Arvo-osakkeet

Tätä pitkän työtaistelun päättyminen tarkoittaa UPM:n kannalta – Björn Wahlroos sai mitä halusi

UPM ja Paperiliitto solmivat ensimmäistä kertaa liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset.

Björn Wahlroos esitys Suuri Osakesäästäjäpäivä 2019 sijoittaminen omistaminen
UPM:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos.

Metsäyhtiö UPM:n ja Paperiliiton pitkä ja repivä työtaistelu on vihdoinkin saatu päätökseen. Työtaistelu kesti peräti 112 päivää.

UPM ja Paperiliitto ovat ensimmäistä kertaa solmineet liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset viiteen metsäyhtiön liiketoimintaan. Paperiliiton lakko UPM:n Suomen tehtailla päättyy välittömästi, ja työntekijät palaavat töihin.

Paperiliiton lakon piirissä olivat UPM Pulp, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac ja UPM Biofuels -liiketoiminnat. UPM käynnistää toimitukset asiakkaille mahdollisimman nopeasti.

Sovittelija teki sovintoesitykset erillisistä työehtosopimuksista UPM Pulp, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac ja UPM Biofuels -liiketoiminnoille torstaina, ja molemmat osapuolet hyväksyivät ne tänään.

Metsäyhtiö UPM:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos siis sai lopulta sen mitä halusi: liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset.

”Mikäli haluamme, että Suomessa on paperitehtaita, meidän on solmittava uusi sopimus työntekijöiden ja ammattiliittojen kanssa. Sopimuksen on oltava joustavampi, jotta suomalaiset paperikoneet säilyttävät kilpailukykynsä eurooppalaisiin kilpailijoihinsa verrattuna”, Wahlroos totesi maaliskuun lopussa MTV Uutisille.

Liiketoimintojen erityistarpeet huomioon

Metsäyhtiö oli kertonut tavoitteensa selkeästi jo tilinpäätöisen yhteydessä. UPM:n tilinpäätöstiedotteessa toimitusjohtaja Jussi Pesonen kertoi, että yhtiöllä on ainutlaatuinen yhdistelmä erilaisia liiketoimintoja, jonka vuoksi lähtökohta on neuvotella liiketoimintakohtaiset, kasvua ja kilpailukykyä tukevat työehtosopimukset.

UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahden mukaan yhtiössä ollaan nyt tyytyväisiä, että osapuolet hyväksyivät kaikki sovintoesitykset ja Paperiliiton pitkä lakko päättyy. Hänen mukaansa UPM ja Paperiliitto tekivät historiaa solmimalla viisi liiketoimintakohtaista työehtosopimusta, jotka korvaavat 1940-luvulta peräisin olevan paperiteollisuuden työehtosopimuksen.

”UPM:n pitkäaikainen tavoite on ollut sopia työehdoista siellä, missä työntekemisen olosuhteet tunnetaan parhaiten eli liiketoiminnoissa. Neuvottelut johtivat niin liiketoimintoja kuin työntekijöitäkin hyödyttäviin uusiin sopimuksiin, jotka vahvistavat menestymisen edellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti.

Uudessa työehtosopimuksessa on huomioita kunkin liiketoiminnan tarpeet ja erityispiirteet. UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén kertoo, että ne edistävät liiketoimintojen ja yksiköiden tuottavuutta sekä kilpailukykyä.

Uudet työehtosopimukset ovat neljän vuoden pituisia. Palkankorotukset vastaavat yleistä linjaa, ja palkkojen tarkistuksesta neuvotellaan kahden vuoden kuluttua. Uudet sopimukset ovat rakenteeltaan aiempaa selkeämpiä ja sivumääriltään noin puolet aiemmasta.

Merkittävä muutos entiseen kaikkien liiketoimintojen työehtosopimuksissa on kausipalkan korvautuminen tuntipalkalla. Tuntipalkka kohdistuu tehtyyn työhön, jolloin palkan muodostumisen perusteet ovat aiempaa selkeämmät.

Uudet työehtosopimukset lisäävät myös mahdollisuuksia palkita hyvistä työsuorituksista. Kaikissa liiketoiminnoissa on sovittu myös entistä joustavammista vuorojärjestelyistä ja työajan käytöstä.

Metsäyhtiö ei saanut kaikkia tavoitteitaan läpi

Lakko tuli metsäyhtiölle kuitenkin kalliiksi.

Inderesin analyytikko Antti Viljakainen on arvioinut, että lakko vähentää UPM:n liikevoittoa noin 2–3 miljoonaa euroa päivässä. Lakko on saattanut siten maksaa UPM:lle jopa yli 300 miljoonaa euroa. Sellun hinta on nyt korkealla ja siten lakkopäivät tulevat selluakin tuottavalle yhtiölle kalliiksi.

Työtaistelun toinen osapuoli, työntekijöitä edustava Paperiliitto, ei taipunut kuitenkaan kaikkiin UPM:n vaatimuksiin.

Paperiliitto kertoo, etteivät UPM:n vaatimat mittavat heikennykset työehtoihin toteutuneet. Tällainen heikennys olisi ollut työajan lisäys ilman korvausta. Paperitehtaiden työaika pitenee noin 30 tunnilla vuodessa, mutta lisäjalta maksetaan palkkaa.

Metsäyhtiö ei myöskään jatkossakaan voi ulkoistaa toimintojaan ilman pääluottamushenkilöstön hyväksyntää.

”Paperiliitto on huojentunut, että liitto voi jatkaa pitkästä lakosta huolimatta ehjänä ja vahvana. Työehtosopimusmääräysten kulmakivet eivät murtuneet, vaikka UPM tavoitteet olivat kovat. Jäsenten rivit pysyivät tiiviinä. Kiitoksemme myös kaikille muista ammattiliitoista meitä tukeneille ja liitoille taustatuesta sekä taloudellisesta tuesta Teollisuusliitolle”, Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala toteaa.

Paperiliiton mielestä työtaistelu ei koskenut vain UPM:n paperiliittolaisia jäseniä vaan laajemmin ay-liikettä: paperiliittolaiset puolustivat lakollaan järjestäytynyttä neuvotteluoikeutta. 

Liiketoimintakohtaisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi

UPM Pulpin eli selluliiketoiminnan sopimuksessa sovittiin jatkuvaan ympärivuotiseen käyntiin siirtymisestä ja työvoiman joustavammasta käytöstä pitkien huoltoseisokkien aikana. Määräaikaisen työvoiman käytön rajoitukset poistuivat. Palkanmuodostus tukee jatkossa henkilöstön oppimista ja osaamista sekä toimintatapojen kehittämistä.

UPM Communication Papersissa eli painopaperiliiketoiminnassa sovittiin sujuvan toiminnan kannalta keskeisistä lisätunneista ja joustavasta työajan käytöstä. Työaika pitenee työaikamuodosta riippuen 24-32 tuntia vuodessa lukuun ottamatta päivätyötä, jossa työaika säilyy ennallaan. Tuntipalkkaan siirtymisen myötä lisätunnit kasvattavat ansiota vastaavasti. Viikkotyöaikaan lisäys on noin puoli tuntia. Lisäksi sovittiin kannustavasta palkkausjärjestelmästä, joka parantaa erityisesti kunnossapidon ja päivätyön ansioita. Sopimus sisältää palkanmaksutakuun sopimuskauden kahden ensimmäisen vuoden ajaksi.

UPM Specialty Papersissa eli erikoispaperiliiketoiminnassa sovittiin kilpailukykyä ja toimitusvarmuutta parantavista ehdoista. Sopimus edesauttaa entistä laajempaa paikallista sopimista myös tehdastasolla ja tekee juhlapyhäkäynnin aiempaa kannattavammaksi. Palkanmuodostus tukee jatkossa entistä paremmin hyvästä työsuorituksesta palkitsemista.

UPM Raflatacin sopimus mahdollistaa entistä joustavammat työaikajärjestelyt ja resurssoinnin Tampereen erikoistuotetehtaalla. Siten uusi sopimus mahdollistaa kapasiteetin käyttöasteen nostamisen, mikä lisää tuotannon tehokkuutta ja työllistämismahdollisuuksia.

UPM Biofuelsiin eli Lappeenrannan biojalostamolle sovittiin työvuorojen ja koulutuksen joustavasta käytöstä vuorotyössä. Palkkarakenne tukee entistä paremmin henkilökohtaista kehittymistä ja hyvää suoriutumista. Lisäksi sovittiin, että mahdollisissa työnseisauksissa laitosta ei ajeta kokonaan alas, vaan se pidetään tuotantovalmiudessa.

”Meillä on Suomessa hienoja tehtaita ja ammattitaitoinen henkilöstö. On hyvä, että tehtailla päästään takaisin töihin. Nyt on aika mennä yhdessä eteenpäin”, sanoo Riitta Savonlahti.

Paperiliiton lakko UPM:n Suomen tehtailla alkoi 1.1.2022 ja kesti lähes neljä kuukautta. Lakkoon ryhtyi noin 2 100 Paperiliiton jäsentä, joista noin 200 Helsingin käräjäoikeus määräsi suojelutyöhön tehtaiden lämmöntuotantoon ja vesienkäsittelyyn.

UPM:n mekaanisen metsäteollisuuden liiketoiminnat UPM Plywood ja UPM Timber allekirjoittivat kolmivuotiset työehtosopimukset Teollisuusliiton kanssa jo joulukuussa 2021 ennen aiemman sopimuksen päättymistä.

UPM julkistaa ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen 26. huhtikuuta 2022.

Kommentoi
Ylös
>