Yritysuutiset

Ponsse ennustaa merkittävästi heikentyvää liikevoittoa tälle vuodelle

Metsäkonelaitteiden valmistaja kärsii Ukrainan sodasta ja inflaatiosta.

Ponsse julkisti ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiön liikevaihto nousi viime vuoden 163 miljoonasta eurosta 174 miljoonaan euroon.

Yhtioön liiketulos kuitenkin laski viime vuoden 16,8 miljoonasta eurosta 12,5 miljoonaan euroon. Analyysitalo Inderes odotti Ponsselta 10,9 miljoonan euron liikevoittoa, joten tuloslasku jäi odotettua vähäisemmäksi.

Yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen alussa metsäkoneiden markkinanäkymät olivat hyvällä tasolla. Kuitenkin Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikensi tilannetta nopeasti ison metsäkonemarkkinan sulkeutuessa.

”Yhtiön muilla markkina-alueilla kysyntä oli koko neljänneksen hyvä ja näillä alueilla tilausvirta jatkoi positiivista kehitystä. Venäjän markkinoilta vapautuneisiin koneisiin pyrittiin löytämään nopeasti uusia asiakkaita siinä osittain onnistuenkin”, Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela toteaa.

Tammi-maaliskuun saadut tilaukset olivat noin 200 miljoonaa euroa. Tilauskannasta poistettiin kaikki Venäjän konetilaukset, jonka vaikutus saatuihin tilauksiin oli 109 miljoonaa euroa, jolloin katsauskauden saadut tilaukset olivat nettomääräisesti 90 miljoonaa euroa. Yhtiön tilauskanta katsauskauden lopussa oli 356, kun ne vuotta aiemmin olivat 308 miljoonaa euroa.

Ukrainan kriisi vaikuttanut paljon

Ponssen liiketoiminnoista nopeimmin kasvoivat huoltopalvelut ja teknologiayhtiö Epec, toimitusjohtaja kertoo.  

”Huoltopalvelumme ovat hyvässä kasvussa asiakkaidemme hyvän työtilanteen ansiosta. Venäjältä tuotavan puun ja sahatavaran poistuttua Euroopan markkinoilta puun korjuumäärien odotetaan kehittyvän positiivisesti. Tämä vaikuttaa myönteisesti Euroopan metsäkonemarkkinoiden lähiajan kysyntään.”

Nummelan mukaan Ukrainan kriisi vaikuttaa Ponssen toimintaan ja talouteen merkittävästi.

”Kaikki kone- ja varaosavienti Venäjälle ja Valko-Venäjälle keskeytettiin yhtiön 2. maaliskuuta 2022 antaman tiedotteen jälkeen. Ponsse keskeytti toistaiseksi myös Venäjän tytäryhtiön toiminnan. Ponssen tuotteista vientipakotteiden piirissä ovat kuormatraktorit ja niihin liittyvät huolto-, koulutus-, varaosa- ja digitaaliset palvelut. Ponssella on huoltopalveluiden piirissä Venäjällä noin 3 000 metsäkonetta, joiden elinkaarenaikaisiin palveluihin liittyy erilaisia paikallisia sopimuksia ja velvoitteita. Seuraamme tilannetta ja etsimme vastuullisesti ratkaisuja sopimusvelvoitteisiin.”

Nummelan mukaan Venäjä on ollut maailman suurin tavaralajimenetelmän metsäkoneiden markkina, jonka osuus Ponssen liikevaihdosta oli 20 prosenttia edellisellä tilikaudella.

Venäjän tytäryhtiö OOO Ponsse on ollut Ponsse-konsernin suurin liiketoimintayksikkö. Tämän laajuisen liiketoiminnan korvaaminen on toimitusjohtajan mukaan haastavaa.

Ukrainan sota on myös voimakkaasti heikentänyt osien ja komponenttien saatavuutta.

”Pulaa on erityisesti puolijohteista, valuista, hydrauliikkakomponenteista ja voimansiirron komponenteista. Myös Euroopan teräsmarkkina on vaikeassa tilanteessa”, toimitusjohtaja kertoo.

Komponenttisaatavuuteen liittyvät ongelmat yhdessä raaka-aineisiin ja energiaan liittyvien haasteiden kanssa on nostanut inflaation poikkeuksellisen korkealle tasolle. Tämä vaikuttaa Nummelan mukaan Ponssen kannattavuuteen tulevilla vuosineljänneksillä.

”Olemme joutuneet tekemään tuotteisiimme hinnankorotuksia, mutta niiden vaikutukset eivät ole välittömiä pitkän tilauskantamme vuoksi. Lähikuukausina tuotannostamme valmistuvat koneet on myyty asiakkaillemme lähes vuosi sitten, jolloin paineet tuotekustannusten osalta olivat selvästi maltillisemmat.”

Osien vaikea saatavuustilanne ja inflaatio näkyivät kannattavuudessamme selvästi jo kuluneella ensimmäisellä neljänneksellä. Ponssen liikevaihto laski merkittävästi ja suhteellinen kannattavuus laski.

Toimitusjohtajan mukaan lisäksi kannattavuutta heikensi liiketoiminnan kulujen liikevaihtoa nopeampi kasvu.

Tulosnäkymät synkentyneet selvästi

Vaikeassa tilanteessa Ponsse minimoi investointisuunnitelmien toteuttamisen ja priorisoi tekemistään voimakkaasti.

”Tytäryhtiöistä Epec etenee normaalin investointisuunnitelmansa mukaisesti, muiden tytäryhtiöiden osalta tilannetta arvioidaan erikseen. Yhtiössä on arvioitu erilaisia skenaarioita kriisin vaikutuksista toimintaamme. Pyrimme edelleen kehittämään Ponssea voimakkaasti kaikin käytettävissä olevin resurssein ja investoimaan tehokkaasti tuoteteknologiaan ja ratkaisutarjontaamme pitäen samalla huolta tuottavuuden kehityksestä jokaisessa toiminnossamme”, Nummela kertoo.

Ponsse arvioi nyt, että Venäjän viennin keskeytymisen, osien ja komponenttien saatavuushaasteiden ja voimakkaan inflaation johdosta euromääräinen liikevoitto on vuonna 2022 merkittävästi heikompi kuin 2021.

Aiemmin 2. maaliskuuta Ponsse ei antanut tulosohjeistusta lainkaan kasvaneen epävarmuuden vuoksi.

Ukrainan kriisin johdosta osien ja komponenttien saatavuuteen ja kustannusten nousuun liittyy lisääntyvässä määrin riskejä. Näihin riskeihin liittyviin paineisiin yhtiö pyrkii löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä toimittajaverkoston kanssa.

Koronapandemian aiheuttamat suuret tartuntamäärät voivat aiheuttaa merkittäviä haasteita toimittajaverkoston ja Ponssen omassa toiminnassa. Epec jatkaa investointiohjelmaansa normaalisti, Ponssen osalta investointeja priorisoidaan voimakkaasti. Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös