Arvo-osakkeet

Inflaatiosuojaa salkkusi – sijoita kiinteistöihin, infraan sekä metsään ja maahan

Pörssissä kiinteä omaisuus on yksityissijoittajan ulottuvilla. Eri omaisuusluokat voivat toimia inflaatiosuojana ja vakauttajana salkussa, kun markkinat etsivät suuntaa.

Kun keskuspankit kasvattavat talouden kiertokulussa olevan rahan määrää, rajallisesti saatavilla olevien omaisuusluokkien arvo tyypillisesti nousee. Vaikka näin ei ole tapahtunut Bitcoinin kohdalla, useat kiinteään omaisuuteen keskittyneet yhtiöt ovat menestyneet viimeisen vuoden aikana ja toimineet hyvänä inflaatiosuojana.

Inflatorisissa olosuhteissa kiinteä omaisuus pärjää usein hyvin suhteessa muihin omaisuuslajeihin. Tämä johtuu useasta eri syystä. Sijoittajat hakevat turvaa ja allokoivat pääomia vakaina pidettyihin omaisuusluokkiin. Kiinteään omaisuuteen kohdistuvat vuokrasopimukset tai käyttömaksut ovat tavanomaisesti sidottu hintaindeksiin, jolloin tulot kasvavat inflaation tahdissa. Samalla kiinteä omaisuus vaikuttaa houkuttelevammalta, kun sen korvaaminen uudella on inflaation jyllätessä kalliimpaa.

Osakemarkkinoilla voi sijoittaa helposti kiinteään omaisuuteen, kiinteistöihin, infrastruktuuriin sekä maahan ja metsään. Mitkä osakkeet tarjoavat pääsyn näihin omaisuusluokkiin?

Muinainen maa ja metsä

“Buy land, they’re not making it anymore.” -Mark Twain

Maa ja metsä kestävät omaisuuluokkana läpi eri muoti-ilmiöiden ja pörssikuplien.

Useiden maata omistavien pörssiyhtiöiden osakekurssit ovat historiallisesti korkealla tasolla. Viljelysmaata omistavat yhtiöt ovat hyötyneet viljojen voimakkaasta hinnannoususta ja nämä yhtiöt ovatkin olleet viimeisen vuoden ajan sijoittajien kovassa suosiossa. 

Hoya Capitalin mukaan maata omistavien ja vuokraavien REIT-yhtiöiden tuottoprosentit, eli vuokratuotot suhteessa kiinteistöjen arvoon, ovat painuneet 2-3 prosenttiin, ja siksi tuotto-odotus on näille osakkeille matala. Jos maata ostaa pörssiosakkeen muodossa, sijoittaja altistuu luonnollisesti kurssiriskille, eli muiden sijoittajien mielialojen vaihtelulle, vaikka maan arvossa ei tapahtuisi muutoksia.

Kolme poimintaa maata omistavista ja vuokraavista yhtiöistä:

TickeriYhtiöOsinkotuottoKurssikehitys 12kkLisätietoa
FPIFarmland Partners1,5 %-2,9 %Viljelysmaata Yhdysvalloissa
LANDGladstone Land1,5 %+88 %Viljelysmaata Yhdysvalloissa
SAFESafehold1,2 %-24 %Tonttimaata Yhdysvalloissa

Pörssissä maata voi ostaa myös muualtakin kuin Yhdysvalloista. New Yorkin pörssiin on listattu joukko yhtiöitä, jotka omistavat maata Etelä-Amerikasta. Kun viljan tuonti Ukrainasta ja Venäjältä on epävarmaa, voi Etelä-Amerikalla olla merkittävämpi rooli maailmanmarkkinoilla. Toisin kuin amerikkalaiset verrokit, eteläamerikkalaiset yhtiöt operoivat tyypillisesti itse myös varsinaista maataloustoimintaa, joka altistaa erilaisille riskeille ja mahdollisuuksille.

Kolme poimintaa Etelä-Amerikasta, jotka ostettavissa NYSE:stä:

TickeriYhtiöOsinkotuottoKurssikehitys 12kkLisätietoa
AGROAdecoagro0 %+29 %Maatalousmaata mm. Argentiinassa
LNDBrasilAgro7,6 %+50 %Maatalousmaata mm. Brasiliassa
CRESYCresud0 %+47 %Maatalousmaata mm. Argentiinassa

Metsää omistavat yhtiöt ovat puolestaan hyötyneet puutavaran hinnannoususta. Näkymät Yhdysvaltain rakennusmarkkinan kehityksestä ovat ristiriitaiset. Toisaalta maata vaivaa pitkään jatkuneiden alhaisten rakennusmäärien ja etätyön lisääntymisen vuoksi asuntopula. Samanaikaisesti kysyntää jarruttaa voimakkaasti nousseet hinnat ja nousuun lähtenyt ohjauskorko.

TickeriYhtiöOsinkotuottoKurssikehitys 12kkLisätietoa
CTTCatchMark3,7 %-25 %Metsää Yhdysvalloissa
RYNRayonier2,6 %+22 %Metsää Yhdysvalloissa

Muita metsää omistavia yhtiöitä ovat esimerkiksi Weyerhauser ja PotlachDeltic, mutta merkittävä osa niiden liiketoiminnasta koostuu puunjalostuksesta. 

Moni suomalainen omistaa tai haaveilee metsän omistamisesta. Pörssissä sen voi tehdä nappia painamalla.

Kiinteistöt turvasatamana?

“Ninety percent of all millionaires become so through owning real estate.“ -Andrew Carnegie

Maailman suurimman varainhoitajan Blackrockin mukaan amerikkalainen kiinteistösektori on tuottanut parhaiten korkean kasvun ja korkean inflaation olosuhteissa. Amerikkalaisten kiinteistöihin sijoittavien REIT-yhtiöiden osakekurssit ovat tulleet alas vuoden alun huipputasoltaan ja ovat hieman koronaa edeltäneen tason yläpuolella.

Nousevat korot ovat olleet kiinteistösijoittajien huolena, mutta amerikkalaiset kiinteistöyhtiöt ovat tänä päivänä huomattavasti vähemmän velkaantuneita kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Nousevien korkojen vastapainoksi liikekiinteistöjen arvot tyypillisesti kohoavat inflaation mukana.

Charles Schwab rahastoyhtiön mukaan erityisesti logistiikkakiinteistöihin ja datakeskuksiin keskittyneet yhtiöt ovat olleet kovassa vedossa verkkokaupan kasvun ja teknologisen kehityksen seurauksena. 

Kolme poimintaa amerikkalaisista REIT-yhtiöistä:

TickeriYhtiöOsinkotuottoKurssikehitys 12kkLisätietoa
WPCW. P. Carey5,3 %+14 %Mm. logistiikkaa USA:ssa ja Euroopassa
MPWMedical Properties5,8 %-7,4 %Sairaalatoimistokiinteistöjä USA:ssa ja Englannissa
STORStore Capital5,3 %-14 %2500 erilaista liikekiinteistöä USA:ssa

Amerikkalaisten REIT-yhtiöiden keskimääräinen osinkotuotto on tällä hetkellä noin kolme prosenttia, kun keskimääräistä tuottoa laskee esimerkiksi datakeskusyhtiöiden alhaiset osinkotuotot.

Helsingin pörssissäkin on jäljellä vielä muutama kiinteistöyhtiö, kuten Citycon, Kojamo, Ovara ja Investor’s House. Esimerkiksi Investor’s House ilmoitti vastikään tavoittelevansa kasvavaa osingonmaksua. Tukholman pörssistä sen sijaan löytyy kukoistava kiinteistösektori, jonka yhtiöistä ainakin Cibus, Fleming Properties ja Sagax omistavat merkittävän määrän kiinteistöjä Suomessa.

Inflaatiosuojana infra

“Infrastructure has the potential to perform well in both relative and absolute terms during periods of inflation.” -Cohen&Steers

Infrastruktuuri on kriittinen yhteiskunnan osa, jossa operoivat useat pörssilistatut yhtiöt. Infrastruktuuriin lukeutuu useita erilaisia yhtiöitä ja liiketoimintoja, kuten lentokenttiä, satamia, voimaloita, öljy- ja kaasuputkia tai moottori- ja rautateitä. Myös datakeskukset ja -kaapelit sekä puhelinmastot ovat osa kriittistä infrastruktuuria. 

Infrastruktuurisektorin houkuttelevuutta lisää Yhdysvaltain valtava 1,2 triljoonan dollarin investointipaketti ja Euroopan kiire kasvattaa energiaomavaraisuutta. Velkaantuneet valtiot tarvitsevat väistämättä yhtiöitä sekä hankkeiden toteutukseen että rahoittamiseen.

Blackrockin mukaan globaali infrastruktuuri on omaisuusluokkana tuottanut parhaiten matalan kasvun ja korkean inflaation olosuhteissa. Varanhoitaja Cohen&Steers puolestaan korostaa, että pörssilistatut infrastruktuuriosakkeet ovat tuottaneet erityisen hyvin, kun voimakas inflaatio on ollut yllätyksellistä. 

Cohen&Steers uskoo, että listatuilla infrastruktuuriosakkeilla on hyvä mahdollisuus menestyä vuoden 2022 markkinaympäristössä suhteellisesti edullisen arvostustason ja vakaiden kassavirtojen ansiosta. 

Kolme poimintaa infrasektorilta:

TickeriYhtiöOsinkotuottoKurssikehitys 12kkLisätietoa
IUS8iShares EM Infrastructure4 %-14,6 %Kehittyvien markkinoiden infrayhtiöihin sijoittava ETF
BIPCBrookfield Infrastructure Partners3 %-4 %Infrasijoitusyhtiö
AYAtlantica Sustainable Infrastructure5 %-3,5 %Vesi-, tuuli- ja aurinkoenergiaa

Kiinteä omaisuus kokonaisuutena

Vaikka maa- ja metsäsektoreiden osakkeet vaikuttavat korkealle arvostetuilta, voi härkä viihtyä tällä laitumella vielä pitkään, kun sijoittajat etsivät poliittisesta tilanteesta hyötyviä yhtiötä. Laajalta kiinteistösektorilta osakepoimija voi puolestaan löytää hyviä mahdollisuuksia, kun sijoittajat pureksivat Yhdysvaltain keskuspankin korkopäätöksen merkitystä. Infrasektori on kolmesta omaisuusluokasta monipuolisin. Sen arvostustasot ovat yleisellä tasolla kohtuullisia ja taustalla on useita tukevia trendejä.

Mahdollisessa laskumarkkinassa nämä omaisuusluokat laskevat indeksejä vähemmän ja tuottavat usein vakaata osinkovirtaa. Siksi sijoittajan kannattaa vähintäänkin täydentää omaa ostoslistaa pörssilistatulla kiinteällä omaisuudella.

Kommentoi
Ylös
>