Markkinakommentit

Kannattaako putoaviin puukkoihin tarttua? 

Arvo- ja kasvuyhtiöiden analyysi poikkeaa sen suhteen merkittävästi toisistaan.

Kohonnut volatiliteetti on saanut sijoittajat suosimaan viime kuukausina erilaisia turvasatamia. Myös energia- ja raaka-aineyhtiöt ovat nyt monella ylipainossa, koska niistä haetaan inflaatiosuojaa.

Kurssilaskijoiden lista on pitkä tänä vuonna. S&P 500 -indeksin suurimmat häviäjät ovat vuoden alusta Epam Systems (-65 %), PayPal (-49 %), Netflix (-43 %), Etsy (-41 %) ja Meta Platforms (-43 %) eli entinen Facebook. 

Onko yhtiöiden kurssilaskulle jokin yhteinen nimittäjä?

Kaikki yhtiöt hyödyntävät modernia teknologiaa liiketoiminnassaan. Epam Systems tarjoaa muun muassa it-alan ratkaisuja ja konsultointia. PayPal hyödyntää teknologiaa maksuliikenteessä ja Netflix suoratoistopalvelussa. Etsylla on verkkokauppa. Meta omistaa muun muassa Facebookin ja Instagramin. 

Kyseiset yhtiöt hinnoitellaan kuin kasvuyritykset. Sijoittajien fokus on siis luonnollisesti ollut niiden kasvussa ja korkeat arvostuskertoimet eivät ole merkittävästi vähentäneet sijoitusintoa.

Suuri kurssilasku ja edullisempi hinta ei tarkoita, että osake olisi houkutteleva ostokohde. Sijoitusmarkkinat kun katsovat yhtiön tulevaa kehitystä, ei niinkään peruutuspeiliin. Toisaalta tulevaisuutta ennustetaan paljolti historian perusteella.

Yleensä osakekurssilaskuille löytyy järkeviä syitä. Yhtiön liiketoiminnan näkymät ovat esimerkiksi heikentyneet. Aika usein kuitenkin merkittävä pulkkamäki on ainakin osittain ylireagointia. Ylireagoinnin suuruuteen vaikuttaa sijoittajasentimentti, siis sijoittajien suhtautuminen kyseiseen yritykseen ja koko osakemarkkinoiden tilanteeseen.

Tutkimusten mukaan sijoittajat ylireagoivat huonoihin uutisiin. Toisin sanoen kurssilasku on silloin liioiteltua ja tarjoaa ostopaikan. Hyviin uutisiin alireagoidaan. Se selittää osittain osakkeen positiivisen momentumin.

Sijoittajan kannattaa analysoida ”putoavien puukkojen” fundamentit ja arvioida, onko niin suurelle kurssilaskulle järkisyitä. Osakkeen ostaminen on perusteltua, jos yhtiön pitkän aikavälin näkymissä ei ole merkittäviä muutoksia heikompaan, mutta kurssi on laskenut huimasti ja arvostuskertoimet ovat sen myötä pohjamudissa.

Voiko kurssipohjia ennustaa?

”Putoavaan puukkoon” tarttuminen on riskistä touhua. Yleensä suurimmat kurssilaskut tapahtuvat trendinomaisesti. Kurssilasku saattaa jatkua yllättävänkin kauan ja johtaa siihen, että osaketta ostetaan laskeviin kursseihin.

Kurssipohjien ennustaminen on siis vaikea tehtävä, mutta tarttumapintaa saa osakkeen arvostuskertoimista. Niin on ainakin arvoyhtiöiden kohdalla. Kasvuyhtiöissä ne eivät anna yhtä hyvää tarttumapintaa.

Arvo-osakkeen pohjakosketus saattaa olla käsillä, jos sen tase- ja tulospohjainen arvostustaso valuu edellisten kurssikuoppien tasolle. Arvostuskertoimien analysointi kannattaa varsinkin, jos yhtiön fundamentit ovat pysyneet jokseenkin samoina kurssilaskusta huolimatta, tai pitkän aikavälin näkymissä ei ole tapahtunut suurta muutosta.

