Talouden trendit

Kiinan tiukka koronapolitiikka lisää maailmantalouden haasteita

Kiinassa tavarat liikkuvat kangerrellen ja tuotanto käy vajaalla kapasiteetilla. Kasvuennusteita lasketaan.

Viikonlopun aikana todetut koronakuolemat ylsivät Shanghaissa uuteen ennätykseen. Äärimmäisyyksiin saakka yltäneet koronarajoitustoimet ovat jatkuneet kaupungissa useita viikkoja. 

Maailmantaloudelle ja kuluttajien kukkarolle uutiset ovat huolestuttavia.

Shanghai on maailman suurin kauppasatama. Kiinalaisten satamien edustalla odottaa noin 5 % koko maailman rahtilaivoista ja niistä valtaosa Shanghain rannikolla. Määrä on kasvanut viimeisen kolmen kuukauden ajan. 

Laivat odottavat joko pääsyä purkamaan tai kuormaamaan lastia. Shanghain koronarajoitusten vuoksi rahti ei liiku satamasta ja satamaan, koska rekkakuljettajilta evätään pääsy kaupunkiin tai he eivät halua ottaa riskiä joutumisesta karanteeniin.

Asiantuntijat pelkäävät logistisen pullonkaulan pahentavan inflaatiota entisestään. Lähes kahdeksan prosenttia maailman bruttokansantuotteesta muodostuu kuljetuskustannuksista.

Kuljetusongelmien lisäksi yritykset ovat joutuneet keskeyttämään tai vähentämään tuotantoaan Kiinassa. Rajoitusten takia yrityksillä on vaikeuksia saada työntekijöitä tehtailleen. Kutistunutta tuotantoa ylläpidetään niin sanotuin suljetun kierron menettelyin, joissa työntekijät käytännössä asuvat tehtaalla.

Shanghai on esimerkiksi autoteollisuuden keskittymä. Kiinan autotuotanto edustaa kolmannesta koko maailman valmistusmääristä. South China Morning Postin mukaan amerikkalaisen Teslan Shanghaissa sijaitseva tehdas toimii tällä hetkellä vain puolella täydestä kapasiteetistaan.

Myös Applen kiinalaisista alihankkijoista noin puolet sijaitsee alueilla, joissa rajoitustoimet ovat tiukkoja. Tällä pelätään olevan haitallinen vaikutus esimerkiksi iPhone ja iMac tuotteiden saatavuuteen. 

Yli 80 prosenttia itäisen Kiinan valmistavan teollisuuden yrityksistä on kärsinyt toimitusketjuongelmista. Reutersin mukaan Shanghain teollisuustuotanto laski maaliskuussa 7,5 prosenttia ja vähittäiskauppa puolestaan lähes 20 prosenttia. Huhtikuun lukujen pelätään olevan huomattavasti pahempia.

Kiinan kasvuennusteita on laskettu

Kiina on maailman toiseksi suurin talous. Toisin kuin voisi odottaa, Kiinan osuus maailmanlaajuisesta viennistä nousi edellisvuonna yli 15 prosenttiin, korkeimmilleen sitten vuoden 2012. 

Kiinan bruttokansantuotteesta viennin osuus on noin viidennes. Yhdysvaltain tuonnista Kiinan osuus puolestaan on noin 18 prosenttia. Vaikka yritykset ovat viestineet pyrkivänsä pienentämään riippuvuuttaan Kiinasta, on se lukujen valossa osoittautunut vaikeaksi.

UBS pankki laski viikko sitten Kiinan bruttokansantuotteen kasvuennustetta 4,2 prosenttiin aiemmasta viidestä prosentista. Kiinan oma tavoite talouskasvulle on 5,5 prosenttia, kun keskimääräinen kasvutahti 2014-2019 oli noin 8 prosenttia. Kiinan kasvun hidastumisella on suuri vaikutus koko maailmantalouteen, koska valtaosa viime vuosien kasvusta on tullut juuri Kiinasta.

Kiinan tiukka koronapolitiikka asettaakin lisää haasteita sen talouteen, joka on kärsinyt muun muassa vaikeuksissa olevasta kiinteistösektorista

Pörssikurssit ovat heijastelleet Kiinan haasteita. Shanghai Composite osakeindeksi on laskenut vuoden alusta yli 15 prosenttia, kun vastaavat luvut S&P 500 ja Saksan DAX indeksille ovat 10 ja 12 prosenttia.

Yhdysvaltain ja Euroopan kiristyvä rahapolitiikka ja Ukrainan sodan vaikutukset ovat heikentäneet talousnäkymiä voimakkaasti. Kiinan kasvun takeltelu, kasvavat toimitusketjuongelmat sekä niiden kerrannaisvaikutukset lisäävät huolia maailmantalouden kehitykselle.

Kommentoi
Ylös
>