Yritysuutiset

Scanfil nostaa näkymiään

Elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja Scanfil nostaa vuoden 2022 liikevaihdon ohjeistustaan ja pitää liikevoittoennusteensa ennallaan.

Materiaalien ja komponenttien saatavuushaasteisiin liittyvien ostojen, etenkin puolijohteisiin liittyvien spot-markkinaostojen, vuoksi Scanfil nostaa vuoden 2022 ohjeistustaan liikevaihdon osalta. Tällaisia asiakastoimitusten turvaamiseksi tehtyjä hankintoja oli 32 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja ne painottuivat vuoden toiselle puoliskolle.

Scanfil uskoo tason säilyvän korkeana myös vuonna 2022, minkä vuoksi yhtiö nostaa ohjeistustaan.

Scanfil on sopimusvalmistaja elektroniikan kansainvälisille laitevalmistajille. Palvelutarjontaan kuuluu niin tuotesuunnittelua, valmistusta, kokoonpanoa, testausta, materiaalihallintaa kuin logistisia ratkaisuja tuotteen koko elinkaaren ajan.

Linjoilta valmistuva tuotearsenaali on hyvin laaja, käsittäen tuote-elementtejä tai kokonaisia tuotteita, kuten taajuusmuuttajia, pullonpalautusautomaatteja, itsepalveluautomaatteja, pakettiautomaatteja, energiatekniikan komponentteja, sisäilman jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmiä, liukuportaita ja hissejä.

Liikevaihdon ohjaustiedon muutoksella ei ole vaikutusta liikevoittoon, jonka ennustehaarukka säilyy entisellään 43–48 milj. eurossa.

Näkymiin kohdistuu lukuisia epävarmuustekijöitä

Uuden ohjeistuksen mukaan Scanfil arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan 750–820 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton 43–48 miljoonaa euroa. Aiemmin helmikuun lopussa yhtiö oli arvioinut vuoden 2022 liikevaihdoksi 710-760 miljoonaa euroa.

Ohjeistukseen liittyy kuitenkin epävarmuutta erityisesti puolijohteiden saatavuuteen ja hintatasoon sekä hankintaketjun toimituskykyyn liittyen. Lisäksi Ukrainan sota ja korona saattavat aiheuttaa riskejä ja epävarmuutta.

Vahvan asiakaskysynnän tukemana viime vuodesta muodostui Scanfilille ennätyskasvun ja -liikevaihdon vuosi, pandemiasta ja materiaalien saatavuushaasteista huolimatta. Liikevaihto kasvoi 16,9 prosenttia edellisvuodesta ja oli 696 miljoonaa euroa. Liikevaihtotaso ylsi lähelle yhtiön vuodelle 2023 asetettua 700 miljoonan euron tavoitetta.

Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli ennätystasolla, 192 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 24,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kasvun taustalla vaikutti vahvan asiakas-kysynnän lisäksi kohonneet materiaalikustannukset.

Vuoden 2021 oikaistu liikevoitto oli 40 miljoonaa euroa eli 5,8 prosenttia liikevaihdosta ja viimeisen neljänneksen oikaistu liikevoitto oli 10 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia liikevaihdosta jääden pitkän aikavälin 7,0 prosentin tavoitetasosta.

Vakaa osinkojen kasvattaja

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo kertoi tilinpäätöksen yhteydessä, että Scanfilin suurimmat negatiiviset vaikutukset liikevoittoon aiheutuivat materiaalien saatavuushaasteista, normaalihintaista kalliimmista spot-markkina-hankinnoista ja Hampurin tehtaan tuotannonsiirrosta.

Vuosi 2021 oli toimitusjohtajan mukaan vahvasti kaksijakoinen: vahva asiakaskysyntä yhdistettynä materiaalien saatavuushaasteisiin, pandemiaan ja Hampurin tuotannonsiirtoon vaativat henkilöstöltä erittäin paljon.

”Materiaalien saatavuusongelmat vaikeuttivat toimintaa erityisesti vuoden toisella puoliskolla. Hampurin tuotesiirrot saatiin tehtyä kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä ja toiminta Hampurin tehtaalla päättyi viimeisen neljänneksen aikana”, Jokisalo kertoi.

Jokisalon mukaan Scanfilin asiakkaiden kysyntänäkymä vuodelle 2022 on vahva ja fokus on hyvin selvä: yhtiö keskittyy vastaamaan asiakkaidemme kysyntään, orgaaniseen kasvuun ja kannattavuuden kääntämiseen kohti asetettua tavoitetasoa.

”Lyhyen aikavälin haasteet ja riskit liittyvät pääosin materiaalien ja erityisesti puolijohteiden saatavuuteen, jonka uskomme jatkuvan haastavana ainakin vuoden ensimmäisellä puoliskolla”

Scanfilin hallitus esittää vuodelta 2021 maksettavaksi osinkoa 0,19 euroa osakkeelta, jossa on 11,8 prosentin kasvua vuoden takaiseen verrattuna. Toteutuessaan esityksen mukaisesti Scanfilin osinko nousee jo yhdeksäntenä peräkkäisenä vuotena.

Scanfil julkaisee tammi-maaliskuun osavuotiskatsauksen perjantaina 22.4.2022 arviolta klo 8.00.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös