Kasvuosakkeet

Wärtsilä teki odotettua rajumman alaskirjauksen Venäjän liiketoiminnoistaan

Wärtsilän tulosnäkymät ovat Venäjän liiketoimintojen loppumisesta huolimatta hyvät.

Wärtsilä kertoo tiedotteessaan, että se tuomitsee vahvasti sodan Ukrainassa. Yhtiön mukaan ihmisoikeudet sekä ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi ovat erittäin tärkeitä Wärtsilälle.

Wärtsilä keskeytti kaikki toimitukset, myynnin, tilaukset ja tarjoukset Venäjälle välittömästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Yhtiö noudattaa kaikkia voimassa olevia ja tulevia pakotteita, jotka koskevat sen liiketoimintaa.

Nykytilanteessa Wärtsilän ei ole mahdollista jatkaa toimintaansa Venäjällä, minkä vuoksi yhtiö on päättänyt supistaa edelleen Venäjän toimintojaan. Toimintojen supistaminen tehdään paikallisten määräysten mukaisesti. Tämän prosessin aikana yhtiö asettaa työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin etusijalle.

Näiden toimien seurauksena Wärtsilä tekee ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellisessa raportoinnissa varauksia noin 200 miljoonan euron edestä.

Tämä varaus sisältää noin 75 miljoonaa euroa Voyage-liiketoiminnan liikearvon ja aineettoman omaisuuden arvonalennusta, noin 50 miljoonaa euroa Venäjällä sijaitsevaan omaisuuteen liittyviä arvonalennuksia ja noin 75 miljoonan euron alaskirjaukset liittyen sanktioiden kohteena oleviin projekteihin ja saataviin.

Alaskirjaus odotettua suurempi

Varaukset sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin eivätkä näin ollen vaikuta vertailukelpoiseen liiketulokseen.

Näillä Venäjän liiketoimintaamme liittyvillä toimilla on negatiivinen vaikutus Wärtsilän operatiivisiin talouslukuihin. Vuonna 2021 Venäjään liittyvien toimintojen osuus Wärtsilän liikevaihdosta oli noin 5,0 prosenttia, josta palveluiden osuus oli noin 40 miljoonaa euroa.

Viime vuonna Wärtsilän liiketulos oli 314 miljoonaa euroa, joten alaskirjauksella on merkittävä vaikutus yhtiön tulokseen. Vertailukelpoisessa tuloksessa alaskirjaus ei näy.

Yhtiön yhteenlaskettu Venäjä-riski osoittautui suuremmaksi kuin aiemmin oli arvioitu, toteaa Inderesin analyytikko Erkki Vesola.

”Wärtsilän tiedotteesta ilmeni myös, että yhtiön suora ja epäsuora Venäjä-riski oli viime vuonna 5 % liikevaihdosta (n. 240 MEUR) aiemmin esitetyn 2 %:n arvion sijasta. Epäsuora riski voi liittyä esim. korealaisen telakan venäläiselle asiakkaalle rakentaman aluksen jäämiseen toimittamatta”, Vesola toteaa artikkelissaan.   

Tuloskasvua tukevat ajurit pysyvät

Vesola pitää silti Wärtsilän osaketta edelleen houkuttelevana sijoituskohteena.

”Näemme yhtiön energiamurroksen voittajana, sillä yhtiöllä on tarjolla ratkaisuja sekä siirtymävaiheeseen (mm. LNG-teknologiat) että päästöttömän energian tuottamiseen (polttoaineina ammoniakki ja vety) ja varastointiin (sähkövarastot). Lyhyellä tähtäimellä tuloskehitys saa tukea reippaasti toipuvasta risteilymarkkinasta ja siihen liittyvästä huoltotoiminnasta”, analyytikko toteaa.   

Vesolan mukaan Wärtsilän osakkeen odotettu kokonaistuotto ylittää nykykurssilla selvästi tuottovaatimuksen eli riskikorjattu tuotto on houkutteleva.

”Osakkeen vuosien 2022-2023 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet ovat vastaavasti 18-23 % ja 25 % verrokkien mediaania alempana ja samalla 43-46 % yhtiön omien historiallisten kertoimien alapuolella. Nousuvara DCF-arvoon on reilu 50 %.”

Vahva vuosineljännes takana

Wärtsilä teki viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 158 miljoonan euron vertailukelpoisen liiketuloksen, kun vuotta aiemmin se oli ollut 103 miljoonaa euroa. Yhtiön tilauskertymä kasvoi loka-joulukuussa peräti 92 prosenttia vertailukaudesta 2,15 miljardiin euroon ja liikevaihto kasvoi 31 prosenttia 1,6 miljardiin euroon.

Tuloskehitys oli odotettua vahvempaa, sillä 15 analyytikon konsensusennuste vertailukelpoiselle liiketulokselle oli 145 miljoonaa euroa. Myös liikevaihto ylitti selvästi ennusteet. Kannattavuuden paranemisen taustalla olivat korkeammat myyntimäärät ja palvelukapasiteetin korkeampi käyttöaste.

Yhtiön osakekurssi laski keskiviikkona 1,0 prosenttia.

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla.

Wärtsilä panostaa kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaakseen asiakkaitaan huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Wärtsilän 17 500 työntekijää yli 200 toimipisteessä 68 maassa mahdollistavat merenkulku- ja energiamarkkinoiden siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa.

Wärtsilä julkaisee tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen 28.4.

Kommentoi
Ylös
>