Kasvuyhtiöiden analysointi kurssipohjien osalta on vaikeampaa 

Arvioidaan Netflixin osaketta. Ensinnäkin sijoittajan kannattaa muistaa, että Netflixin osakekurssin tärkein ajuri on ollut viime vuosina liikevaihdon ja tuloksen kasvu. 

Sijoittajat eivät ole juuri kiinnittäneet huomiota Netflixin osakkeen arvostustasoon. Yhtiö on siis hinnoiteltu kuin kasvuyritys. Näin ollen osakeanalyysin tärkein fokus tulee olla niin ikään yhtiön kasvu, ei osakkeen arvostustaso suhteessa muihin.

Netflixin tuloskasvu on edelleen vahvaa. Yhtiön osakohtainen tulos ylitti selvästi analyytikoiden ennusteet viime vuoden neljännellä kvartaalilla. Liikevaihto oli odotusten mukainen. Isoa osakekurssilaskua selitti ”pehmeä” ensimmäisen vuosineljänneksen ohjeistus. Yhtiö arvioi, että tilaajamäärän kasvun hidastuu alkuvuonna.

Netflixin liikevaihdon kasvu on jo hidastunut viime vuosina ja osakkeen arvostustaso on laskenut sen mukana. Vuonna 2021 liikevaihto kasvoi 18,8 prosenttia, kun vuonna 2020 kasvu oli 24,0 prosenttia. Sitä edeltävänä vuonna 2019 liikevaihto nousi peräti 27,6 prosenttia. 

Analyytikot arvioivat yhtiön liikevaihdon kasvavan tänä vuonna reilut 11 prosenttia. Vuosien 2023 ja 2024 ennusteet ovat myös yli 10 prosenttia.

Kasvusuunta on vuosien 2023 ja 2024 osalta samanlainen myös tuloksen suhteen eli analyytikot odottavat vahvaa kasvua. Huomionarvoista kuitenkin on, että analyytikot arvioivat Netflixin osakekohtaisen tuloksen jäävän tänä vuonna jopa hieman viime vuotta heikommaksi. 

Vuonna 2021 Netflix teki osakekohtaista tulosta 11,24 dollaria. Kuluvalle vuodelle analyytikoiden ennuste on ”vain” 11,01 dollaria.  

Netflixin osakkeen arvostustaso on kurssilaskun myötä nyt matalimmalla tasolla vuoden 2012 jälkeen. Netflixin P/E-luku on vuoden 2022 tulosennusteilla 30,8. Vuoden 2023 ja 2024 ennusteilla P/E-luku on 23,9 ja 19.2. Ne ovat matalia kertoimia verrattuna vuosien 2023 ja 2024 odotettuun tuloskasvuun, mutta korkeita jos kuluvan vuoden heikko tuloskasvu jatkuu.

Säilyykö Netflixin kasvuyhtiöstatus?

Netflix tuskin enää onnistuu kasvamaan samalla kulmakertoimella suoratoistopalveluissa, koska siinä kilpailu on kiristynyt. Sen vuoksi sen onnistuminen peliliiketoiminnassa ratkaisee sen, että hinnoitellaanko yhtiön osake jatkossa kuin kasvuyhtiö.

Viime viikkoina Netflixin osakkeessa ei ole ollut viitteitä kurssitrendin kääntymisestä nousuun. Se vaatisi todennäköisesti taakseen positiivisia yhtiöuutisia, tai muita merkkejä liiketoiminnan kasvun palautumisesta.

Lähitulevaisuudessa suuressa roolissa kurssikehityksen kannalta on Netflixin ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportti ja siinä erityisesti liiketoiminnan näkymät. Raportti julkaistaan huhtikuun 19. päivä. 

Sijoittajan kannattaa siis todennäköisesti vielä odotella peliliikkeitä, sillä kurssinousuun kyllä kerkeää mukaan, jos markkinoiden luottamus yhtiön liiketoiminnan kasvuun palautuu.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös