Oma talous

Lakimuutos voimaan toukokuun alusta: Työttömän haettava neljää työpaikkaa kuukaudessa

Lakimuutos tuo mukanaan aiempaa pehmeämpiä keinoja työttömien työllistymiseen. Kuitenkin työttömiä pyritään kannustamaan aktiiviseen omatoimiseen työnhakuun.

Toukokuun alusta tulee voimaan uusi lakimuutos, josta käytetään nimitystä pohjoismainen työvoimapalvelumalli ja uusi asiakaspalvelumalli. Muutos tuo mukaan työttömille velvoitteita, mutta myös lisää tukea työnhakuun.

Lakimuutoksen kolme keskeistä muutosta liittyvät työvoimapalveluihin, työnhakuvelvoitteeseen ja karenssiin.

Lakimuutokseen liittyvä uusi asiakaspalvelumalli tulee voimaan toukokuusta alkaen samanaikaisesti kaikissa Suomen TE-toimistoissa ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa.

Jatkossa lähtien työnhakijoille tarjotaan aiempaa yksilöllisempää ja henkilökohtaisempaa palvelua. TE-palvelut kertoo sivuillaan, että tämä vaikuttaa työttömän arkeen useammalla tavalla: kasvokkain tapaamiset oman vastuuvirkailijan kanssa lisääntyvät ja niitä järjestetään aiempaa useammin.

Toukokuussa tapahtuu myös työttömän palvelukanavissa muutoksia. Työmarkkinatori.fi:n käyttö laajentuu ja se tulee korvaamaan valtakunnallisen te-palvelut.fi -sivuston. 

Uudessa mallissa työnhakunsa aloittanut työtön pääsee nopeammin keskustelemaan työllistymiseensä liittyvistä asioista TE-toimiston tai kuntakokeiluun kuuluvan kunnan asiantuntijan kanssa. Aloituskerran jälkeen näitä tapaamisia järjestetään aiempaa tiuhempaan tahtiin.

Osa tapaamisista järjestetään kasvokkain paikan päällä TE-toimistossa tai kunnan tiloissa. Tavoitteena on, että työtön saisi riittävästi kaipaamaansa tukea. Työttömän oma vastuuasiantuntija neuvoo työnhaussa ja tarjoaa sopivia tukipalveluja ja miettii asiakkaan kanssa sopivimpia reittejä kohti työllistymistä.

Uusi työnhakuvelvollisuus tuo mukanaan myös lisää omatoimisuutta työnhakuun. Lisäksi työnhakijan työnhakuvelvollisuus uudistuu ja karenssit lievenevät.

Työnhakijalle asetetaan työnhakuvelvollisuus, jossa hänen tulee hakea tilanteestaan riippuen kuukaudessa 0–4 työpaikkaa. Haettavien paikkojen minimimäärä asetetaan kullekin työnhakijalle yksilöllisesti ja hän saa itse valita haettavat työpaikat.

Neljän työpaikan tavoite ei siis ole ehdoton, vaan siitä voidaan joustaa silloin, kun haettavissa ei ole riittävästi työpaikkoja. Työnhakuvelvoitteeseen voidaan tehdä poikkeuksia esimerkiksi lomautuksen, osittaisen työllistymisen tai opintojen perusteella.

Tämä työnhakuvelvoitteen täyttäminen korvaa osittain TE-toimiston tai kunnan tekemät työtarjoukset.

Työnhaku tarkoittaa käytännössä hakemuksia avoimeksi ilmoitettuihin paikkoihin, avoimia työhakemuksia, yhteydenottoja työnantajiin sekä muita vastaavia toimia, joiden tarkoituksena on työllistyminen. Työn arvioidun keston tulee olla vähintään kaksi viikkoa. Lisäksi työn tulee olla sellaista, johon voi perustellusti olettaa voivansa työllistyä.

Vielä tällä hetkellä velvollisuus hakea kokoaikatyötä tarkoittaa sekä omatoimista työnhakua että hakemista kaikkiin TE-toimiston tai kunnan osoittamiin työpaikkoihin riippumatta siitä, kuinka aktiivinen asiakas on itse työnhaussa.

Kolmas keskeinen muutos liittyy karensseihin.

Uuden mallin periaatteiden mukaan karenssit eli korvauksettomat määräajat lievenevät huomattavasti. Lakimuutos vaikuttaa ennen kaikkia pitkiin karensseihin, eli 90 päivän karenssista luovutaan kokonaan ja jatkossa pisin korvaukseton määräaika on 45 päivää.

LIsäksi työllistymissuunnitelman laatimiseen, ylläpitoon ja toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa ensimmäisestä laiminlyönnistä ei seuraa karenssia, vaan huomautus. 

Uudessa mallissa otetaan myös käyttöön muistutukset työnhakijalle, joiden avulla asiakkaan on helpompi noudattaa työnhakijan velvollisuuksia.

Lähteet:
Yrittäjäkassa.fi
te-palvelut.fi

Kommentoi
Ylös
>