Markkinakommentit

Osakesijoittajat muuttaneet strategiaansa – Nyt suositaan turvallisia kohteita

Erityisesti vahvat osingonmaksajat kiinnostavat.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed aikoo nostaa maaliskuussa ohjauskorkoa ensimmäistä kertaa vuoden 2018 jälkeen. Se on saanut aikaan myyntiaallon erityisesti kasvuyhtiöissä. 

Monet osakesijoittajat ovat muuttaneet strategiaansa. Tavoite on ollut suojata inflaatio- ja korkoriskiä. Käytännössä se on tarkoittanut rotaatiota kasvuyhtiöistä kohti ”turvallisempia” sijoituskohteita. Niitä ovat monen mielestä esimerkiksi vahvat osingonmaksajat, defensiiviset matalan volatiliteetin osakkeet sekä jalometalleista erityisesti kulta. Rotaatio on näkynyt jo kyseisten sijoituskohteiden kehityksessä. Esimerkiksi vahvat osingonmaksajat ovat voittaneet markkinat alkuvuoden aikana.

Uhkaavan karhumarkkinan ensimmäiset kappaleet tanssittiin jo viime vuoden puolella, jolloin bioteknologia-alan yhtiöiden osakekurssit laskivat rajusti. Bioteknologia-alan yhtiöiden kehitystä kuvaava SPDR S&P Biotech ETF laski noin 36 prosenttia viime vuoden helmikuun ja joulukuun välillä. Myös voittoa tekemättömien kasvuyhtiöiden osakekurssikehityksessä oli laskupaineita. Niiden osakekurssit halpenivat peräti 23 prosenttia kahden kuukauden aikana loppuvuonna.

Yksityissijoittajat eivät enää osta yhtä innokkaasti ”dipistä”

Myös yksityissijoittajien riskinottohalukkuus on kokenut käännöksen. Tutkimusdatan mukaan yhä harvempi sijoittaja on valmis ostamaan ”dipistä”. 

Yksityissijoittajien keskuudessa suosiota nopeasti kasvattaneiden optioiden kaupassa on tapahtunut nopeasti muutoksia. Osto-optioiden kysyntä on kääntynyt laskuun. Osa sijoittajista on lisännyt myyntioptioiden positioita saadakseen tuottoja laskevassa markkinatilanteessa. Joillekin on riittänyt siirtyminen indeksirahastoihin. 

Kaikki eivät usko kurssilaskun jatkuvan, ainakaan tiettyjen yksittäisten kasvuyhtiöiden kohdalla. Hedgerahastonhoitaja William Ackmanin näkemyksen mukaan Netflixin osake on nyt ostohinnoissa. Ackmanin yritys Pershing Square osti hiljattain 3,1 miljoonaa Netflxin osaketta. Netflixin osake on ollut yksi markkinaturbulenssin kärsijöistä. Se on halventunut peräti yli 36 prosenttia kuukauden aikana. Taustalla oli tulosraportin heikko ohjeistus.

Muita suuria laskijoita viimeisen kuukauden aikana ovat olleet muun muassa Advanced Micro Devices (-33,5 %), NVIDIA (-29,1 %) ja Tesla (-24,2 %). Plusmerkkisiin tuottoihin on yltänyt vain pieni osuus amerikkalaisyhtiöistä. Nousukärjessä on Activision Blizzard 20,6 prosentin tuotolla. Suurista yhtiöistä Kraft Heinz on päässyt 1,9 prosenttia plussalle.

Osakemarkkinoiden arvostustaso on tällä hetkellä kohtuullinen suhteessa vahvaan tuloskasvuun 

Viimeaikainen kurssilasku on tervettä markkinakehitystä, ainakin pahin kupla on selätetty. Ennätysmäinen kasvu- ja arvoyhtiöiden välinen arvostustasoero on hieman tasoittunut. Factsetin datan mukaan S&P 500 -indeksin P/E-luku on tällä haavaa noin 22,3 toteutuneilla 12 kuukauden tuloksilla. Viimeisen 10 vuoden keskiarvo on ollut 19,2.  Siispä markkinoiden tuotto-odotus on tästä eteenpäin houkuttelevampi kuin se oli ennen kurssinotkahdusta. Suuressa roolissa on luonnollisesti edelleen tuloskasvu ja korkotason kehitys.

Huomionarvoista on, että osakemarkkinoiden korjausliike tapahtuu yleensä silloin, kun optimismi on markkinoilla suurta ja sijoittajat ovat ahneita. Tällä kertaa tilanne on erilainen, sillä sekä sijoittajien että kuluttajien luottamus on melko matalalla tasolla.

Moni salkunhoitaja ei ole koskaan aiemmin ollut tilanteessa, jossa sekä korkotaso että inflaatio on korkea. Salkunhoitajat joutuvat nyt miettimään nousevan korkotason riskejä ja suojaamaan positioita korkoriskiltä.  Osakesijoituksissa se tarkoittaa sellaisten yhtiöiden suosimista, jotka pystyvät tekemään jo nyt vahvaa tulosta, eikä niiden kassavirrat ole kaukana tulevaisuudessa. Myös esimerkiksi pankit ovat erinomainen korkosuoja.

Korkea inflaatio näkyy ennen pitkää yhtiöiden kannattavuudessa. Vahvan hinnoitteluvoiman yritykset pärjäävät tyypillisesti korkean inflaation ympäristössä. Myös muun muassa energia ja raaka-aineyhtiöt ovat keskimäärin loistava inflaatiosuoja, koska kyseisten yritysten tuotteet ovat itsessään inflaation yksi lähteistä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös