Talouden trendit

Tekninen analyysi antaa SSAB:lle ostosuosituksen – osake on nousutrendissä

Teräsyhtiön osake on läpäissyt vastustason.

SSAB teräsyhtiö
Kuva: SSAB.

SSAB:n osake on nousutrendissä. Tekniseen analyysiin perustuvaa sijoituspalvelua tarjoava Investtech arvioi, että teräsyhtiön osakkeen nousutrendi indikoi vahvan kehityksen jatkuvan trendin mukaisesti.

Osakkeen kurssi on noussut läpi suorakulmiokuvion vastustason 4,43 euroa. Vastustaso on hinta, jossa osakkeen tarjonta on kysyntää vahvempi, jolloin vastustaso pyrkii estämään osakkeen kurssinousua tason yli.

Osakkeen vastustason läpäisy antaa Investtechin mukaan ostosignaalin ja indikoi nousun jatkuvan 5,72 euron tasolle tai pidemmälle.

Osakkeen kurssin tukitaso on noin 4,5 euron kohdalla. Tukitasoksi kutsutaan hintaa, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tällöin tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea, jolloin hinnan ei uskota helposti alittavan tukitasoa. Ajatuksena siis on, että osakkeen hinnan halventuessa ja lähestyessä tukitasoa ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta kuin myyjät myydä sitä.

Ostosuositus keskipitkällä aikavälillä

SSAB:n osakkeen volyymihuiput ja volyymipohjat vastaavat kuitenkin huonosti kurssin huippuja ja pohjia. Investtechin mukaan tämä heikentää nousevaa trendiä ja voi olla aikainen signaali tulevasta trendin rikkoutumisesta.

Investtech pitää SSAB:n osaketta kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä.

SSAB teki odotetusti kovan tulosparannuksen viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Yhtiön oikaistu käyttökate kohosi viimeisellä vuosineljänneksellä 7,75 miljardiin kruunuun vertailukauden 1,4 miljardista kruunusta. Analyytikot odottivat keskimäärin 7,0 miljardin kruunun käyttökatetta.

Yhtiön liiketulos kasvoi 7,0 miljardiin kruunuun vertailukauden 0,56 miljardista kruunusta. Liikevaihto kasvoi 27 miljardiin kruunuun vertailukauden 17 miljardista kruunusta.

Erinomainen tuloskehitys johtui ennen kaikkea nousseista teräksen hinnoista. Kuitenkin jatkuva komponenttipula ja logistiikan pullonkaulat tuovat yhtiön näkymiin epävarmuutta.

Mitä on tekninen analyysi?

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Kaikki sijoittajat eivät pidä teknistä analyysiä toimivana sijoitusstrategiana, vaan kieltävät sen kyvyn ennustaa tuottoja. Tekninen analyysi voi myös johtaa kriitikoiden mukaan liialliseen kaupankäyntiin, mikä syö tuottoa.

Toisaalta Investtechin tekniseen analyysiin pohjautuva osakesalkku on sekä tänä vuonna että vuonna 2021 tuottanut kaupankäyntikustannusten jälkeenkin selvästi paremmin kuin koko Helsingin pörssi. Viime vuonna salkun tuotto oli kaupankäyntikustannusten jälkeen lähes 25 prosenttia, kun vertailuindeksi Helsingin pörssi nousi 18 prosenttia.

Tänä vuonna Investtechin salkku on kaupankäyntikulujen jälkeen 16,6 prosenttia tappiolla, kun Helsingin pörssi on laskenut 14,4 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>