhettä välttämättä todennäköisenä, mutta kuitenkin mahdollisena.

Riski ei siis ole luonteeltaan sellainen, että nyt nähty inflaation kiihtyminen vääjäämättä johtaisi huonoihin osaketuottoihin. Tilanne voi olla myös päinvastoin, sillä muihin omaisuusluokkiin verrattuna osakkeet ovat olleet hyvä sijoituskohde inflatorisessa talousympäristössä.  

Siinä missä Paasimaa näki keskuspankkien aiemmin ylipainottaneen inflaation väliaikaisuutta, on muutos viestinnässä ollut raju ja markkinat ovat reagoineet siihen voimakkaasti. 

”FED nostanee korkoja maaliskuussa. Lisäksi loppuvuodelle hinnoitellaan ainakin yhtä lisänostoa. Myös EKP:lle hinnoitellaan ensimmäistä koronnostoa tämän vuoden loppuun. Jos verrataan odotuksiin 1-2 kuukautta sitten, rahapolitiikan kiristymisen aikataulu on nopeutunut yli vuodella. Kokonaisuutena inflaation uhka ei vaadi muutoksia pitkään sijoitussuunnitelmaan, mutta lyhyemmän horisontin sijoituksissa on hyvä olla tarkkana”, Paasimaa kiteyttää. 

Asuntovelallisen osalta on hyvä tiedostaa kiristyvän rahapolitiikan tarkoittavan, että korot tulevat lähivuosina hivuttaumaan ylöspäin. Paasimaa kuitenkin muistuttaa, että Euroopan keskuspankki tulee Yhdysvaltojen keskuspankkia selvästi jäljessä rahapolitiikan ja korkotason osalta.  

Talouskasvu ja korona ovat keskeiset sijoitusteemat vuonna 2022

Yksi vuoden 2022 mielenkiintoisista teemoista on hidastuva talouskasvu. 

Valtava patoutunut kysyntä alkoi palautumaan vuoden 2020 jälkipuolella: ”Kysyntä on ollut suurta ja kohdistunut tavaroihin eikä niinkään palveluihin. Tämä on laittanut valtavan paineen tuotanto- ja logistiikkaketjuille, jotka ovatkin olleet helisemässä maailmanlaajuisesti.”

Kun kysyntä nyt palautuu normaalimmalle trendille, tulee tämä todennäköisesti ensin vaikuttamaan niihin, jotka ovat tästä ennätyssuuresta kysynnästä hyötyneet. Paljon energiaa ja raaka-aineita käyttävät yritykset kärsivät myös kohonneista tuotantopanosten hinnoista.

Pandemian osalta tullaan vuonna 2022 siirtymään tilanteeseen missä pandemia ei enää pysty koko taloutta heiluttamaan. Pandemia aiheuttaa edelleen merkittävää haittaa, mutta sen vaikutus tulee olemaan kohdistetumpi niin ajallisesti, alueellisesti kuin toimialojenkin osalta. Rajoitusten lisäksi ennätyssuuret epidemia-aallot voivat hetkellisesti kaventaa työvoiman saatavuutta sairastumisten ja karanteenien takia. 

Voisiko sijoittaja sitten yrittää hyödyntää eri vaiheessa ja eri tilanteessa olevia markkinoita?

”Markkinaolosuhteiden perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia pidempiaikaisen sijoitussuunnitelman riskitasoihin, mutta kehittyvä Aasia voisi olla houkutteleva kohde. 

Yhdysvaltojen markkina nousi viime vuonna 25 prosenttia, kehittyvät markkinat 5 prosenttia. Idässä rahapolitiikkaa ollaan elvyttämässä samalla kun lännen rahapolitiikkaa ollaan kiristämässä. Kiinan keventyvä rahapolitiikka on historiallisesti ollut lupaava merkki.”

Vastuullisuus johtaa nyt konkreettisiin toimiin 

Vastuullisuus tulee olemaan keskeinen teema myös vuonna 2022. Aikoinaan vastuullisella sijoittamisella tarkoitettiin tiettyjen toimialojen ulossulkemista. Sulkulistoja käytetään edelleen, mutta suureen osaan on noussut myös yritysten kanssa käytävä julkinen dialogi.

Toimintaympäristö on muuttunut. Vastuullisuudesta on ollut yrityksille toimiva myyntiargumentti kuluttajapuolella jo jonkin aikaa, mutta nyt vastuullisuudella on merkitystä myös yritysten ollessa tuotteiden ja palvelujen ostajana. 

”Uusimmat vastuullisen sijoittamisen haasteet liittyvät muun muassa vastuullisuuden määrityskysymyksiin, onko kyse ympäristöstä, hyvästä hallintotavasta, eettisistä toimintamalleista vai kaikista niistä ja sen lisäksi muista tekijöistä? Täytyy myös osata tunnistaa aidot vastuullisuustoimenpiteet viherpesusta”.

Suurin osa yrityksistä pyrkii aidosti rakentamaan ja kehittämään toimintaansa vastuulliseen suuntaan. Loputkin yrityksistä ovat huomanneet, että jo liiketoiminnankin kannalta kannattaa vähintäänkin yrittää näyttää siltä, että vastuullisuudesta välitetään.

”Tilanne vaatii sijoittajilta osaamista ja valveutuneisuutta erotella nämä asiat toisistaan.” 

Lue täältä tarkemmin millä tavoin Säästöpankki huomioi vastuullisuusnäkökulman omassa toiminnassaan. 

Sijoittaja – lue myös nämä:

Aktiivinen vai passiivinen sijoittaminen? Vai sittenkin sekä että?

Sijoittaja – älä vain tee näin!

Markkinoiden tulevaisuus ei ennustamalla selkiydy

Meidät on luotuja epäonnistumaan – näillä eväillä menestyt sijoittajana!

Olisiko aika päivittää oma sijoitussuunnitelmasi? Anna Säästöpankin ammattilaisten auttaa sinua. Varaa aika ja aloitetaan sijoitusvuosi 2022 yhdessä.

Säästöpankkiryhmä on edistänyt yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia jo 200 vuoden ajan. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus.  Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.

Kommentoi
Ylös
>