Sijoitusstrategiat

Näin ammattilaiset rakentavat oman sijoitussalkkunsa – haastattelussa kokenut sijoittajakaksikko

Onko sinulla sijoitusprosessi? Se huolehtii salkkusi hyvinvoinnista.

Kysymme usein, mitä osaketta kannattaisi juuri nyt ostaa. Lupaavista sijoitusmahdollisuuksista on mukava jutella. Keskustelu siitä, miten löytää ja tehdä hyviä sijoituksia on kuitenkin harvinaista.

“Kun kuulet kaveriltasi sijoitusidean, pohditko kuinka huolellisesti tämä on tutkinut yhtiötä ja osaketta?”, ammattisijoittajat Frederik Svanholm ja Marcus Bellander huomauttavat korostaen sijoitusprosessin merkitystä.

Sijoitusprosessi on sijoitusstrategian jatke. Jos strategiana on sijoittaa laadukkaisiin osinkoa maksaviin yhtiöihin, sijoitusprosessin tehtävä on suodattaa strategian mukaisesta yhtiöjoukosta parhaan tuottopotentiaalin omaavat yhtiöt sijoittajan salkkuun.

“Me emme halua luokitella itseämme kasvu- tai arvosijoittajiksi. Olemme jossain siinä välillä.  Meille tärkeintä on löytää loistavia yhtiöitä kohtuulliseen hintaan“, Marcus ja Frederik kuvailevat lyhyesti omaa sijoitusstrategiaansa.

Pitkien työurien jälkeen Marcus ja Frederik siirtyivät pankkimaailmasta yksityissijoittajiksi tehdäkseen sitä, mikä on hauskinta – yhtiöiden ja osakkeiden analysointia. He julkaisevat sijoitustutkimustaan omalla Stockpix sivustollaan ja sijoittavat yhdessä omia varojaan.

Miten ammattilaiset valitsevat osakkeita omaan sijoitussalkkuunsa? Marcus ja Frederik paljastavat sijoitusprosessinsa laajassa artikkelissaan. He tiivistävät prosessin vuokaavioon, joka voi ensialkuun näyttäytyä monimutkaiselta.

“Kaavioon piirrettynä sijoitusprosessi näyttää suoraviivaiselta. Eri vaiheet toki kulkevat usein käsi kädessä. Usein palaamme tutkimusvaiheesta sijoitusteesiin, kun opimme yhtiöstä ja toimialasta enemmän”, Frederik kertoo.

On aika selvittää, kätkeytyykö kuvion ja käytännön sijoitusprosessin taakse ammattisalaisuuksia?

“Emme pyri tekemään mitään ainutlaatuista. Pyrimme välttämään isoja virheitä. Se on sijoittamisessa kaikkein tärkeintä”, Frederik painottaa heti haastattelun alkuun.

Sijoitusidea on vain ensiaskel

“Löytääksemme mielenkiintoisimpia ideoita käytämme eniten osakescreeneriä. Twitter on tavallaan myös screeneri, mutta sosiaalisessa mediassa on oltava erityisen huolellinen ideoiden suhteen ja käytettävä omia poissulkevia sääntöjä”, Marcus aloittaa. 

Marcus ja Frederik ovat rajanneet oman sijoitusuniversuminsa. He sijoittavat ainoastaan pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin. He etsivät yhtiöitä, jotka kasvavat kannattavasti ja ovat aliarvostettuja yhtiön kasvuun sekä laatuun nähden. 

Kaksikko ei halua sijoittaa bioteknologiaan, lääkeyhtiöihin, suuriin pankkeihin tai monimutkaisiin ohjelmistoyhtiöhin. Poissulkevat säännöt pitävät Marcuksen ja Frederikin heidän omalla vahvuusalueellaan. 

“Sivuutamme paljon ideoita poissulkevien kriteeriemme perusteella.”

On virhe rynnätä ostamaan heti, kun idea on syntynyt.

“Yksityissijoittajat saattavat liian helposti innostua uudesta ideasta ja hypätä nopeasti mukaan. Silloin on helppo työntää sivuun sijoitukseen liittyvät riskit, ja virheitä tapahtuu”, Frederik varoittaa.

Sijoitusteesi kiteyttää tutkimuksen lähtökohdan

Sijoitusidean jälkeen Marcus ja Frederik muodostavat sijoitusteesin. 

Prosessin tässä vaiheessa Marcus ja Frederik ottavat ensisilmäyksen yhtiöön ja toimialaan, tarkastelevat yhtiön toteutuneita lukuja ja tutustuvat viimeisimpiin tulosjulkistuksiin.

Marcus nostaa esimerkiksi Oma Säästöpankin. Yhtiö on kasvattanut tulostaan huomattavaa vauhtia viimeisten vuosien aikana ja osake on arvostettu kasvuun nähden matalalla P/E-kertoimella. Onko yhtiö jäänyt sijoittajilta huomaamatta ja pystyykö se jatkamaan kannattavaa kasvua? Jos yhtiö pystyy kasvamaan, osake on erittäin edullinen.

Sijoitusteesi on hyvä pitää ytimekkäänä. Se kiteyttää selkeän syyn sijoittaa yhtiöön.

Pitikö Oma Säästöpankin sijoitusteesi paikkansa?

“Jatkamme vielä yhtiön tutkimista. Emme ole vakuuttuneita, että yhtiö pystyy kasvamaan historiallista vauhtia”, he kirjoittavat analyysissään.

Hyvä tutkimus on kuin kodin ostaminen

Sijoitusteesin muodostamisen jälkeen on arvioitava pitääkö se paikkansa. Onko syytä sijoittaa osakkeeseen?

“Hyvä osaketutkimus on kuin kodin ostaminen. Kodin ostaja arvioi aluetta ja naapurustoa, käy läpi energiatehokkuutta ja kodin yleistä kuntoa. Ostaja arvioi onko hintapyyntö kohtuullinen. Kodin ostamiseen käytetään kymmeniä tai jopa satoja tunteja. Samalla tavalla pitäisi suhtautua yhtiön ja osakkeen tutkimiseen”, Frederik havainnollistaa.

Yksi Marcuksen ja Frederikin sijoituksista on suomalainen Kamux. Heidän tutkimuksen mukaan Kamuxin hinnoittelussa ei oteta huomioon sen kansainvälisen kasvun potentiaalia. Kansainvälisten kasvumahdollisuuksien arviointi tutkimusprosessin aikana oli kuitenkin yksi vaikeimmista tehtävistä. 

Keskustelu yritysjohdon kanssa vakuutti heidät siitä, että yhtiö kykenee kasvamaan Suomen ulkopuolella kannattavasti.

“Kamux on kaunis kasvutarina”, Marcus summaa.

Kamux toimii suhteellisen tylsällä toimialalla. Toiminnan taustalla on kuitenkin paljon prosesseja, joita Kamux voi tehostaa digitaalisesti. Toimialalla on paljon pieniä toimijoita, jotka eivät tule pitkällä aikavälillä selviämään, Frederik listaa lisää kasvuajureita.

Sijoitustutkimuksessaan Marcus ja Frederik tarkastelevat yhtiötä niin numeerisesti kuin laadullisesti. Arvioidakseen sijoitusteesin pitävyyttä, he murskaavat numeroita sekä tuloslaskelmasta että taseesta. Numeroiden lisäksi on ymmärrettävä liiketoiminnan taustalla olevia trendejä ja ajureita. Kuinka esimerkiksi yhtiön asiakkaat ajattelevat? 

Taulukkolaskentaohjelman lisäksi tutkimusvaihe voi siis pitää sisällään keskusteluja asiakkaiden ja yritysjohdon kanssa sekä vierailuja yhtiön toimitiloihin. He saattavat soittaa tutkittavan yhtiön tai sen kilpailijoiden entisille työntekijöille.

Yksityissijoittajasta tämä voi kuulostaa vaativalta tai jopa mahdottomalta. On helppo ajatella, että yhtiön johto tuskin uhraa aikaansa tavatakseen yksityissijoittajan. Jokaisen ulottuvilla on kuitenkin sosiaalinen media, joka on loistava kanava hankkia tietoa esimerkiksi asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyydestä. 

“Työssäkäyvältä yksityissijoittajalta tämä kaikki vie vain enemmän aikaa”, miehet vakuuttavat.

Arvostuksen kautta ostonapille

Jos sijoitusteesi osoittautuu paikkansa pitäväksi, tai se on pienen viilauksen jälkeen yhä houkutteleva, arvioidaan osakkeen arvostustasoa.

Mitä Marcus ja Frederik ajattelevat arvostuskertoimista?

“Koetamme käyttää samanlaista viitekehystä eri sijoituskohteiden arviointiin. Otamme luonnollisesti huomioon yhtiöiden kasvuvauhdin arvioidessamme millaiset kertoimet ovat hyväksyttäviä kullekin yhtiölle,” Marcus vastaa.

Nousumarkkinassa heppoisetkin osakevalinnat saattavat pärjätä. Laskumarkkinassa systemaattisen sijoitusprosessin merkitys korostuu. Marcus ja Frederik pyrkivät ostamaan kohtuullisesti arvostettuja yhtiöitä, jotka selviävät laskumarkkinassa pienin vaurioin.

“Emme pelkää olla väärässä osakkeen kurssikehityksen suhteen, koska yhtiön laatu ja osakkeen arvostus suojaavat sijoitustamme. Olemme mieluummin oikeassa yhtiön suhteen ja väärässä osakkeen suhteen kuin väärässä yhtiön suhteen ja oikeassa osakkeen suhteen.”

Ammattisijoittaja tekee paljon tutkimusta ja kaikki tutkittavat yhtiöt eivät suinkaan päädy salkkuun saakka.

“Laitamme tarkkailulistalle paljon sellaisia yhtiöitä, joita meillä on jo salkussamme. Usein aika ei vain ole oikea osakkeiden ostamiselle. Toisinaan jokin yhtiössä häiritsee, se voi olla yksinkertaisesti liian kallis tai jotkut yhtiöön liittyvät riskit luovat liian suuren epävarmuuden sijoituksen onnistumiselle”, Marcus avaa.

On luonnollista, että tarkkailulistalla on enemmän rivejä kuin salkussa. Tehty tutkimus on mainio lähtökohta, jos tilanne yhtiössä tai sen ympärillä muuttuu.

“Sijoitusta tehdessä et voi kuitenkaan koskaan olla 95 prosenttisen varma, koska sijoitukseen liittyy niin paljon tuntemattomia tekijöitä”, Marcus sanoo.

“Kaikkia faktoja on mahdoton selvittää. Sijoittaminen vaatii paljon sormituntumaa. Se kehittyy vain kokemuksen ja tiedon karttumisen kautta”, Frederik jatkaa.

Viimeksi Marcus ja Frederik sijoittivat ruotsalaiseen AQ Groupiin. Ostohetkellä markkinoilla oli paljon epävarmuutta Ukrainan sodan eskaloituessa. Nähdäkseen kuinka markkinatilanne kehittyy, he sijoittivat yhtiöön ainoastaan niin sanotusti puolikkaan position.

“Parhain hetki ostaa laadukkaita yhtiöitä on silloin, kun markkinoilla tai yhtiöllä on tilapäisiä vaikeuksia”, Marcus ja Frederik tiivistävät yhdessä. 

Sijoitukset vaativat seurantaa

“Saatamme ostaa AQ Groupin osakkeita lisää, jos epävarmuudet markkinatilanteessa hälvenevät ja yhtiön kasvumahdollisuudet kirkastuvat nykyisestä.”

Marcus ja Frederik sijoittavat pitkällä aikahorisontilla, tähdäten noin 50-100 prosentin tuottoon 3-5 vuodessa. Kun he ovat ostaneet yhtiön osakkeita salkkuunsa, yhtiön seuranta jatkuu. Jos osake on hetkellisesti yliarvostettu ja markkinoilla ei ole houkuttelevampia vaihtoehtoisia sijoituskohteita, osakkeet pysyvät salkussa. 

Vasta jos faktat yhtiön pitkän aikavälin näkymistä alkavat muuttua, on aika myydä osakkeet. 

Sijoitusprosessin jokainen vaihe vaatii panostusta

Artikkelissaan Marcus ja Frederik korostavat sijoitusprosessin yksilöllisyyttä. Se muodostuu jokaisen omista lähtökohdista. 

“Keskity sellaisiin yhtiöihin ja osakkeisiin, joista tiedät jotakin”, he neuvovat. ”Yhtiötä on syytä tutkia niin pitkään kunnes tunnet ymmärtäväsi siihen liittyvät mahdollisuudet ja riskit.”

Ei ole tarpeen olla muita sijoittajia nopeampi tai viisaampi. On oltava ainoastaan hyvä välttelemään suuria virheitä, vaikka niitä väistämättä sattuu. Sijoitusprosessin tarkoituksena on vähentää virheitä.

Loppujen lopuksi, sijoitusprosessi on yksinkertainen. Sitä pitää vain muistaa toteuttaa.

  1. Idea: Etsi sijoitusideoita yhtiöistä, joista sinulla on tietämystä.
  2. Sijoitusteesi: Muodosta yksinkertainen syy sijoitukselle.
  3. Tutkimus: Selvitä onko riittävästi näyttöä siitä, että sijoitusteesi pätee.
  4. Osta tai tarkkaile: Jos osake on kohtuullisesti arvostettu, osta.
  5. Seuraa: Pidä silmällä salkkusi ja seurantalistasi yhtiöitä.
  6. Myy tai pidä: Myy jos sijoitusteesi rikkoutuu.
Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös