Rahastotietoa

Sijoitusrahastojen pääoma kasvanut rajusti koronakuopan jälkeen

Kotitaloudet omistavat rahasto-osuuksia suomalaisista sijoitusrahastoista enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Suomen Pankki kertoo, että vuoden 2021 lopussa suomalaisten sijoitusrahastojen rahastopääomakanta oli lähes 163 miljardia euroa, mikä on yli 27 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Uusia sijoituksia tehtiin 10,3 miljardin euron edestä.

Rahastopääoma romahti selvästi koronakriisin puhjettua vuoden 2020 alussa. Sen jälkeen rahastopääoma on kasvanut poikkeuksellisen jyrkällä kulmakertoimella.

Ennätyksellinen rahastopääoman kasvu johtui pääosin sijoitusrahastojen omistuksessa olevien osakkeiden arvonnoususta, mutta myös uusia sijoituksia rahastoihin tehtiin runsaasti.

Rahastopääoman omaisuuslajien suhteellisissa osuuksissa on tapahtunut historiallinen muutos.

Pitkään pääomaltaan suurin rahastotyypeistä on ollut korkorahastot, mutta osakkeiden voimakkaan arvonnousun vuoksi osakerahastot kasvoivat suurimmaksi vuonna 2021.

Suomen Pankin mukaan joulukuun 2021 lopussa osakerahastojen rahastopääomakanta oli 70,6 miljardia euroa, kun korkorahastojen pääomakanta oli 64,8 miljardia euroa. Osake- ja korkorahastot kattavat yli 83 prosenttia sijoitusrahastojen koko rahastopääomakannasta. Seuraavaksi suurimmat rahastotyypit ovat yhdistelmä- ja kiinteistörahastot.

Vuonna 2021 selvästi suosituinta oli kuitenkin edelleen sijoittaminen korkorahastoihin.

Vuoden 2021 aikana uusia merkintöjä korkorahastoihin tehtiin 26,2 miljardin euron ja lunastuksia 20,6 miljardin euron edestä, eli nettomerkintöjä korkorahastoihin oli 5,7 miljardin euron edestä. Myös osakerahastoihin merkintöjä tehtiin enemmän kuin niistä lunastettiin, nettomääräisesti 2,1 miljardin euron edestä. Nettomerkintöjä yhdistelmärahastoihin oli 1,4 miljardin euron ja kiinteistörahastoihin 890 miljoonan euron edestä.

Suurin osa rahastojen sijoituksista kohdistui ulkomaille. Suomen Pankin mukaan joulukuun 2021 lopussa suomalaisten sijoitusrahastojen 166 miljardin euron sijoituksista 31 prosenttia kohdistui kotimaahan ja 69 prosenttia ulkomaille. Muutos osuuksissa oli hyvin pieni vuoden 2021 aikana.

Ulkomaisista osakesijoituksista peräti 43 prosenttia kohdistui yhdysvaltalaisiin osakkeisiin. Suurin osa sijoitusrahastojen omistamista ulkomaisista joukkovelkakirjalainoista oli yritysten, pankkien ja valtion liikkeeseen laskemia.

Joulukuun 2021 lopussa suomalaiset kotitaloudet omistivat suoraan rahasto-osuuksia suomalaisista sijoitusrahastoista 34,7 miljardin euron edestä, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Lähes saman verran suomalaisten kotitalouksien varoja kanavoituu kotimaisiin sijoitusrahastoihin vakuutuslaitosten kanssa tehtyjen sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta. Suomen Pankin sijoitusrahastotilastoissa nämä näkyvät vakuutuslaitosten sijoituksina.

Sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta omistetut rahasto-osuudet mukaan laskettuna suomalaiset kotitaloudet omistavat yli 40 prosenttia kotimaisten sijoitusrahastojen rahastopääomakannasta.

Kommentoi
Ylös
>