Markkinakommentit

Sijoitustoiminta osakemarkkinan laskiessa – Mitä asioita kannattaa ottaa huomioon?

Näillä näkymin inflaatiokehitys ratkaisee osakekurssilaskun syvyyden.

Vuosi 2022 on käynnistynyt hyvin erilaisissa tunnelmissa verrattuna viime vuoteen. Korkea inflaatio ja koronnosto-odotukset yhdistettynä osakemarkkinoiden korkeaan arvostustasoon ovat aiheuttaneet rotaation korkean korkoriskin kasvuyhtiöistä kohti matalamman korkoriskin osinkoyhtiöitä.

Tällä haavaa keskeisistä osakeindekseistä suurten amerikkalaisyhtiöiden kehitystä seuraava S&P 500 on noin 8 prosenttia huippujen alapuolella. Teknologiayhtiöiden kehitystä kuvaava Nasdaq 100 on laskenut noin 14 prosenttia ja pienyhtiöindeksi Russell 2000 on huipuista noin 17 prosenttia miinuksella.

Laskumarkkina on siis koskettanut lähinnä pienyhtiöitä, kasvuyhtiöitä sekä sektoreista teknologiaa. Osakemarkkinoiden sektoreista energia on ollut voittaja. Se on kallistunut 26,9 prosenttia vuoden alusta. Toinen plussalla oleva sektori on finanssi, joka on noussut 2,7 prosenttia tänä vuonna. Siispä osakemarkkinoiden sektoreiden välisellä hajautuksella on saanut suojattua osan markkinaturbulenssista.

Osakemarkkinoiden korjausliike kuvaa vähintään 10 prosentin osakekurssilaskua huipuista. Karhumarkkinasta taas puhutaan, jos kurssit laskevat 20 prosenttia. Amerikkalaiset pienyhtiöt ja toisaalta teknologiayhtiöt ovat korjausliikkeen piirissä ja suhteellisen lähellä karhumarkkinaa. Karhumarkkinoita on ollut usein historian saatossa, sillä vuoden 1929 jälkeen niitä on ollut 26 kertaa Yhdysvalloissa.

Sijoittaminen karhumarkkinassa perustuu härkämarkkinan tavoin sijoitussuunnitelmaan. Siinä sijoittaja arvioi oman profiilinsa, sijoitushorisontin, rajoitteet, riskinsietokyvyn ja tavoitteet. 

Jos sijoittaja noudattaa passiivista sijoitusstrategiaa ja sijoittaa esimerkiksi osta-ja-pidä-strategialla indekseihin, mahdollinen karhumarkkina ei anna aihetta merkittäville allokaatiomuutoksille.

Sitä vastoin aktiivista näkemystä hyödyntävä sijoittaja muuttaa sijoitussalkun koostumusta markkinatilanteen mukaan. Hän pyrkii pienentämään tappioita ja jopa hyötymään mahdollisesta kurssilaskusta. Näkemystä ottava sijoittaja analysoi nykytilanteessa sijoitussalkkunsa systemaattista riskiä eli markkinariskiä, mutta huomioi muut keskeiset tämän hetken riskit kuten inflaatio- ja korkoriskin.

Aktiivisen sijoittajan kannattaa varautua erilaisiin inflaatioskenaarioihin

Koronapandemian lisäksi Ukrainan tilanne saattaa lisätä inflaatiopaineita entisestään. Geopoliittiset riskit nostavat yleensä öljyn hintaa, mikä vaikuttaa inflaatiokorin energiatuotteiden hinnan muodostumiseen. Sodan vuoksi hyödykkeiden ja materiaalien kuten komponenttien kysyntä kasvaisi ja hintakehitys saisi lisätukea.

Lisäksi dollari kenties heikentyisi, jos USA asettaisi Venäjälle pakotteita ja esimerkiksi sulkisi valtion ulos SWIFT-järjestelmästä. Venäjä ei sen jälkeen voisi myydä vientituotteita dollareissa ja sen tärkeistä energiakauppakumppaneista muun muassa Saksa ja Kiina eivät tarvitsisi maksuja varten yhtä suurta dollarireserviä.

Sotakustannusten rahoittaminen tarkoittaisi lisävelkaantumista jo ennestään korkean velkakuorman päälle. Se saattaisi heijastua elvyttävämpänä linjana rahapoliittisissa päätöksissä.

Toisaalta inflaatiopaineet kenties hellittävät koronapandemian mahdollisesti väistyessä, kun tarjontapuolen ongelmat tasoittuvat. Talouskasvu todennäköisesti heikkenee, kun Fed nostaa korkotasoa. Siispä hyödykkeiden kysyntä ja tarjonta ovat todennäköisesti jatkossa paremmin tasapainossa.

Sijoittajan kannattaa varautua sijoitusvalinnoissa sekä korkean inflaation että hiipuvan inflaation skenaarioihin. Tällä haavaa korkea inflaatio on todennäköinen skenaario lyhyellä aikavälillä ja lähempänä keskuspankin tavoitetasoa kohti hiipuva inflaatio keskipitkällä aikavälillä eli jo muutaman vuoden horisontilla.

Sijoittaja analysoi hajautusta, mutta myös muu riskienhallinta korostuu nykytilanteessa

Hajauttaminen on aina tärkeätä, mutta fiksun hajauttamisen merkitys korostuu osakemarkkinan laskiessa, koska silloin osakkeiden välinen hajautushyöty yleensä heikkenee. Karhumarkkinassa lähes kaikki osakkeet halpenevat ja osakkeiden välinen korrelaatio kasvaa. 

Sijoitustyylien välinen hajauttaminen suojaa osittain kurssilaskujen karikkoja. Varsinkin osinkoyhtiöiden ja matalan volatiliteetin yritysten suosiminen on ajankohtaista.

Varojen allokointi muihin omaisuusluokkiin osakkeiden lisäksi on suuressa roolissa salkun riskienhallinnassa. 

Sijoitussuunnitelmassa tulisi itsessään huomioida hajautus omaisuusluokkien välillä, mutta aktiivisen sijoittajan on nyt viimeistään aika tarkastaa allokaatio ja kenties ylipainottaa matalan inflaatio- ja korkoriskin omaisuusluokkia ja sijoituskohteita.

Sijoittajan kannattaa tiedostaa, että vaikka korkoinstrumenteissa on keskimäärin osakkeita matalampi riski, erityisesti pitkän koron tuotteiden inflaatio- ja korkoriski on merkittävä. 

Vastaavasti hyvänä inflaatiosuojana pidettävän kullan hintakehitykselle reaalikorkojen nousu on huono asia. Siispä nopeat koronnostot eivät todennäköisesti tietäisi hyvää myöskään kullan tuottokehitykselle. Toisaalta korkotason nousun tasaannuttua kulta saattaa tuottaa erinomaisesti, jos inflaatio on edelleen korkea. 

Siispä kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon koronnostojen jälkeen valtionlainojen ja kullan positiiviselle hintakehitykselle on kenties nykyistä vahvempia argumentteja. Sen jälkeen ohjauskoroissa on jälleen enemmän liikkumavaraa myös alaspäin.

Valtionlainojen ja kullan hajautushyöty on kuitenkin tärkeä koko salkun näkökulmasta, sillä korkotason suunta on vaikea ennustaa. Siksi niiden paikka salkussa tulisi perustella jo sijoitussuunnitelmassa.

Sijoittajan kannattaa laatia lista yhtiöistä, joita haluaisi omistaa, mutta jotka eivät ole tällä hetkellä houkuttelevasti hinnoiteltuja. Kurssilaskun myötä sijoittajalle saattaa tarjoutua loistava tilaisuus ostaa kyseisiä suosikkiyhtiöitä edullisemmin. Listan ansiosta sijoittaja keskittyy tappioita enemmän ostopaikkoihin.

Yksi varteenotettava vaihtoehto suojata salkkua ja hyötyä samalla kurssilaskusta on myydä lyhyeksi osakkeita tai osakeindeksiä. Lyhyeksi myynti on kuitenkin riskistä puuhaa ajoittamisen suhteen, sillä osakekurssit keskimäärin kallistuvat ja kurssilaskut ovat yleensä varsin nopeita.

Lyhyeksi myyntiä harkitsevan kannattaa asettaa ”stop loss” suojaamaan siitä aiheutuvia mahdollisia tappioita.

Ajoittaminen on yleensä haastavaa kurssien laskiessa. Sen vuoksi kurssipohjia ei kenties kannata yrittää löytää, vaan sen sijasta hajauttaa ostot useaan erään. Tärkeintä on toimia sijoitussuunnitelman mukaan.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös