Makrotalous

Tutkijat: Robotit eivät vähennä vaan lisäävät teollisuuden työpaikkoja

Tutkimuksen ovat tehneet tutkijat Aapo Stenhammar LABORE:sta (vas.), Joonas Tuhkuri MIT:stä ja Johannes Hirvonen Etlasta.

Etlan tuoreen tutkimuksen mukaan robotit ja uusi teknologia eivät ole syrjäyttäneet työntekijöitä Suomen teollisuusyrityksissä, pikemminkin lisänneet työpaikkoja.

Uusien teknologioiden kuten tekoälyn, robotiikan ja digisovellusten esiinmarssi työelämässä on aiheuttanut vilkasta keskustelua ja spekulaatioita tulevaisuuden työelämästä. Tutkijat ennustavat, että uudet teknologiat vaikuttavat erityisesti selkeärakenteisiin ja rutiininomaisiin työtehtäviin.

Eri arvioiden mukaan Suomessa 7–35 prosenttia työtehtävistä automatisoidaan tulevien noin 10–20 vuoden kuluessa. Maailmanlaajuisesti ennustetaan, että uudet teknologiat vaikuttavat jopa 60 prosenttiin kaikista työtehtävistä.

Uusilla teknologioilla tavoitellaan suomalaisessa teollisuudessa pääsääntöisesti tuotannon kilpailukyvyn parantamista. Robotit eivät ole Suomen teollisuusyrityksissä tuhonneet työpaikkoja vaan johtaneet työllisyyden kasvuun, käy ilmi tuoreesta Etlan, MIT:n ja Laboren tutkimuksesta.

Uusien teknologioiden on usein ajateltu syrjäyttävän perinteisen käsin tehtävän työn ja aiheuttavan työttömyyttä. Teknologisen kehityksen on myös esitetty lisäävän korkeasti koulutettujen tuottavuutta ja kasvattavan siten tuloeroja. Tutkimuksissa on usein pohdittu aihetta tulevaisuuden näkökulmasta, eikä ole tarkasteltu täsmällisesti yritysten tämän hetken teknologian käyttöä tai työntekijöiden koulutusta.

Suomalaiset teollisuusyritykset käyttävät uutta teknologiaa pääsääntöisesti parantamaan tuotekilpailukykyä ja yritysten kasvua, eivätkä vähentämään työntekijöitä kustannussäästösyistä.

Tulokset haastavat näkemyksen siitä, että teknologinen kehitys väistämättä veisi työpaikkoja ja lisäisi eriarvoisuutta. Tutkimus perustuu laajoihin yritys- ja työntekijäaineistoihin.

Yksi selitys nyt saatuihin tuloksiin on suomalaisten teollisuusyritysten erikoistuminen joustavaan korkean lisäarvon tuotantoon ennemmin kuin massatuotantoon. Tutkimuksen arvion mukaan valtaosa eli noin 90 prosenttia suomalaisista valmistavan teollisuuden yrityksistä on erikoistuneen tuotannon yrityksiä. Ne tuottavat pieniä eriä tietystä tuotetyypistä ja toimivat esimerkiksi vaativien yritysten alihankkijoina.

Vain 10 prosenttia voi luokitella massatuotannon yrityksiksi, joissa työntekijöiden korvaaminen teknologialla voi tyypillisemmin olla yritykselle kustannustehokas ratkaisu.

Tuloksista kävi ilmi myös, että uusien teknologioiden käyttöönotto suomalaisissa teollisuusyrityksissä on keskimäärin kasvattanut työllisyyttä eikä tuhonnut työpaikkoja. Teknologiainvestoinnit eivät ole myöskään lisänneet korkeasti koulutettujen osuutta teollisuuden työpaikoilla matalammin koulutettujen kustannuksella.

”Robotit eivät siis näytä johtavan nopeaan työttömyyteen tai koulutusvaatimusten nousuun suomalaisissa teollisuusyrityksissä. Tutkimuksemme tulokset poikkeavat merkittävästi kansainvälisestä keskustelusta ja syy siihen on nimenomaan se, miten teknologioita hyödynnetään suomalaisyrityksissä”, toteaa väitöskirjatutkija Joonas Tuhkuri Massachusettsin teknillisestä korkeakoulusta MIT:stä.

Koneinvestoinnit on yrityksissä kohdistettu uusien tuotteiden joustavampaan valmistukseen sekä laadun ja toimitusvarmuuden parantamiseen.

”On puhuttu paljon siitä, miten ’robots kill jobs’, robotit tappavat työpaikat. Yritysten näkökulmasta investoinnit kuitenkin harvoin kohdistuvat ainoastaan työntekijöiden korvaamiseen koneilla. Uudet teknologiat vaativat uusia taitoja ja yritykset tyypillisesti kouluttavat nykyiset työntekijänsä käyttämään laitteita, sen sijaan, että vaihtaisivat työntekijät uusiin korkeasti koulutettuihin”, toteaa Etlan tutkija Johannes Hirvonen.

Hirvonen, Johannes – Stenhammar, Aapo – Tuhkuri, Joonas: New Evidence on the Effect of Technology on Employment and Skill Demand (Etla Working Papers 93)

Hirvonen, Johannes – Stenhammar, Aapo – Tuhkuri, Joonas: Uutta tutkimustietoa teknologian vaikutuksista työn ja taitojen kysyntään (Etla Muistio 108)

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös