Panostajan IR-sivut

Panostaja keskittyy palvelu- ja ohjelmistotoimialojen suomalaisiin kasvuyrityksiin

Sijoitusyhtiö Panostajan on julkaissut strategiansa ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2022–2024. Yhtiö kiihdyttää arvonluontia keskittymällä palvelu- ja ohjelmistotoimialojen suomalaisiin kasvuyrityksiin.

Panostaja Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian vuosille 2022–2024 sekä pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Panostaja keskittyy sijoituksiin palvelu- ja ohjelmistotoimialojen yrityksiin. Panostaja siirtyy verkostomaisempaan toimintamalliin ja rakentaa tiiviin neuvonantajaverkoston, jossa on pääomasijoitustoimialan paras osaamisen keskittyminen valituille palvelu- ja ohjelmistotoimialoille Suomessa

Panostaja rakentaa toimialafokuksen kautta kasvutrendien tukeman tasapainoisen sijoitussalkun, jonka kokonaisarvonluontia tukee myös sijoituskohteista muodostuva keskinäinen osaamissynergia        

Panostaja sisällyttää vastuullisuuden vahvasti osaksi arvonluontia ja sijoitustoimintaa kestävän kasvun mahdollistamiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseksi

Trendit tukevat palvelu- ja ohjelmistotoimintoja

Selkeä keskittyminen palvelu- ja ohjelmistotoimialoille mahdollistaa Panostajan entistä suuremman lisäarvon tuottamisen ja panostamisen sijoituskohteiden kehittämiseen. Kasvustrategioiden toteuttaminen varmistetaan toimialafokuksella rakennettavan neuvonantajaverkoston avulla.

Strategiassa hyödynnetään Panostajan toimintahistorian tarjoamaa laajaa kokemusta onnistuneiden arvonluontistrategioiden toteuttamisesta näillä valituilla toimialoilla. Toimialafokus mahdollistaa myös sijoituskohteiden keskinäisen osaamissynergian suuremman hyödyntämisen sekä sijoitustoiminnan kilpailukyvyn ja tehokkuuden kasvattamisen.

Palvelu- ja ohjelmistotoimialojen kehittymismahdollisuuksia tukevat selkeät trendit, jotka ennustavat tulevaisuudessa kasvavaa asiakastarvetta ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisäksi valitut toimialat tarjoavat laajuudellaan riittävän mahdollisuuden hajauttaa sijoitusportfolio suhdanne- ja toimialatrendien aiheuttamilta riskeiltä sekä riittävän määrän potentiaalisia sijoituskohteita tavoitekokoluokassamme.

”Suomessa on kasvuidearikasta yrittäjyyttä ja yrittäjiä, jotka tarvitsevat kyvykkään kumppanin kasvun kiihdyttämiseksi ja hallitsemiseksi. Uskomme suomalaiseen kasvuyrittäjyyteen ja kykyymme luoda menestystä. Uskomme myös vahvasti, että vastuullinen ja kasvuhakuinen yrittäjyys luo Suomeen kestävää hyvinvointia. Olemme Panostajan historiassa pystyneet rakentamaan useita menestystarinoita juuri palvelu- ja ohjelmistotoimialoilla, joista kertynyt kokemus ja osaaminen yhdistettynä näkemykseemme, että näiden toimialojen kasvumahdollisuuksia tukevat selkeät rakenteelliset positiiviset trendit, luovat erinomaisen pohjan rakentaa Panostajan tulevaa menestystä”, kertoo Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila.

Tommilan mukaan Panostaja on viimeisen vuoden aikana uudistanut sijoitussalkkua.

”Toiminnassamme tuomme lisäksi vastuullisuuden kehittämisen entistäkin keskeisemmäksi osaksi sijoituskohteidemme arvonluontia, sillä uskomme vastuullisuuden teemojen luovan sijoituskohteillemme uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, Tommila kertoo.

Panostaja tavoittelee strategiakaudella sijoitusportfolionsa kasvattamista useilla uusilla sijoituksilla. Panostajan sijoituskriteerien mukaisia potentiaalisia sijoituskohteita ovat suomalaiset palvelu- ja ohjelmistoyritykset liikevaihtoluokassa 5–50 miljoonaa euroa.

Sijoituskohteilla on merkittävä kasvupotentiaali, ennustettava positiivinen kassavirta, osaava johto sekä vastuullinen liiketoimintamalli. Arvonluontimme realisoituu yhdessä omistajakumppaniemme kanssa omaehtoisesti valittuna irtaantumishetkenä. Panostajan merkittävimpiä irtaantumisia palvelu- ja ohjelmistoaloilta ovat SokoPro, Kotisun, Flexim Security ja Vindea.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Panostajan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet kuvaavat strategiamme kykyä tuottaa arvoa pitkällä aikavälillä.

Taloudelliset tavoitteemme säilyvät ennallaan ja päivitetyn strategiamme määrätietoinen toteuttaminen mahdollistaa niiden saavuttamisen johdonmukaisesti:

  • Oman pääoman tuotto vähintään 15 % siten, että sisäisen korkokannan tavoite on jokaiselle sijoituskohteelle yli 22 %
  • Jatkuva omistaja- ja markkina-arvon kasvattaminen siten, että Panostajan osakkeen kokonaistuotto ylittää Nasdaq Helsinki Small Cap -indeksin keskimääräisen pitkän aikavälin tuoton
  • Omavaraisuusaste on vähintään 40 % ja normaalitilanteessa emoyhtiön rahoitusrakenne on velaton. Emoyhtiö voi velkaantua väliaikaisesti rahoittaakseen yritysostoja irtaantumisten välillä

Panostajan voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös