Asunnot ja kiinteistöt

Näin vuokratulot ilmoitetaan veroilmoituksella

Veroilmoittajina on tänä vuonna paljon uusia asuntosijoittajia.

Verohallinnon tietojen mukaan vuokratuloja tai vuokratappioita ilmoittaneiden lukumäärä kasvoi vuosina 2014–2020 yhteensä 25 prosenttia. Vuonna 2020 vuokratuloja tai -tappioita ilmoitti kaikkiaan yli 415 000 henkilöä. 

”Asuntosijoitusbuumin vuoksi veroilmoittajina on nyt monia tuoreita sijoitusasunnon omistajia”, kertoo johtava veroasiantuntija Mervi Hakkarainen Verohallinnosta. 

Valtaosa vuokratuloista, 1,5 miljardia euroa kertyi osakehuoneiden vuokraamisesta, eli esimerkiksi sijoitusasunnoista tai asunnon väliaikaisesta vuokraamisesta, kuten Airbnb-toiminnasta.  

Vuokratulot ovat pääomatuloa. Pääomatuloista pidätetään veroa 30 prosenttia, jos pääomatuloja on vähemmän kuin 30 000 euroa vuodessa ja 34 prosenttia, jos pääomatuloja on yli 30 000 euroa vuodessa. 

Saadut vuokratulot pitää itse täydentää esitäytetylle veroilmoitukselle. Helpoimmin se onnistuu OmaVerossa.  

Hakkarainen muistuttaa, että vuoden 2021 vuokratulot sekä vuokraustoimintaan liittyvät kulut pitää ilmoittaa viimeistään toukokuussa olevaan omaan määräpäivään mennessä.

Jos verovelvollinen omistaa useita vuokrattavia asuntoja tai muita kohteita, vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut pitää eritellä jokaisesta vuokralla olevasta kohteesta. Tiedot pitää ilmoittaa, vaikka tuloista ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisikään maksettavaa veroa.

Vuokratulot verotetaan pääomatuloveroprosentin mukaan.

Vuokratusta kohteesta tulee ilmoittaa taloyhtiön tai kiinteistön nimi ja y-tunnus. Omaverossa näkyy valmiiksi asiakkaan osakehuoneistot ja kiinteistöt, jotka ovat Verohallinnon tiedossa. Omistuksista voi valita sen, johon kohdistuvia vuokratuloja ilmoittaa. 

Lisäksi tulee ilmoittaa vuokralaisen tiedot, vuokra-aika, saadut tulot ja tiedot vuokraustoiminnan kuluista. 

Vuokranantaja voi vähentää vuokraustoimintaan kohdistuvat kulut. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi vuokralaisen hankkimisesta suoraan johtuneet kulut, kuten esimerkiksi Airbnb- tai muulle välittäjälle maksettu palkkio. Lisäksi vähennyskelpoisia kuluja ovat asunnon kiinteät kustannukset vuokra-ajalta, kuten esimerkiksi hoitovastike. 

Jos kulut ovat suuremmat kuin tulot, vuokraustoiminnasta syntyy tappiota. Tappio vähennetään muista pääomatuloista. Tappiota voi syntyä esimerkiksi, jos asunto on ollut tyhjänä osan vuodesta. Edellytyksenä kulujen vähentämiselle tyhjänä oloajalta on, että asuntoa on koko ajan yritetty aktiivisesti vuokrata. 

Vuokratuloihin liittyviä kuitteja ja tositteita on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä. Verohallinto pyytää kuitteja ja tositteita tarvittaessa, niitä ei tarvitse liittää veroilmoitukseen. 

Täydennetyt tiedot tulee lähettää OmaVerossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen täydentämisen määräpäivät ovat tänä vuonna 10.5., 17.5. ja 24.5. Oman määräpäivä näkyy esitäytetyllä veroilmoituksella ja OmaVerossa.

Kommentoi
Ylös
>