Talouden trendit

Kansanedustaja: Fennovoiman ydinvoimala pysäytettävä välittömästi ja venäläinen ydinvoimaomistus kiellettävä

Kokoomuksen kansanedustaja, energiajuristi Heikki Vestman.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman vaatii venäläisen ydinteknologian ja ydinvoimaomistuksen kieltämistä lailla.

Kokoomuksen kansanedustaja, energiajuristi Heikki Vestman vaatii kirjallisessa kysymyksessä hallitukselta vastausta, miksei se säädä lakia venäläisen ydinteknologian rakentamisen ja ydinvoimaomistuksen kieltämiseksi.

Venäjän valtiollinen Rosatom on Fennovoiman ydinvoimahankkeen laitetoimittaja sekä suurin rahoittaja ja osakkeenomistaja.

”Fennovoiman ydinvoimala on pysäytettävä välittömästi kieltämällä venäläisen ydinteknologian rakentaminen sekä ydinvoimaomistus Suomessa. Venäjän valtio, joka on Fennovoiman osaomistaja Rosatomin kautta, käy rikollista hyökkäyssotaa ja vaarantaa ydinturvallisuutta Ukrainassa, ja Rosatom itse on ollut mukana varastamassa Ukrainalta Zaporižžjan ydinvoimalan. Ei voi olla niin, että Rosatomin annetaan jatkaa Suomessa huseeraamista kuin mitään ei olisi tapahtunut”, Vestman perustelee.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on sanonut, ettei hänen ministeriönsä ole löytänyt tapaa pysäyttää Fennovoiman ydinvoimahanketta. Työ- ja elinkeinoministeriö on vedonnut taannehtivan lainsäädännön kieltoon, ettei lakia voida muuttaa ongelman ratkaisemiseksi.

”Ensinnäkin olosuhteet ovat ratkaisevasti muuttuneet vuodesta 2014, kun eduskunta jätti Fennovoiman periaatepäätöksen voimaan. Ei kai kukaan ajattele, että kansainvälisen oikeuden vastaisesti toimiva ja ydinturvallisuutta vaarantava Venäjä ja sen jatke Rosatom voisivat nauttia Suomessa perusteltujen odotusten suojaa. Taannehtivaa lakia ei sitä paitsi ole Suomessa muutoinkaan perustuslakivaliokunnan käytännössä pidetty ehdottomasti valtiosääntöisesti ongelmallisena varsinkaan säännellyillä toimialoilla”, Vestman toteaa.

Oikeusneuvos Juha Lavapuro on vahvistanut Helsingin Sanomissa, että Fennovoiman hankkeessa kyse on sopimussuhteista, joihin voidaan puuttua taannehtivasti. Lisäksi Lavapuron mukaan ydinvoima on yhteiskunnan sääntelemä toimiala, jossa taannehtivakaan lainsäädäntö ei ole kiellettyä.

”Ydinenergialain koko ydinvaatimus on, että ydinenergian rakentamisen ja käytön tulee olla yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Rosatomin asema hankkeessa ei ole sitä, vaan jo ilmeinen riski kansalliselle turvallisuudelle. Hallituksella on avaimet pysäyttää riskihanke vaikka uudella lailla, jos tahtoa on. Selitykset riittävät”, Vestman toteaa.

Vestman peräänkuuluttaa laajempaakin keskustelua siitä, tunnistaako lainsäädäntömme riittävästi kansallisen turvallisuuden edun ja suomalaisten oikeuden turvallisuuteen.

”Suomalaisessa keskustelussa on aiemmin puolustettu liiaksi maamme ulkopuolella olevien oikeuksia kuten oikeutta hankkia Suomesta maaomistusta ja kriittistä infrastruktuuria, kuten sähköverkkoja ja satamia.”

Kansanedustajan mielestä on korkea aika tunnistaa, että nämä oikeudet voivat olla ristiriidassa Suomessa olevien oikeuden turvallisuuteen kanssa.

”Eduskunnalla on aina kaikki suvereniteetti taata lailla Suomessa olevien turvallisuus ohi Suomen ulkopuolella olevien oikeuksien.”

Viime viikkojen aikana kansainvälinen yhteisö on asettanut useita rajoittavia toimenpiteitä Venäjää kohtaan, joita on päivitetty säännöllisesti. Ydinvoima-alaa ei ole kuitenkaan näihin sisällytetty.

Fennovoima kertoo, että nyt päätettyjen sanktioiden odotetaan kuitenkin vaikuttavan Hanhikivi 1 -hankkeeseen. Koska tarkkoja yksityiskohtia sanktioista ei ole vielä saatavilla, myöskään niiden tarkkoja vaikutuksia ei yhtiö voi toistaiseksi arvioida.   

Fennovoimalla on sitoumuksia ja sopimuksia hankkeen eri osapuolten, mukaan lukien Fennovoiman omien työntekijöiden, kanssa. Fennovoiman tehtävät ja lakisääteiset velvoitteet säilyvät ennallaan, kunnes näihin puitteisiin tulee muutoksia sanktioiden tai viranomaisen sitovien päätösten kautta.   

Toistaiseksi Fennovoima kertoo jatkavansa projektin toteuttamista ja seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä.

Fennovoiman Hanhikivi 1 on ydinvoimala, joka on tarkoitus rakentaa Pohjois-Pohjanmaalle Pyhäjoen kunnassa sijaitsevalle Hanhikiven niemelle. Laitoksen toimittaa Venäjän valtion ydinenergiayhtiön Rosatomin tytäryhtiö RAOS Project Oy. Toteutuessaan ydinvoimala olisi Suomen kolmaslaitos 1970-luvulla valmistuneiden Loviisan ja Olkiluodon laitosten jälkeen ja Suomen kuudes ydinvoimalaitosyksikkö Loviisan kahden ja Olkiluodon kolmen voimalayksikön jälkeen.

Ydinvoimalan alustavat rakennustyöt aloitettiin valtatie 8:n ja Hanhikivenniemen välisen yhdystien rakentamisella syyskuussa 2014 ja samalla laitoksen toimittava Rosatom aloitti ydinvoimala-alueen maanrakennus- ja louhintatöiden valmistelut. Varsinaiset voimalan rakennustyöt voidaan aloittaa vasta, kun rakentamislupa on myönnetty.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös