KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Vastuullinen sijoittaja osallistuu kestävän tulevaisuuden rakentamiseen

Virve Valonen toimii vastuullisen sijoittamisen päällikkönä Säästöpankkiryhmässä.

Vastuullinen sijoittaja on hyvässä asemassa tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

”Miksi jättää mahdollisuus vaikuttaa käyttämättä?” Näin aloittaa Säästöpankkiryhmässä vastuullisen sijoittamisen päällikkönä toimiva Virve Valonen ja viittaa siihen, että sijoittaja voi omilla sijoituksillaan vaikuttaa siihen minkälaiset yritykset saavat rahoitusta.  ”Ovatko ne yrityksiä, jotka kehittävät vihreitä innovaatioita vai niitä, jotka saavat enemmän negatiivisia vaikutuksia aikaan? Jos jättää vaikutusmahdollisuuden käyttämättä, se on vähän niin kuin jättäisi äänestämättä vaaleissa.”

Vastuullisessa sijoittamisessa on Valosen mukaan kyse paitsi riskienhallinnasta myös liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta. ”Vihreä siirtymä ja uusiutuvat energialähteet tarjoavat osalle yrityksistä mahdollisuuden ottaa transitioloikka. On yrityksiä, jotka hyötyvät suoraan ilmastonmuutoksen hillintään liittyvästä kehityksestä ja sitten on niitä, jotka eivät tule tässä ympäristössä tulevaisuudessa pärjäämään.”

Vastuullisen yritys pärjää keskivertoa paremmin

Vastuullisuuden kautta on mahdollista löytää hyviä yrityksiä ja tuottavia sijoituskohteita. 

Valonen viittaa Oxfordin yliopiston ja BNP Paribas -konsernin varainhoitoliiketoiminnan julkaisuun perustuen 200:aan akateemiseen tutkimukseen aiheesta. ”90 prosenttia näistä tutkimuksista päätyi siihen, että vastuullisen yrityksen saama rahoitus on edullisempaa. 88 prosenttia päätyi siihen, että operatiivinen suorituskyky oli vastuullisilla yrityksillä parempaa ja 80 prosenttia päätyi siihen, että vastuulliset käytännöt vaikuttivat positiivisesti yritysten osakekurssin kehitykseen.”

Samalla vastuullisuus tarjoaa mahdollisuuden ottaa kantaa siihen, minkälaisessa yhteiskunnassa tahdomme elää ja minkälaisen yhteiskunnan luomme tuleville sukupolville. Osa vastuullisista sijoittajista hakee muutakin kuin rahallista tuottoa säästöilleen.

Käytännössä sijoittaja voi esimerkiksi ostaa vastuullisen yrityksen osakkeita. Tämän lisäksi pääomaa on mahdollista kanavoida suoraan sellaisen yrityksen kassaan, joka rakentaa ympäristöä tukevaa projektia. 

Virve Valonen valottaa näitä muita tavoitteita esimerkin kautta. ”Erikoissijoitusrahasto Säästöpankki Ympäristö sijoittaa uusiutuvaan energiaan. Rahasto tekee osakeostojen lisäksi suoria pääomasijoituksia, joilla rahoitetaan projekteja. Pelkästään näiden tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoon kohdistuvien pääomasijoitusten kautta rahaston sijoituskauden aikana säästyy hiilidioksidipäästöjä määrä, joka vastaa 35 000 kolmihenkisen perheen lentomatkaa Helsingistä Lontooseen ja takaisin.”

Vastuulliseen sijoittamiseen ei ole yhtä oikeaa kaavaa

Vastuullisuus tarkoittaa eri ihmisille eri asioita ja vastuullisuutta voidaan tarkastella esimerkiksi hyvän hallintotavan tai ympäristön näkökulmasta. Olennainen kysymys on, minkälaista vastuullisuutta sijoittaja omilta sijoituksiltaan tahtoo. Osaamistasossakin on eroja ja institutionaalisen sijoittajan tarpeet saattavat tätäkin kautta erota merkittävästi tyypillisen rahastosijoittajan tarpeista. 

Säästöpankkien varainhoito jakaa tietoa vastuullisesta sijoittamisesta asiakkailleen monin eri tavoin. Vastuulliseen sijoittamiseen ei ole yhtä oikeaa kaavaa ja kun osaaminen lisääntyy voi oma vastuullisuuden kulmakin löytyä. Säästöpankilla on myös tarjota erilaisia tuotteita tarpeen mukaan. Esimerkiksi yhteiskunnallista vastuuta painottavalle tai ympäristönäkökulmaa painottavalle sijoittajalle löytyy omat tuotteensa. Varainhoidon puolella tarjotaan myös asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityjä ratkaisuja. 

Asiantuntijat tukena vastuullisessa sijoittamisessa

Vastuullisuudesta kannattaa siis ottaa selvää, jotta tietää mitä haluaa. Samalla on myös niin, että ihan kaikkea ei välttämättä kannata tehdä itse. Syy on se, että piensijoittajan työkalupakki on yksinkertaisesti rajatumpi. 

Säästöpankkien varainhoidon vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoihin sisältyy ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien riskien ja tekijöiden huomioimisen lisäksi mahdollisuus teemapohjaiseen vaikuttavuussijoittamiseen, yritysten poissulkemiseen, kansainvälisten normien seuraamiseen, aktiiviseen omistajuuteen ja vaikuttamiseen. 

Kuulostaa monimutkaiselta, ja sitä se Virve Valosen mukaan onkin: ”Yksittäinen sijoittaja voi katsoa yksittäisen työkalun antamaa yksittäistä arvosanaa, mutta joidenkin tutkimusten mukaan taloudellisten tietojen ja ESG-arviointien palveluntarjoajia ja heidän työkalujaan on maailmalla useita satoja erilaisia. Työkalujen erilaisten painotusten vuoksi jokin yritys voi pärjätä hyvin yhden ja taas heikosti toisen työkalun arvioinnissa. Tämän lisäksi pitää tuntea toimialaa ja sille olennaisia vastuullisuusteemoja. Valmistavalle teollisuudelle materiaalit, energiankäyttö ja päästöt voivat olla keskeisiä kysymyksiä, kun taas palveluja tarjoavan yrityksen keskeinen vastuullisuuskysymys saattaa olla esimerkiksi tietoturva.” 

Osaamisen ja saatavilla olevan datan lisäksi aktiivisen rahaston etuna on tavallisesti omistusosuuden suurempi kokoluokka. Isomman omistajan vaikutusmahdollisuudet ovat yksinkertaisesti suuremmat. Rahaston hallinnoijana voi päästä mukaan nimitysvaliokuntiin ja rahastoa hallinnoiva varainhoito voi yhdessä muiden sijoittajien kanssa ajaa vastuullisuuteen tähtääviä aloitteita. 

Piensijoittaja voi valita mihin yrityksiin sijoittaa, mutta vastuullisten ja kestävyystekijät huomioivien rahastojen kautta piensijoittajakin pääse vaikuttamaan sijoitettavien yritysten toimintaan yritystapaamisten, aloitteiden ja nimitysvaliokuntien kautta. Valonen antaa esimerkin konkretisoimaan kuinka merkittävissä määrin tätä vastuullisuuteen liittyvää vaikuttamistyötä tehdään: ”Säästöpankkien varainhoito keskusteli pelkästään viime vuonna yhtiötapaamisissa 241 yrityksen kanssa sijoitusten kohteiden kannalta olennaisista asioista.”

Olisiko aika päivittää oma sijoitussuunnitelmasi? Anna Säästöpankin ammattilaisten auttaa sinua. Varaa aika.

Sijoittaja – lue myös nämä:

Markkinakommentti: Sijoitusmarkkinat reagoivat geopoliittiseen tilanteeseen

Pandemia muutti inflaatiokuvan

Aktiivinen vai passiivinen sijoittaminen? Vai sittenkin sekä että?

Säästöpankkiryhmä on edistänyt yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia jo 200 vuoden ajan. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.

Tämän kirjoituksen näkemykset ovat haastatellun omia henkilökohtaisia näkemyksiä, eivätkä välttämättä vastaa Säästöpankki -rahastoja hallinnoivan Sp-Rahastoyhtiön sijoitusnäkemystä.

Kirjoituksen sisältöä ei pidä ymmärtää sijoitussuosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi. Mikään tässä kirjoituksessa esitetty ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä sijoitusrahasto-osuuksia tai muita arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan.


Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös