Markkinakommentit

Miten käy osaketuottojen, kun rahapolitiikka kiristyy?

Markkinoilla on ollut viime viikkoina turbulenssia. Sijoittajien huolet korkojen noususta ovat voimistuneet.

Yhdysvaltojen inflaatio kiihtyi joulukuussa korkeammalle kuin kertaakaan lähes 40 vuoteen. Kuluttajahinnat nousivat joulukuussa 7,0 vuoden takaisesta lukemasta, kertoo maan Tilastokeskus. Edelliskuusta hinnat nousivat 0,5 prosenttia.

Näin korkea inflaatiolukema on Yhdysvalloissa nähty viimeksi 39 vuotta sitten. Lukema oli kuitenkin odotettu, sillä ekonomistit olivat odottaneet juuri samaa 7,0 prosentin inflaatiolukemaa.

USA:n keskuspankki Fed seuraa inflaatiolukuja tarkasti, ja sen odotetaan nostavan korkoja tänä vuonna pyrkiessään torjumaan hintojen nousua ja työllisyystilanteen lähestyessä täystyöllisyyttä.

USA:n keskuspankki ei ole ilmoittanut miten nopeasti ja mille tasolle pankin tase tullaan laskemaan. Markkinoilla odotetaan, että keskuspankin tase lasketaan koronaa edeltävälle tasolle muutaman tulevan vuoden aikana.

Edessä rahapolitiikan vyönkiristystä

Fedin avomarkkinakomitean julkistetut kokouspöytäkirjat kuitenkin osoittivat, että keskuspankki on valmis aloittamaan korkojen nostamisen jo maaliskuussa ja sallimaan myös massiivisen varallisuusomistuksensa laskun nopeammin kuin edellisen rahapolitiikan kiristyssyklin aikana.

Tällaisten liikkeiden tarvetta vahvisti myös tuorein työllisyysraportti, joka osoitti työttömyyden laskeneen ja palkkojen nousseen odotettua nopeammin.

”Käytännössä nykyinen lähes 9000 miljardin dollarin tase laskettaisiin noin 4000 tuhannen miljardin tasolle. On mahdotonta sanoa, millainen vaikutus markkinoihin kohdistuu taseen laskun kautta, sillä koskaan aiemmin keskuspankin tase ei ole ollut nykyisen suuruinen. Tietysti keskuspankki toimii varovaisesti, jos ja kun ohjauskorkoja nostetaan ja tasetta supistetaan samanaikaisesti”, arvioi rahapolitiikan kiristymistä ex-salkunhoitaja ja konkarisijoittaja Hannu Angervuo.

Angervuo ei muista milloinkaan ensimmäisen ohjauskoron noston suistaneen taloutta laskuun ja taantumaan.

”Sijoittajien sektorirotaation nopea aloittaminen viittaa mielestäni sijoittajien odotuksiin talouskasvun ja yritysten tulosten paranemisen jatkumisesta. Toisaalta koskaan aiemmin ei korot ovat olleet nollassa tai jopa miinuksella. Milloinkaan aiemmin keskuspankkien tase ei ole ollut täynnä valtion lainoja ja kiinteistövakuudellisia lainoja.”

Miten rahapolitiikan kiristyminen vaikuttaa osakemarkkinoihin?

Finanssikriisin jälkeen vallinnut kevyt rahapolitiikka on tarjonnut suotuisat olosuhteet osakkeiden nousulle ja osakkeiden arvostuskertoimet ovat kivunneet varsinkin Yhdysvalloissa historiallisen korkealle.

Tässä tilanteessa lisääntyvä osakkeet reagoivat herkästi näkymien muutoksiin. Markkinoiden odotukset rahapolitiikan kiristymisestä ovat vuoden vaihteen jälkeen näkyneet lisääntyneenä hermoiluna markkinoilla.

Osakemarkkinoiden pelkokerroin eli odotettua volatiliteettia mittaava VIX-indeksi on noussut kuukaudessa 26 prosenttia. Samalla koron muutoksille herkkä teknologiapainotteinen Nasdaq-osakeindeksi on laskenut kuukaudessa lähes 11 prosenttia.

Onko siis jatkossa todennäköisesti nähtävä kiristyvä rahapolitiikka myrkkyä osakkeille?

Tässä tilanteessa olisi houkuttelevaa arvioida, että rahapolitiikan nyt alkaessa kiristyä myös osakekursseista pitäisi ottaa ilma pois. Näkymä ei kuitenkaan ole lainkaan niin suoraviivainen, arvioi Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich blogissaan.

”Historiassa rahapolitiikan kiristämisen aloittaminen ei ole suinkaan yleensä syössyt osakekursseja mihinkään huimaan laskukierteeseen. Toki rahapolitiikan kiristämisen aloittaminen nostaa aina pintaan huolia, mikä näkyy usein myös kasvaneena epävarmuutena osakemarkkinoilla”, Gerich muistuttaa.

Hänen mukaansa viimeisen 30 vuoden aikana osakekursseissa on tyypillisesti nähty vain pieni notkahdus Fedin koronnostosyklin alkamisen tienoilla, ja nousu on jatkunut myöhemmin.

”Haasteet ovat usein kasvaneet vasta koronnostosyklin edettyä ja rahapolitiikan jo muututtua huomattavasti kireämmäksi.”

Markkinat hinnoittelevat jo korkojen nousua

Gerichin mukaan korkomarkkinat ovat jo hinnoitelleet keskuspankkinäkymät uusiksi. Fedin hinnoitellaan jo käytännössä nostavan ohjauskorkoaan neljä kertaa tänä vuonna, mikä tarkoittaa yhteensä prosenttiyksikön nousua koroissa, ja lisää sen jälkeen.

Korkojen nousu ei siis tule olemaan mikään yllätys markkinoille.

Gerich kuitenkin muistuttaa, että USA:n keskuspankki saattaa joutua kiristämään rahapolitiikkaansa vielä nykyhinnoittelua enemmän lähivuosina.

Pääanalyytikko muistuttaa kuitenkin, ettei historia tietenkään ole tae tulevasta, ja korkonäkymiinkin liittyy edelleen huomattavaa epävarmuutta.

”USA:n talouden inflaatiopaineet huomioiden markkinoiden nykynäkemys siitä, että Fed onnistuu painamaan inflaation takaisin maltillisemmille tasoille suhteellisin rajallisin koronnostoin, osoittautunee liian ruusuiseksi. Pidemmät reaalikorot (eli nimelliskorko miinus inflaatio-odotus) ovat edelleen tukevasti pakkasella, eivätkä laajemmat rahoitusolosuhteet ole kiristyneet vielä merkittävästi. Lisäksi historiaan nähden korkeat arvostustasot etenkin Yhdysvalloissa jättävät osamarkkinat haavoittuvaisiksi tunnelmien muutoksille.”

Gerichin mukaan osakemarkkinoidenkin huolet todennäköisesti kasvavat toden teolla vasta rahapolitiikan kiristyessä ja noususuhdanteen vanhetessa.

”Fed ei näytä tällä hetkellä halukkaalta painamaan ainakaan jarrua nopeasti pohjaan, ja historiaan verrattuna tälle vuodelle hinnoitellut koronnostot näyttävät vielä maltillisilta”, pääanalyytikko toteaa.

Kommentoi
Ylös
>