Yritysuutiset

Neste selvittää investointia nesteytetyn jätemuovin jalostuskapasiteetin kehittämiseksi Porvoon jalostamolla

Muovijätteen kemialliselle kierrätykselle on kysyntää.

Neste jatkaa jätemuovin kemiallisen kierrätyksen kaupallistamista ja tekee parhaillaan esiselvitystä investoinnista nesteytetyn jätemuovin jalostuskapasiteetin kehittämiseksi Porvoon jalostamolla. Tavoitteena on lisätä nesteytetyn jätemuovin jalostuskapasiteettia ottamalla käyttöön omia teknologioita nesteytetyn jätemuovin esikäsittelyyn ja jalostamiseen sekä integroimalla teknologiat jalostamon toimintaan.

Ensimmäisessä vaiheessa tavoitellaan 400 000 tonnin vuotuista esikäsittely- ja jalostuskapasiteettia. Tämä olisi merkittävä askel kohti Nesteen tavoitetta käsitellä vuosittain yli miljoona tonnia muovijätettä vuodesta 2030 lähtien.

Muovijätteen kemiallinen kierrätys vauhdittaa kiertotaloutta ja tarjoaa uusia keinoja muovien kierrätysasteen kasvattamiseksi hyödyntämällä laajempaa muovijätteiden valikoimaa kuin perinteinen, mekaaninen kierrätys.

Tällä hetkellä Euroopassa vain yksi kolmasosa kuluttajamuovijätteestä kerätään kierrätystä varten, ja vielä tätäkin pienempi määrä lopulta kierrätetään. Euroopassa on asetettu tavoite nostaa muovipakkausten kierrätysastetta 50 prosenttiin vuoteen 2025 ja 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Nesteen mukaan mekaaninen kierrätys ei yksin riitä tavoitteiden saavuttamiseen, siksi kemiallista kierrätystä sekä sen tehokasta hyödyntämistä teollisessa mittakaavassa on kehitettävä.

Jotta nesteytetystä muovijätteestä voidaan tuottaa helposti käyttöönotettavia, niin sanottuja drop-in-raaka-aineita petrokemian teollisuudelle, tarvitaan jatkojalostusta, jossa poistetaan haitallisia epäpuhtauksia ja optimoidaan materiaalin kemiallinen koostumus.

”Jotta kemiallisesta kierrätyksestä tulisi käyttökelpoinen ja teollisen mittakaavan raaka-ainelähde tuotantoketjun loppupään kumppaneillemme polymeerien ja kemikaalien arvoketjussa, meidän on kurottava umpeen ero käsittelemättömän nesteytetyn jätemuoviöljyn laadun ja asiakkaidemme raaka-aineille asettamien laatuvaatimusten välillä”, kertoo Nesteen Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikön johtaja Mercedes Alonso.

Alonson mukaan jalostuskapasiteetin kasvattaminen parantaa Nesteen kykyä käsitellä vaikeasti kierrätettävää muovijätettä ja auttaa arvoketjukumppaneita valmistamaan huomattavia määriä korkealaatuisia tuotteita kierrätysmateriaalista.

Vuonna 2021 Neste sai päätökseen ensimmäisen koeajojen sarjan, jossa nesteytettyä muovijätettä prosessoitiin Porvoon jalostamossa. Koeajot jatkuvat suuremmilla määrillä vuoden 2022 aikana.

Vaikka jatkojalostamatonta nesteytettyä jätemuovia voidaan käyttää koeajoissa, sen jatkuva prosessointi teollisessa mittakaavassa edellyttää esikäsittely- ja jalostusvaihetta, jossa poistetaan epäpuhtauksia ja ei-toivottuja komponentteja.

”Tavoitteenamme on muuttaa jätemuovi arvokkaaksi resurssiksi ja vastuullisemmaksi vaihtoehdoksi raakaöljylle. Suunniteltu uusi esikäsittely- ja jalostuskapasiteetti tukee tavoitettamme olla Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Samalla se tukee polymeerien kiertotaloutta”, sanoo Nesteen Öljytuotteet-liiketoimintayksikön johtaja Markku Korvenranta.

Kehittääkseen ja rakentaakseen nesteytetyn jätemuovin prosessointikapasiteettia Porvoon jalostamollaan Neste arvioi innovaatiorahoituksen vaihtoehtoja ja tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa, jotka valvovat investoinnin ympäristönäkökohtia. Esiselvityksen jälkeen tavoitteena on saavuttaa valmius tehdä investointipäätös vuoden 2023 aikana.

Hankkeen toteutuksen odotetaan alkavan vaiheittain vuonna 2024. 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös