Sijoitusideat

Glastonilta väkevä neljännen vuosineljänneksen suoriutuminen – analyytikko näkee osakkeessa reippaan nousuvaran

Glastonin jo ennestään vahva tilauskertymä kasvoi loka-joulukuussa.

Loka-joulukuussa Glastonin saadut tilaukset nousivat yli 59 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella ne olivat 52 miljoonaa euroa. Liikevaihto kipusi viime vuoden 38 miljoonasta eurosta lähes 53 miljoonaan euroon.

Glaston on lasinjalostusteollisuuden teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Myös tuloskehitys oli vakuuttavaa.

Yhtiöon oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja nousi vertailukauden 2,1 miljoonasta eurosta 3,5 miljoonaan euroon. Tuloskasvu jäi kuitenkin yhtiötä seuraavan Inderesin odotuksista. Inderes oli ennustanut 4,6 miljoonan euron oikaistua ebita-tulosta.

”Markkinat jatkoivat vahvaa kasvuaan neljännellä neljänneksellä, ja kysyntä oli vahvaa kaikissa segmenteissä”, kertoo Glastonin toimitusjohtaja Anders Dahlblom.

Dahlblomin mukaan vuoden 2020 vertailukaudella tilauskertymä oli jo pandemiaa edeltävällä tasolla pandemian vaikeuttamien neljännesten jälkeen. Siten 13 prosentin kasvu tilauksissa kertoo markkinoiden ja Glastonin vahvuudesta.

Vuonna 2021 Glastonin markkinoilla nähtiin jatkuvaa elpymistä ja voimakasta kasvua. Yhtiö arvioi positiivisen kehityksen jatkuvan vuonna 2022, mikä ennakoi sekä kone- että palveluliiketoiminnalle myönteistä kehitystä.

Vuoden 2022 alussa tilauskanta oli 48 prosenttia korkeampi edellisvuoteen verrattuna, mikä antaa vahvan lähtökohdan vuodelle 2022. Se tukee luonnollisesti Glastonin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä.

Vuonna 2022 Glaston keskittyy strategiansa toteuttamiseen, mikä johtaa kustannusten ja investointien kasvuun, mutta vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. Koronapandemian ja toimitusketjun häiriöistä on tullut pidempiaikainen haaste, ja talouden kehitykseen sekä asiakkaiden investointeihin liittyy normaalia suurempi epävarmuus.

Glaston arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2021 tasosta. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 11,1 miljoonaa euroa.

Glastonia seuraava Inderesin analyytikko Erkki Vesola kiinnittää huomiota Glastonin myyntimixin heikkenemiseen. Yhtiön palvelujen osuus on laskenut sekä vertailukauteen verrattuna että edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Glaston ennakoi vuonna 2022 liikevaihdon kasvavan palveluja nopeammin, mikä tarkoittaa myyntimixin heikkemistä.

”Toisaalta yhtiön vahva operatiivinen vipu neutraloi tätä vaikutusta ja Glaston totesikin, että mixin muutoksen ei tulisi heikentää suhteellista kannattavuutta”, Vesola toteaa.

Glastonin osakkeen arvostustaso on edelleen houkutteleva, analyytikko arvioi. Osakkeessa olisi siten tulosnäkymät huomioiden reipas nousuvara.

”Glastonin osakkeen kokonaistuotto-odotus (noin 13 % p.a.) ylittää oman pääoman tuottovaatimuksen, minkä vuoksi riskikorjattu tuotto-odotus on houkutteleva.  Osakkeen kerroinpohjainen diskontto suhteessa verrokkiryhmään ylittää kokonaisuutena selvästi 10 %:n tason, jota olemme pitäneet perusteltuna. Osakkeen arvostuskertoimia voidaan siten pitää houkuttelevina. DCF-malli puolestaan indikoi osakkeelle 28 %:n nousuvaraa”, Vesola arvioi.   

Inderesin suositus Glastonin osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta 1,2 euroa, mikä ylittää selvästi osakkeen viimeisimmän 1,07 euron noteerauksen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös