Netumin IR-sivut

Netumin toimitusjohtaja Mujunen uskoo yhtiön kasvun jatkuvan – Missä on eniten parantamisen varaa?

Toimitusjohtaja painotti myyntipanostuksia yrityssektorin osalta sekä liiketoiminnan defensiivisyyttä taantumariskin ympäristössä.

Monien suomalaisten pörssiyhtiöiden tulosennusteita on laskettu kevään aikana. Syynä on ollut erityisesti Ukrainan sota.

Helsingin pörssissä on tarjolla kuitenkin myös defensiivisiä vaihtoehtoja. Netum on yksi niistä. Yhtiön liikevaihdosta peräti lähes 80 prosenttia tulee julkiselta sektorilta. Asiakassopimukset ovat yleensä pitkiä.

SalkunRakentaja haastatteli Netumin toimitusjohtajaa Matti Mujusta. Lue kysymykset ja Matin vastaukset alta.

Onnea Matti vahvasti menneestä tilikaudesta!

Mitkä olivat mielestäsi viime tilikauden suurimmat onnistumiset?

KEHA-keskuksen kuusivuotisen Ratkaisukehityksen ja ylläpidon asiantuntijapalvelut- puitesopimuksen saaminen tammikuussa. Onnistunut listautuminen kesäkuussa. Cerion Solutions Oy:n yrityskauppa lokakuussa. Erittäin onnistunut rekrytointi vuoden aikana. Hyvän ilmapiirin ja tekemisen meiningin vahvistuminen vuoden aikana. Asiakastyytyväisyyden pysyminen korkealla tasolla. 

Mistä löytyy parantamisen varaa ja mitä konkreettisia toimia niiden hyväksi tehdään?

Meillä on jatkuvan oppimisen ja parantamisen kulttuuri ja monelta alueelta löytyy edelleen kehitettävää. Työyhteisön osaamista meillä kehitetään jatkuvasti, mutta tänä vuonna keskitymme myös osaamisohjelman rakentamiseen ja osakepohjainen sitouttamisohjelma ovat korkealla prioriteetilla. Myyntiprosessissa eritoten yritysmarkkinaan meillä on paljon mahdollisuuksia kehittyä. Myös resurssien ja osaamisen ennakoiva kohdistaminen olemassaoleviin ja uusiin asiakkuuksiin on tärkeä kehityskohde. Tässä hyödynnämme vahvaa tiedolla johtamisen osaamistamme. Tunnettuutemme on parantunut selvästi listautumisen myötä, mutta olemme edelleen erityisesti yritysmarkkinassa melko tuntematon tekijä. Olemmekin satsaamassa brändimme kehittämiseen voimallisesti.

Viime tilikauden vertailukelpoinen EBITA jäi ohjeistuksen alalaitaan ja lähes edellisvuoden tasolle, vaikka liikevaihto kasvoi 27,7 prosenttia. Mitä teette jatkossa eri tavalla, jotta myös vertailukelpoinen EBITA kasvaa liikevaihdon mukana?

Olemme päivitetyssä strategiassamme linjanneet vuositason EBITA-tavoitteeksemme vähintään 14 %. Tähän pääsemme resurssien tehokkaammalla kohdistamisella hankkeisiin korkean käyttöastetason varmistamiseksi. Kiinteähintaisten hankkeiden hinnoittelussa olemme ottaneet käyttöön aiempaa tarkemman menettelyn.

Mitä kuuluu kasvustrategialle? Onko tavoitteena löytää ostettavaa myös tänä vuonna?

Kannattavan kasvun strategiaamme liittyy 50 miljoonan euron liikevaihtotavoite vuoteen 2025 mennessä. Tämä edellyttää sekä reipasta orgaanista kasvua että yritysostoja. Uusia kohteita skannataan koko ajan, mutta kriteerimme ovat tiukat ja kilpailu kohteista kovenee, joten tälle vuodelle ei voi luvata mitään varmaa.

Mikä on tilanne orgaanisen kasvun osalta? Onko liiketoimintaympäristö säilynyt samana suhteessa asetettuihin kasvutavoitteisiin?

Orgaanista kasvua haetaan määrätietoisesti ja toistaiseksi olemme menestyneet rekrytointikilpailussa erittäin hyvin. Kisa osaajista kuitenkin kovenee koko ajan, joten uusia keinoja osaajien saamiseen tarvitaan, mikä on koko alan yhteinenkin haaste. Tarvittava työmäärä per onnistunut rekrytointi kasvaa, mikä palkkakilpailun lisäksi luo osaltaan kustannuspaineita aiempaa enemmän. Liiketoimintaympäristöön liittyvät kysyntätekijät ovat säilyneet vahvoina ja näyttävät olevan sitä jatkossakin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi pitkittyessään kuitenkin heikentää kysyntää ennakoimattominkin tavoin.

Onko koronapandemian vuoksi siirtyneet projektit taas ajankohtaisia?

Koronapandemian takia siirtyneet hankkeet ovat meidän yritysasiakkailla pääosin jo käynnistyneet.

Korkea inflaatio ja Ukrainan sota uhkaavat talouskasvua. Näettekö muutoksen liiketoimintaympäristössänne, jos Suomeen tulee taantuma? Aiheuttaisiko se konkreettisia muutoksia liiketoiminnassanne? Päivittäisittekö lyhyen aikavälin kasvutavoitteita alaspäin? 

Meidän liikevaihdostamme tulee tällä hetkellä lähes 80 % julkishallinnosta, joten emme ole kovin herkkiä kyseisille muutoksille. Pitkällä aikavälillä toimintaympäristö tukee kasvutavoitteitamme ja mikäli taantumalla olisi vaikutusta lyhyen aikavälin näkymiin, esimerkiksi yritysasiakkaiden kysynnän heikentymisen vuoksi, saattaisimme joutua säätämään lyhyen aikavälin tavoitteita alaspäin.

Mitä konkreettisia panostuksia teette, että saatte enemmän asiakkaita myös yrityssektorilta?

Kuten aiemmin mainitsin, kehitämme myymisen malliamme erityisesti yrityssektorille, mukaan lukien digimarkkinoinnin monipuoliset keinot. Vahvistamme myös yritysmyynnin resursseja sekä johdon konsultoinnin ratkaisukonsultti-resursseja. Brändin ja tunnettuuden vahvistamisella on tässä myös tärkeä rooli.

Näettekö asiakasportfolion keskittyneisyyden riskinä vai mahdollisuutena? Mikä olisi näkemyksenne mukaan Netumin optimaalinen asiakasportfolio myynnin jakauman osalta? Nyt viisi suurinta asiakasta tuo noin 70 prosenttia liikevaihdosta.

Meillä on tosiaan muutama pitkäaikainen suurasiakkuus, jotka tuovat ison osan liikevaihdosta. Tämän keskittyneisyyden riskiä vähentävät sekä pitkät sopimukset että meidän liiketoimintakriittinen roolimme näissä asiakkuuksissa. Mutta kohdistamme määrätietoisesti myyntiponnisteluja sekä yritys- että julkisen sektorin uusiin asiakkuuksiin, joilla on potentiaalia kasvaa riittävän suuriksi osuudeltaan. Myös M&A:n keinoin pyrimme asiakasportfoliota tässä suhteessa kehittämään. Esimerkiksi Cerion Solutions Oy:n yritysosto 2021 toi meille tässä suhteessa merkittäviä uusia asiakkaita.

Kommentoi
Ylös
>