Yritysuutiset

Fortumin tytäryhtiö Uniper alaskirjaa lähes miljardi euroa Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen rahoitussaatavia

Fortumin tytäryhtiö Uniper on antanut lisätietoja Venäjän liiketoiminnoistaan ja Venäjän strategian toteutuksesta.

Fortum alaskirjaa rahoitussaatavat Nord Stream 2 -projektilta. Energiayhtiön tytäryhtiö Uniper alaskirjaa kokonaisuudessaan rahoitussaatavansa liittyen Sveitsiin rekisteröityneeseen Nord Stream 2 AG:hen, joka on Nord Stream 2 -kaasuputkiprojektin projektiyhtiö ja venäläisen Gazpromin tytäryhtiö.

Uniper on yksi projektiyhtiön rahoittajista, ja sen rahoitussaatavat ovat 987 miljoonaa euroa sisältäen lainan ja kertyneet korot. Alaskirjauksen seurauksena Fortum ei enää kirjaa projektiin liittyviä vuosittaisia noin 100 miljoonan euron korkotuloja.

Arvonalentuminen kirjataan Fortumin vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen muissa rahoituserissä -netto, mutta oikaistaan, eikä se vaikuta vertailukelpoiseen nettotulokseen.

Uniperin investoinnit ja uudet toimitussopimukset Venäjälle jäissä

Samalla Uniper valmistautuu venäläisen tytäryhtiönsä mahdolliseen myyntiin.

Fortumin strategiana on vähentää fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa liiketoimintaa Venäjällä. Sen mukaisesti Uniper on tehnyt valmisteluja pörssilistatun venäläisen tytäryhtiönsä Unipron (omistus 83,7%) myymiseksi. Valmistelut on jouduttu keskeyttämään toistaiseksi vallitsevien olosuhteiden vuoksi.

Uniper on lisäksi tiedottanut, ettei se tee uusia investointeja Venäjälle eikä siirrä varoja Venäjän tytäryhtiöönsä toistaiseksi.

Uniper on tänään myös ilmoittanut, ettei se uusi hiilen toimitussopimuksia, kun ne erääntyvät, eikä solmi uusia pitkiä kaasusopimuksia venäläisten toimittajien kanssa. Tuonti olemassa olevien sopimusten puitteissa jatkuu, koska sillä on keskeinen rooli luotettavan kaasunsaannin varmistamiseksi saksalaisille kotitalouksille ja teollisuudelle Euroopassa.

Uniper on pyrkinyt hajauttamaan polttoainehankintojaan ja valmistautuu mahdollisiin lyhyisiin katkoksiin kaasuntoimituksissa Venäjältä.

Portfolionsa monipuolistamiseksi Uniper on käynnistänyt uudelleen suunnittelun nesteytetyn maakaasun tuontiterminaalin rakentamiseksi Wilhelmshaveniin Saksaan.

EU on ottanut lukuisia erilaisia pakotteita käyttöön Venäjää vastaan sen hyökättyä Ukrainaan. Lisäksi Saksan hallitus on keskeyttänyt Nord Stream 2:n sertifiointiprosessin 22. helmikuuta ja Yhdysvallat on asettanut pakotteita Nord Stream 2 AG:lle ja sen toimitusjohtajalle 23. helmikuuta.

Fortumin energiantuotanto Venäjällä jatkuu

Fortum ilmoitti 24. helmikuutta, että se seuraa pakotteiden ja mahdollisten vastapakotteiden kehittymistä tarkasti ja varaudumme erilaisiin vaihtoehtoihin. Energiantuotanto Venäjällä ei ole pakotteiden piirissä, eikä tilanteella siten ole ollut Fortumin toimintoihin suoraa vaikutusta.

Fortumilla on yhdessä tytäryhtiönsä Uniperin kanssa noin 7000 työntekijää ja 12 voimalaitosta eri puolilla Venäjää. Yhtiö tuottaa sähköä ja lämpöä paikallisille yhteisöille ja teollisuudelle käyttäen paikallisia polttoaineita, pääasiassa maakaasua.

Fortumin Russia-divisioonalla on seitsemän voimalaitosta Venäjällä. Ne tuottavat sähköä ja lämpöä Länsi-Siperiassa pääasiassa Tjumenin sekä Uralilla Tseljabinskin alueella. Njaganissa, Hanti-Masian alueella Siperiassa sijaitsee suuri ainoastaan sähköä tuottava voimalaitos. Voimalaitokset käyttävät pääasiassa maakaasua polttoaineenaan.

Uniperin tytäryhtiöllä Uniprolla on viisi voimalaitosta eri puolilla maata. Unipron voimalaitoksista neljä käyttää polttoaineenaan maakaasua ja yksi hiiltä.  Unipron liiketoiminta on vaakalaudalla kiristyvien pakotteiden vuoksi.

Fortumin markkina-arvosta on sulanut kuudessa kuukaudessa yli 40 prosenttia ja viimeisen kuukaudenkin aikana lähes 37 prosenttia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös