Rahoitusteoriaa

Onko analyytikoiden lyhyen aikavälin osakeideoista hyötyä sijoitustoimintaan?

Tutkimuksen mukaan osakeideaan kannattaa tarttua heti julkaisun jälkeen.

Tänä vuonna 2022 arvostetussa Journal of Financessa julkaistiin tutkimus ”Are Analyst Short-Term Trade Ideas Valuable?”. Siinä analysoitiin osakeideoiden lisäarvoa sijoitustoimintaan ja niiden vaikutusta erityisesti osaketuottoihin. 

Justin BirruSinan GokkayaXi Liu ja René M. Stulz huomasivat, että analyytikoiden lyhyen aikavälin osakeideat vaikuttavat merkittävästi osakekurssiin. Aluksi he rakensivat tietokannan, joka sisälsi analyytikoiden sijoitusideoita ja sen jälkeen analysoivat sijoitusideoiden käytännön hyötyä sijoittajille.

Analyytikoiden lyhyen aikavälin sijoitusideat voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään. Sijoitusidea perustuu usein informaatioon, jonka perusteella analyytikot muodostavat näkemyksen arvopaperin liikkeistä lähitulevaisuudessa. Toisaalta Idea voi myös pohjautua tilapäiseen hinnoitteluvirheeseen markkinoilla. 

Analyytikon näkemyksen mukaan esimerkiksi tulosjulkaisun jälkeinen kurssiliike ei kenties ole oikeutettu ja se avaa sijoittajille ostopaikan. Lyhyen aikavälin sijoitusideat eivät yleensä perustu yhtiön fundamenttianalyysiin, vaan ne ovat monesti spekulatiivisempia. Niiden pituus on ajallisesti lyhyt, yleensä 1-8 viikkoa. 

Birru, Gokkaya, Liu ja Stulz arvioivat yhteensä 4543 sijoitusideaa. Niitä oli antamassa 688 eri analyytikkoa. Sijoitusideat sijoittuivat aikavälille 2000 ja 2015. 

Sijoitusidean julkaisu vaikuttaa heti osakekurssiin

Tutkijat huomasivat, että yleisesti ottaen sijoitusideoiden lukumäärä kasvoi tutkitulla aikajaksolla. Ideoita oli 111 vuonna 2000, mutta kaiken kaikkiaan 303 vuonna 2015. Ideoita oli vähintään 300 aina vuodesta 2010 alkaen. Datan mukaan analyytikoista vain 14 prosenttia antoi lyhyen aikavälin sijoitusideoita. Suurin osa siis keskittyi hieman pidemmän aikavälin osakeanalyysiin, yleensä siis fundamenttianalyysiin.

Tutkijat huomasivat, että sijoitusideat vaikuttivat merkittävästi osakekurssiin. Ostoideoiden tuotto oli yhteensä 0,91 prosenttia vertailuindeksiä korkeampi idean julkaisupäivänä ja sitä seuraavana kaupankäyntipäivänä. Myynti-ideoiden sijoituskohteet tuottivat vastaavalla aikavälillä 1,96 prosenttia vähemmän kuin vertailuindeksi.

Huomionarvoista on, että tutkimuksen perusteella sijoitusideat vaikuttavat yhtä paljon osakekurssiin kuin analyytikoiden tekemät sijoitussuositusmuutokset ja peräti noin kolme kertaa enemmän kuin tavoitehinta- ja tulosennustemuutokset.

Miten sijoittaja voi hyötyä osakeideoista?

Sijoittajan näkökulmasta keskeistä on tarttua sijoitusideaan mahdollisimman nopeasti, koska osakekurssi reagoi heti idean tultua julki.

Jos sijoitusideaan tarttuu heti eli ensimmäisen viiden minuutin aikana sen julkaisun jälkeen, niin saavuttaa ylituottoja, jos pitää idean mukaisen position seuraavan kaupankäyntipäivän loppuun saakka. Keskimääräinen tuotto ostoidean positiolle oli 0,89 prosenttia. Myynti-ideat sitä vastoin halpenivat keskimäärin 1,37 prosenttia.

Odottelu ei siis kannata. Tuotto laskee keskimäärin noin 25 prosenttia, jos ostoideaan tarttuu vasta 30 minuutin kuluttua idean julkaisusta.  Myös myynti-ideoiden hyöty heikkenee, jos sijoittaja viivyttelee.

Mikäli sijoittaja syystä tai toisesta odottaa, kannattaa tutkimuksen mukaan positio pitää auki kauemmin. Jos ideaan tarttuu päivän tai kolmen päivän päästä sen julkaisun jälkeen, kestää ylituottojen saavuttaminen tutkimuksen mukaan noin kolme kuukautta.

Kaiken kaikkiaan lyhyen aikavälin sijoitusideoista on siis merkittävästi lisäarvoa sijoittajille.

Ostoideat lisäävät osakkeen kysyntää ja myynti-ideat saavat luonnollisesti monet pohtimaan kyseisen osakkeen myymistä. 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös