Sijoitusideat

Nämä ovat rahastonhoitajien sijoitusvihjeet tämän hetken markkinatilanteeseen

Neuvoissa korostuvat korkean inflaation ja koronapandemian päättymisen vaikutukset.

Sijoitusmarkkinoilla on tällä hetkellä paljon epävarmuutta. Monia sijoittajia mietityttää inflaatio, nousevat korot ja Ukrainan sota. Myös makrotalousdatan pehmentyminen viime kuukausien aikana on herättänyt huolta tulevien tuottojen näkökulmasta.

Rahastonhoitajien menestystä tutkiva Refinitiv Lipper julkaisi vastikään tuottoriski-suhteeltaan parhaat rahastot. Amerikkalainen taloussivusto Marketwatch haastatteli kolmea tutkimuksessa hyvin menestynyttä salkunhoitajaa. 

Needham Small Cap Growth Fundin ja Needham Growth Fundin salkunhoitaja Chris Retzler kehottaa suosimaan osakkeita. Retzlerin näkemyksen mukaan osakkeet kallistuvat loppuvuotta kohti, koska inflaatiopaineet hellittävät ja Ukrainan sota päättyy. Hän arvioi, että venäläiset ja ukrainalaiset löytävät kompromissin kesään mennessä. Salkunhoitaja odottaa inflaation olevan 4-5 prosenttia vuoden lopulla ja kolme prosenttia ensi vuonna. 

Retzler arvioi, että pienten kasvuyhtiöiden osakkeet ovat laskeneet liian paljon. Niistä joidenkin markkina-arvo on yli puolittunut viimeisen vuoden aikana. Syynä on ollut arvostuskertoimien supistuminen, kun sijoittajat ovat myyneet pienten kasvuyhtiöiden osakkeita ja lunastaneet varoja kyseisen sijoitustyylin rahastoista.

Kasvuyhtiöiden kohdalla liikevaihdon kasvu, kannattavuus ja kelvollinen vapaa kassavirta ovat salkunhoitajan mukaan jatkossa yhä tärkeämpiä markkina-arvon ajureita. Sijoittajat etsivät nyt yrityksiä, jotka onnistuvat kasvattamaan liikevaihtoa hidastuvan talouskasvun ympäristössä. 

Retzlerin suosikkilistalta löytyy muun muassa komponenttitarjoaja

Retzler nostaa kolme houkuttelevaa sijoituskohdetta hidastuvan talouskasvun ympäristössä. Kyseiset kohteet löytyvät myös vähintään yhdestä hänen hoitamastaan rahastosta.

Ensimmäinen on komponenttitarjoaja MKS Instruments. Yhtiön osakekurssi on salkunhoitajan arvion mukaan poljettu liian alas. 

Syynä yhtiön osakekurssilaskuun on ollut erityisesti Atotechin ostamisen viivästyminen. Se ei Retzlerin näkemyksen mukaan kuitenkaan vaikuta yhtiön pitkän aikavälin näkymiin. Komponenttituotanto on siirtymässä ainakin osittain takaisin Yhdysvaltoihin. Se on positiivinen ajuri MKS Instrumentsin osakkeelle.

Toisena nostona Retzler mainitsee II-VI Incorporatedin, joka valmistaa optisia komponentteja ja siruja muun muassa ilmailu- ja puolustusalalle sekä erilaisiin elektroniikka- ja viestintälaitteisiin. 

Lisäksi salkunhoitajan suosikkien joukossa on lentokoneiden komponenttivalmistaja Heico. Yhtiö myy lentokoneiden varaosia. Retzler arvioi yhtiön liiketoiminnan lähtevän nousuun, kun koronapandemia väistyy.

Terveysteknologia ja bioteknologia ovat nyt salkunhoitajan mukaan houkuttelevia sijoituskohteita

Baron Healthcare Fundia hoitava Neal Kaufman kommentoi, että nyt kannattaa suosia koronapandemian päättymisestä hyötyviä terveydenhoitoalan yrityksiä. Terveysteknologia-ala on Kaufmanin mukaan varteenotettava vaihtoehto sijoitussalkkuun. Yksittäisistä yhtiöistä Kaufman mainitsee Edwards Lifesciencesin ja Medtronicin. Salkunhoitaja odottaa alan yhtiöiden liikevaihdon normalisoituvan koronapandemian päätyttyä. 

Myös bioteknologia on nyt kiinnostava sijoituskohde. Se hyötyy pandemian väistymisestä. Kaufman arvioi innovaatioiden tuovan menestystarinoita, joista sijoittajat pääsevät nauttimaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Suurten lääkeyhtiöiden odotetaan lähivuosina ostavan bioteknologia-alan yrityksiä.

Kaufmanin tavoite on myös löytää yhtiöitä, joilla on vahva hinnoitteluvoima. Se on hänen mielestään tärkeä sijoitusargumentti korkean inflaation ympäristössä. Esimerkkinä vahvan hinnoitteluvoiman yhtiöstä salkunhoitaja mainitsee Mettler-Toledo Internationalin. Yhtiö voi Kaufmanin mukaan nostaa hintoja, koska hinnat ovat nyt varsin kohtuullisia.

Vastuullisen sijoittamisen suosio on edelleen kasvanut. Kallistunut energian hinta lisää entisestään investointeja uusiutuviin energiamuotoihin. Sit ESG Growth Fundin salkunhoitaja Kent Johnson kommentoi, että arvostustasot eivät ole olleet lähiaikoina houkuttelevalla tasolla vastuullisissa sijoituskohteissa. Sen vuoksi Johnson on etsinyt vakaita, mutta korkean ESG-pisteytyksen yhtiöitä. Yksittäisistä yhtiöistä hän mainitsee Siemensin ja Trane Technologiesin, jotka täyttävät kriteerit.

Kommentoi
Ylös
>