Yritysuutiset

Stora Enso kartoittaa uusiutuvan pakkauskartongin miljardi-investointia Ouluun

Stora Enso vauhdittaa kasvuaan ja kartoittaa uusiutuvan kuluttajapakkauskartongin tuotannon laajentamista.

Stora Enso käynnistää kannattavuusselvityksen Oulun tehtaan käytöstä poistetun paperikoneen muuntamisesta suuren mittakaavan kuluttajakartonkilinjaksi. Mikäli kannattavuusselvityksen lopputulos on positiivinen, investointipäätös voitaisiin tehdä vuoden 2022 loppuun mennessä, ja tuotanto voisi alkaa vuonna 2025.

Stora Enson strategiana on tukea vahvana jatkuvaa vastuullisten pakkausten kysyntää. Vastuulliset pakkaukset ovat yksi Stora Enson strategisista kasvun painopistealueista, joilla se pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan sekä nykyisten että uusien asiakkaiden keskuudessa ja vahvistamaan markkinajohtajuuttaan.

Mahdollinen Oulun-investointi kohdistuisi laadukkaiden vähähiilisten pakkausten segmenttiin, eli elintarvikepakkauksissa, kuten pakaste-, kylmä- ja juomatuotteissa, sekä esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkapakkauksissa käytettäviin kartonkeihin. Kannattavuusselvityksessä tarkastellaan myös, miten muuntaminen edistäisi Stora Enson tieteeseen perustuvia tavoitteita vähentää toimintansa hiilidioksidipäästöjä.

”Investointi auttaisi vastaamaan kasvavaan asiakaskysyntään muovia korvaavissa elintarvikepakkauksissa. Selvitämme mahdollisen muunnoksen kannattavuutta ja miten saisimme hyödynnettyä synergiat nykyisen tuotannon kanssa mahdollisimman hyvin ja luotua Ouluun nykyaikaisen suuren mittaluokan tehtaan. Vahvan kysynnän lisäksi pystymme nojaamaan kokeneeseen tiimiin ja oppeihin Oulussa jo toteutetusta ensimmäisen koneen tuotantosuunnan muutoksesta, joka on edellä asetetuista kannattavuustavoitteista”, sanoo Packaging Materials  -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

Kyse on jättimäisestä investoinnista.

Mahdollinen tuotantosuunnan muutos kasvattaisi vuosittaista liikevaihtoa arviolta noin 800 miljoonaa euroa kapasiteetin täyskäytössä.

Investoinnin pääomakustannukset olisivat arviolta 900–1000 miljoonaa euroa vuosina 2023–2026. Investointi käsittäisi entisen paperikoneen ja arkittamon muuntamisen, ja siihen kuuluisi myös puunkäsittelyn uudistamista, valkaistua kemihierrettä valmistava laitos, biopolttoainekattila ja jätevesien käsittelytekniikkaa.

Investointi lisäisi kuitupuun kulutusta Oulussa noin miljoona kuutiometriä, hyödyntäen Veitsiluodon tehtaan sulkemisen jälkeen vapautuneita määriä. Investoinnin myötä voitaisiin työllistää 150−200 uutta työntekijää, sisältäen logistiikan ja kunnossapidon. Investoinnissa hyödynnettäisiin yhtiön omaa kemiallisen sellun tuotantoa, mikä vähentäisi Stora Enson riippuvuutta markkinasellusta noin 300 000 tonnilla vuodessa.

Muunnetun koneen vuosikapasiteetti olisi 750 000 tonnia päällystettyä taivekartonkia, päällystettyä valkaisematonta pintakartonkia ja muuta pintakartonkia.

Stora Enso uudisti strategiansa loppuvuonna 2020. Sanomalehtipaperin tuotanto ei enää ole Stora Enson kasvualue. Yhtiön mukaan Paper-divisioona jatkaa toimintaansa kassavirran maksimoimiseksi supistuvilla markkinoilla. 

Yhtiöllä on nyt kolme kasvun painopistealuetta.

Packaging Materials ja Packaging Solutions -liiketoiminta-aluetta ohjaavat muovittomien ja ympäristöystävällisten, kiertotalouden näkökulmasta suunniteltujen pakkausten suuri kysyntä. Stora Enso on tällä liiketoiminta-alueella markkinajohtajia ja yhtiö näkee siinä houkuttelevia investointimahdollisuuksia.

Wood Products -divisioonaan kuuluva Building Solutions -liiketoiminta-aluetta ohjaavat puurakennusten kasvavat markkinat. Stora Enso tarjoaa vaihtoehtoja fossiilipohjaisille rakennusmateriaaleille ja on johtava globaali toimittaja.

Biomaterials -divisioonassa innovaatio-ohjelma keskittyy ligniiniin, ja sen innovaatiot kohdistuvat vahvaan kasvuun uusissa sovelluksissa ja uusilla markkinoilla.

Kommentoi
Ylös
>