EcoUpin IR-sivut

EcoUp jatkaa kasvun tiellä – geopoliittinen tilanne luo epävarmuutta

Kiertotalousyhtiö EcoUp luo pohjaa pitkän aikavälin kasvulle.

Viime vuonna Helsingin pörssiin listautuneen EcoUpin liikevaihto heinä-joulukuussa oli 18,4 miljoonaa euroa, kasvaen edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 22,7 prosenttia.

EcoUpin käyttökate nousi heinä-joulukuussa 3,4 miljoonaan euroon edellisvuoden 3,0 miljoonasta eurosta. Ajanjakson käyttökatetta rasittivat erityisesti loppuvuonna kohonneet logistiikkakulut.

Liikevoitto pysyi heinä-joulukuussa 1,9 miljoonassa eurossa kuten vertailukaudellakin. Liikevoitto jäi hieman analyysitalo Inderesin odottamasta 2,2 miljoonasta eurosta.

EcoUp panostaa kasvuun ja se näkyy henkilöstökulujen selvänä kasvuna.

Konsernin henkilöstökulut olivat heinä-joulukuussa 4,7 miljoonaa euroa eli 25,4 prosenttia liikevaihdosta, kun vertailukaudella ne olivat 2,8 miljoonaa euroa ja 18,5 prosenttia liikevaihdosta. Henkilöstökulujen kasvusta noin 43 prosenttia johtui Uudenmaan Imupalvelu Oy:n yrityskaupasta ja noin 57 prosenttia uusien liiketoimintojen rekrytoinneista sekä organisaation vahvistamisesta.

Panostuksia tuotantokapasiteetin kasvattamiseen

Yhtiön toimitusjohtaja Antti Ollikainen kertoo, että eristetuotteiden kysyntä kehittyi positiivisesti.

”Rakentajien kasvanut valveutuneisuus ympäristökysymyksissä tukee hiilineutraalien tuotteidemme kysyntää. Vähähiilisen rakentamisen trendiä kuluttajien vaatimusten ohella voimistavat myös käynnissä olevat säädöshankkeet ja niiden eteneminen”, Ollikainen toteaa.

Ollikaisen mukaan EcoUpin levyeristeen kysyntä ajoittain jopa ylitti valmistuskapasiteetin. Hän kertoo, että levyeristeen tuotantokapasiteetin nostamiseen tähtäävät investoinnit aloitettiin ja ne ovat edenneet suunnitellusti.

EcoUpin päättyneen tilikauden kasvua tuki kiihtyminen pientalorakentamisessa, jossa yhtiön Ekovilla-tuotteilla on vahva markkina-asema.

Ollikaisen mukaan yksi yhtiön tilikauden kohokohdista oli, kun Nasdaq valitsi Ekovillan muodostaman hiilivaraston oman hiilijalanjälkensä kompensaatiomenetelmäksi.

”Katsomme, että tämä on osoitus luottamuksesta tuotteidemme aitoa ekologisuutta kohtaan”, Ollikainen toteaa.

EcoUpin kiertotalousteknologian kaupallistaminen ja jatkokehityshankkeet etenivät suunnitellusti, ja patentointivalmius innovaatiolle saavutettiin vuoden 2021 loppuun mennessä, Ollikainen kertoo.

”Tilikaudelle 2021 ei teknologialiiketoiminnasta vielä liikevaihtoa juurikaan muodostunut, mutta myynnin mahdollistavaa tuotteistamistyötä ja konseptia kehitettiin tehokkaasti. Odotetusti huomaamme, että ratkaisullemme on kysyntää Euroopan laajuisesti. Teknologiapuolen organisaatiota vahvistettiin kovan tason osaajilla, panostukset tuottavat jo hedelmää, ja patenttiprosessin tultua päätökseen ovat myynnin edellytykset nyt hyvät.”

Patentti avaa ovet kansainväliseen kasvuun

Tilikauden jälkeen maaliskuussa EcoUp sai kehittämälleen laitteistolle patentin Suomessa. Tällä laitteistolla tuotettu, mineraalivillajätteestä valmistettu jauhe sopii esimerkiksi sementin korvaamiseen.

”Laitteistolla tuotetun uusioraaka-aineen todennettu hiilijalanjälki on alle 10 % perinteisen sementin hiilijalanjäljestä. Patentti mahdollistaa teknologian lisensoinnin ja avaa näin EcoUpille merkittävän kansainvälisen markkinan”, Ollikainen kertoo.

EcoUp ei anna taloudellista ohjeistusta vuodelle 2022 kiristyneestä geopoliittisesta tilanteesta ja sen aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen. Yhtiön mukaan Ukrainan sota on omiaan lisäämään riskitasoja laajalla skaalalla, mutta EcoUpiin kohdistuvat riskitekijät ovat välillisiä.

Yhtiön mukaan Venäjän laaja eristäminen Euroopan markkinoilta tulee välillisesti vaikuttamaan myyntiin, mutta tämän vaikutuksen odotetaan olevan pientä. EcoUpilla ei ole eikä nykyisen johdon toiminta-aikana tule olemaan suoraa vientiä Venäjälle.

Rakennusteollisuus (RT) ennustaa lokakuun 2021 suhdannekatsauksessaan omakotitalojen rakentamisen aloitusten kasvua myös vuodelle 2022. Vähähiilisten rakentamisen tuotteiden kysyntää lisäävät sekä kehittyvä lainsäädäntö ja kuluttajien kasvanut ympäristötietoisuus.

EcoUpin mukaan tilikauden 2021 jälkeen maaliskuussa 2022 yhtiön innovaatiolle myönnetty patentti on merkittävä virstanpylväs, joka avaa kansainvälisen markkinan.

Sekä kansallisen tason että EU-tason lainsäädäntöhankkeet rakentamisen kiertotalouden tehostamiseksi ovat omiaan kasvattamaan kiinnostusta uudenlaisia hankalien jätejakeiden kierrätyksen mahdollisuuksia kohtaan, yhtiö arvioi.

Kommentoi
Ylös
>