Yritysuutiset

Paperiliitto jatkaa UPM:n lakkoa maaliskuulle – yhtiölle miljoonien eurojen menetykset viikoittain

Paperiliitto pelaa aikaa UPM:n liiketoimintojen kustannuksella viikosta toiseen, syyttää UPM:n työmarkkinajohtaja.

Paperiliitto on tänään ilmoittanut UPM:lle, että liitto jatkaa UPM:n useille tehtaille julistamaansa lakkoa kolmella viikolla eli 12. maaliskuuta saakka, ellei sopimuksia sitä ennen saada sovittua.

Liiton lakko UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers ja UPM Raflatac -liiketoimintojen Suomen yksiköissä alkoi vuoden alusta. Tällä hetkellä noin 200 paperiliittolaista työskentelee suojatöissä tehtaiden voimalaitoksilla ja vedenkäsittelyssä.

Paperiliitto on samalla ilmoittanut UPM:lle olevansa valmis neuvottelemaan UPM:n toimialojen kanssa. UPM on tänään vastaanottanut Paperiliitolta kutsun selluliiketoimintaa koskeviin neuvotteluihin maanantaiksi 7.2. Kutsussa on ilmoitettu, että neuvottelut käytäisiin Paperiliiton TES-neuvottelukunnan kanssa.

Neuvottelukuntaan kuuluu myös muiden metsäyhtiöiden edustajia, mikä tarkoittaa sitä, että keskusteluita voitaisiin käydä vain hyvin yleisellä tasolla. Kilpailuoikeudellisista syistä aitoja neuvotteluita UPM:n liiketoimintakohtaisista kysymyksistä ei voitaisi käydä, kertoo UPM tiedotteessaan.

”Emme pidä mitenkään mahdollisena, että neuvotteluihin osallistuu kilpailijoiden edustajia. Valitettavasti Paperiliitto näyttää vain pelaavan aikaa jäsentensä ja UPM:n liiketoimintojen kustannuksella viikosta toiseen”, valittelee UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.

Hollménin mukaan Paperiliitto ei ole edelleenkään valmis aitoihin liiketoimintakohtaisiin neuvotteluihin.

”Tätä kuvastaa myös se, että neuvottelukutsu on lähetetty vain selluliiketoiminnalle. Jotta lakon aiheuttamat merkittävät vahingot minimoidaan, on kaikki neuvottelut aloitettava yhtä aikaa.”

Liiketoimintakohtaiset sopimukset ovat UPM:lle aivan olennaisia, Hollmén painottaa.

”Tavoittelemme kuhunkin liiketoimintaan sopimusta, joka mahdollistaa menestyksen pitkälle tulevaisuuteen, huomioi paikallisen henkilöstön tarpeet ja säilyttää alan hyvän ansiotason. Neuvottelujen lykkääminen vaikeuttaa jo nyt merkittävästi näiden tavoitteiden saavuttamista”, hän jatkaa.

Lakon aikana UPM pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan asiakaskysyntään Suomen ulkopuolisilta tehtailtaan. UPM ei tässä vaiheessa julkista arviota lakon taloudellisista vaikutuksista.

Työkiistan kovuudesta kertoo myös se, että Teollisuusliitto on asettanut UPM:n saartoon. Saarto alkaa 8.2.2022 ja se jatkuu toistaiseksi. Saarron aikana Teollisuusliiton jäsenet eivät mene sellaisille UPM:n tehtaille töihin, joihin Paperiliitto on julistanut lakon.

Käytännössä saarto poistaa muun muassa UPM:n mahdollisuuden huoltaa ja kunnossapitää tehdaslaitteistoaan Paperiliiton lakon aikana ulkopuolisen työvoiman avulla.

Teollisuusliiton asettama saarto on tukityötaistelutoimi Paperiliitolle. Saarto ei koske UPM Plywoodin ja UPM Timber liiketoimintoja.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan tukityötaistelutoimille ei lopulta enää ollut vaihtoehtoja. Aallon mukaan UPM on ryhtynyt heikentämään käräjäoikeuden turvaamistoimen nojalla töihin pakotettujen työntekijöiden työehtoja.

Aalto myös paheksuu UPM:n käymää julkisuuspeliä Teollisuusliiton kanssa UPM Plywoodiin ja UPM Sahaliiketoimintaan sovituista työehtosopimuksista.

UPM:n ja Paperiliiton neuvottelut ovat olleet pitkään jumissa, koska metsäyhtiö on vaatinut liiketoimintakohtaisia neuvotteluja, mutta Paperiliitto on vaatinut koko yhtiölle yhtä sopimusta. UPM:n eri liiketoiminnot poikkeavat niin paljon toisistaan, että siksi yhtiö haluaa kullekin oman sopimuksen.

Viime perjantaina Paperiliitto ilmoitti kuitenkin olevansa valmis liiketoimintakohtaisiin neuvotteluihin.

”UPM:llä on ainutlaatuinen yhdistelmä erilaisia liiketoimintoja, joten meidän lähtökohtamme on neuvotella liiketoimintakohtaiset, kasvua ja kilpailukykyä tukevat työehtosopimukset”, totesi UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen tilinpäätöstiedotteessa.

Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen arvioi Kauppalehdelle, että Paperiliiton lakko heikentää UPM:n tulosta pahimmillaan yli 20 miljoonaa euroa viikossa.

Viljakaisen mukaan vuoden 2020 Paperiliiton lakkoon verrattuna UPM:n liikevoittomenetykset voivat olla tällä kertaa noin kaksinkertaiset, koska sellun hinta on paljon korkeammalla kuin silloin.

Kommentoi
Ylös
>