Rahastotietoa

Rahastosäästämisen suosio kasvaa vuodesta toiseen

Kuva: Tilastokeskus.

Lähes joka kolmas henkilö omisti pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja vuonna 2020. Rahastosäästämisen suosio on kasvanut jo useiden vuosien ajan.

Tilastokeskuksen mukaan noin 1,7 miljoonaa henkilöä omisti sijoitusrahastoja tai kotimaassa noteerattuja pörssiosakkeita vuonna 2020. Omistajia oli noin 31 prosenttia asuntoväestöstä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kotitalouksien varallisuustilastosta, jossa julkaistaan ensimmäistä kertaa erillisenä julkistuksena rekisteripohjaisia tietoja pörssiosakkeista ja sijoitusvarallisuudesta.

Omistajien lukumäärä kasvoi edellisvuodesta 107 600 henkilöllä, kun vuosina 2014–2019 omistajien määrä kasvoi keskimäärin 42 400 henkilöllä vuodessa. Omistajien määrän kasvua selittää erityisesti osakesäästötilin käyttöönotto.

Pörssiosakesijoittajien lukumäärä kasvoi vuonna 2020 edellisvuodesta 86 700 henkilöllä eli lähes 13 prosenttia. Noin puolet lukumäärän kasvusta tuli osakesäästötilin omistajista, joilla ei ollut vuonna 2019 lainkaan pörssiosakevarallisuutta.

Osakesäästötili mahdollistaa kaupankäynnin kotimaisilla ja ulkomaisilla osakkeilla ilman välitöntä veroseuraamusta. Osakesäästötilin sisällä tehdyistä osakekaupoista ei siis tarvitse maksaa veroa. Vero maksetaan vasta, kun varoja nostetaan osakesäästötililtä.

Pörssiosakesijoittajien lukumäärä vuonna 2020 oli selkeästi korkeampi kuin vuosina 2009–2019, jolloin pörssiosakesijoittajien lukumäärä pysyi melko vakaana.

Sijoitusrahastoja omistavien henkilöiden lukumäärä kasvoi vuonna 2020 edellisvuodesta yhteensä 82 600 henkilöllä eli 6,6 prosenttia. Rahastojen suosio on kasvanut tasaisesti vuosina 2009 – 2020.

Vuonna 2020 sijoitusrahastoja omisti yli 1,3 miljoonaa henkilöä eli 25 prosenttia asuntoväestöstä ja pörssiosakkeita puolestaan 771 000 henkilöä eli 14 prosenttia asuntoväestöstä.

Pörssiosakkeita omistaneista 46 000 hallinnoi omistuksia ainoastaan osakesäästötilin kautta. Näistä henkilöistä 85 prosentilla ei ollut edellisvuonna lainkaan pörssiosakevarallisuutta. Kaiken kaikkiaan 94 000 henkilöä omisti osakesäästötilin, jolla oli varallisuutta.

Sijoitusrahastoihin sijoittaneista 50 prosenttia oli naisia ja pörssiosakkeisiin sijoittaneista naisten osuus oli 40 prosenttia. Pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja omistavien naisten sijoitusvarallisuuden mediaani oli 5 100 euroa ja miesten 6 100 euroa.

Pörssiosakevarallisuuden mediaani oli osakkeita omistavilla miehillä 6 700 euroa ja osakkeita omistavilla naisilla 5 700 euroa. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani oli sijoitusrahastoja omistavilla miehillä ja naisilla molemmilla 4 000 euroa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös