Sijoitusideat

Airbnb:n ohjeistus ennakoi vahvaa vuotta – Osakkeen arvostustaso kuvaa sijoittajien uskoa ekosysteemiin

Yhtiö teki toisen peräkkäisen voitollisen vuosineljänneksen.

Asunnonvuokrauspalvelu Airbnb:n liiketoiminta on kärsinyt muiden matkailualan yritysten tavoin koronapandemiasta. Nyt alalla on vihdoinkin näkyvissä valoa tunnelin päässä. Matkailurajoitukset todennäköisesti helpottuvat monilla alueilla ja ihmiset uskaltavat taas matkustaa huomattavasti enemmän kuin koronapandemian ensimmäisenä kahtena vuotena.

Airbnb raportoi tiistaina viime vuoden neljännen kvartaalin lukemat. Yhtiön liikevaihto kasvoi 78 prosentilla verrattuna edellisvuoden vertailukauteen ja oli viime vuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana 1,53 miljardia dollaria. Osakekohtainen tulos oli 0,08 dollaria. 

Luvut olivat odotuksia korkeampia. Wall Streetin analyytikot odottivat keskimäärin 1,46 miljardin liikevaihtoa ja 0,03 dollarin osakekohtaista tulosta.

Airbnb:n koko vuosi 2021 oli merkittävästi vahvempi kuin pandemian ensimmäinen vuosi 2020. Liikevaihto kasvoi 77 prosentilla 6,0 miljardiin dollariin. Nettotulos oli heikon alkuvuoden vuoksi 353 miljoonaa dollaria miinuksella, mutta tappion suuruus pienentyi huimasti verrattuna vuoteen 2020. Silloin tappio oli 4,6 miljardia dollaria.

Osakesijoittajan näkökulmasta tulosjulkistuksen parasta antia oli kuitenkin Airbnb:n ohjeistus. Yhtiön liikevaihto-ohjeistus on vuoden ensimmäisen vuosineljännekselle 1,48 miljardia dollaria. Siispä yhtiö odottaa vahvaa kasvua, koska edellisvuoden ensimmäisen neljänneksen toteutunut liikevaihto oli 886,9 miljoonaa dollaria.

Yksi keskeisimmistä Airbnb:n liiketoiminnan vahvuuksista on ollut monipuolinen tarjonta ja mukautuminen haastavaan markkinatilanteeseen. Airbnb on onnistunut tarjoamaan kohteita myös hiljaisemmilla alueilla suurten kaupunkien ulkopuolella. Niiden kysyntä on ollut vahvaa koronapandemian aikana.

Kaikkien matkailualan yritysten liiketoiminta ei ole vielä kunnolla elpynyt. Esimerkiksi Expedian varaukset olivat vuoden 2021 viimeisellä kvartaalilla edelleen 25 prosenttia alle vuoden 2019 vastaavan aikavälin.

Asuntoja vuokrataan yhä pidemmäksi aikaa

Airbnb on asemoitunut hyvin matkailualan murroksessa, jonka aiheuttaja on ollut Covid-19 pandemia. Nyt yhä useampi vuokralainen vie kohteeseen työt mukanaan ja haluaa vuokrata asunnon pidemmäksi aikaa. 

Airbnb kertoi, että tällä haavaa melkein puolet varauksista on vähintään viikon ja 20 prosenttia vähintään kuukauden pituisia. Vielä vuonna 2019 luvut olivat 39 prosenttia ja 14 prosenttia. Vuosi 2021 osoitti, että pidemmät varaukset ovat tehneet hyvää Airbnb:n liiketoiminnalle.

Airbnb:n toimitusjohtaja Brian Chesky kommentoi, että hän odottaa tänä vuonna yhä useamman asuvan osan vuodesta ulkomailla. Kesän matkailusesongista Chesky odottaa vahvaa.

Samoilla linjoilla ovat myös alasta kiinnostuneet sijoitusalan yhtiöt. Amerikkalainen sijoitustalo Saluda Grade aloittaa yhteistyön erityisesti lyhytaikaisiin vuokrakohteisiin keskittyvän AvantStayn kanssa ja ostaa 500 miljoonalla dollarilla asuntoja. 

Saluda Graden toimitusjohtaja Ryan Craft kommentoi Wall Street Journalille, että lyhytaikaisessa vuokrauksessa on tarjolla houkuttelevia tuottoja. Yhtiö keskittyy löytämään ostettavia kohteita ajomatkan päässä suurista väestökeskittymistä.

Startup-yhtiö Andes STR teki sopimuksen niin ikään sijoitusalalla toimivan chileläisen WEG Capitalin kanssa. Tavoite on ostaa Yhdysvalloissa noin 80 miljoonan dollarin edestä asuntoja vuokrausliiketoimintaa varten.

Sijoittajien kiinnostus monipuolistaa entisestään Airbnb:n kohdetarjontaa lyhyellä aikavälillä. Jos tuotot pysyvät houkuttelevalla tasolla, voi kilpailu ennen pitkää kiristyä vuokrausalustojen välillä. Silloin Airbnb:n vahva brändi ja ekosysteemi nousee arvoon arvaamattomaan. 

Airbnb:n osake on kalliisti arvostettu verrattuna kilpailijoihin 

Airbnb:n osake hinnoitellaan kuin moderni teknologiayhtiö, ei kuten perinteinen majoitusalan yritys. Taustalla on ajatus alustatalouden vahvasta skaalautuvuudesta, kannattavuudesta sekä ekosysteemin luomasta lisäarvosta.

Airbnb:n osakkeeseen hinnoitellaan vahvaa kasvua tuleville vuosille. Vuoden 2022 analyytikoiden ennusteilla on osakkeen P/S 15,04, P/E-luku 174,38, EV/EBITDA 57,39 ja P/CF 74,24. Ne ovat huimia lukemia verrattuna siihen, että koronapandemia ei vielä ole kokonaan selätetty. Myös vuosien 2023 ja 2024 ennusteilla kertoimet ovat korkeita.

Sijoittajan mahdollinen pihvi Airbnb:n osakkeessa perustuu siihen, että markkina saattaa aliarvioida yhtiön kestävät kilpailuedut. Viimeisen kolmen vuosineljänneksen aikana Airbnb on ylittänyt analyytikoiden odotukset, joskin erotus odotuksien ja toteuman välillä ei ole ollut merkittävä.

Yhtiön osakkeen haastava arvostustaso ei ole jäänyt yhtiön sisäpiiriltä huomaamatta, sillä se on ollut viime kuukausina myyntilaidalla. Toisaalta rahastot ovat lisänneet omistuksiaan Airbnb:ssä ja analyytikot nostaneet kilpaa osakkeen tavoitehintoja Q4-raportin jälkeen. Nyt tavoitehinnat liikkuvat suurimmalla osalla 180-225 dollarin haarukassa. Se tukee lähiviikkoina yhtiön osakekurssia. Tällä hetkellä Airbnb:n osake maksaa Nasdaqissa noin 189 dollaria.

Fundamenttisijoittajan on vaikea perustella tällä haavaa yhtiön osakkeen ostamista keskipitkään 1-5 vuoden salkkuun. Sitä vastoin parempia argumentteja on tarjolla, jos osaketta tarkastellaan pidemmällä horisontilla. Sen aikana Airbnb:n yhteisö ja vahva brändi luovat todennäköisemmin omistaja-arvoa suhteessa nykyiseen haastavaan arvostukseen. Airbnb on loistavasti asemoitunut kiristyvään kilpailutilanteeseen ja muiden teknologiayhtiöiden kohdalla on huomattu, että vankan ekosysteemin luoneet yritykset on vaikea haastaa.

Lähikuukausina Airbnb:n osaketta tukee vahva momentum, analyytikoiden tavoitehintojen nostot ja viime viikkojen osakkeen suhteellisesti vahvempi kurssikehitys verrattuna keskeisimpiin kilpailijoihin.

Majoitusalalla on tarjolla myös iso nippu houkuttelevammin hinnoiteltuja osakkeita kuten Expedia Group ja Booking Holdings. Niiden arvostuskertoimissa on edelleen nousuvaraa, mikäli matkailurajoitukset helpottuvat ja sen ansiosta majoituskohteiden kysyntä kasvaa kesää kohti. Expedia Groupin ja Booking Holdingsin osakekurssikehitys on ollut vahvaa viimeisen kuuden kuukauden aikana. Se kuvastaa, että sijoittajat uskovat matkailun kysynnän elpyvän tänä vuonna.

Kommentoi
Ylös
>