Arvo-osakkeet

Analyysi: Atrian ylärivi piti – kustannusnousu jatkui

Atria pystyi kasvattamaan liikevaihtoaan sekä neuvottelemaan myyntihinnoistaan kaupan kanssa vaativassa markkinatilanteessa alkuvuonna 2022.

Atrian uuden siipikarjatehtaan rakentaminen etenee Seinäjoen Nurmossa. Tällä hetkellä on menossa katto- ja seinärakenteiden asentaminen. Tehtaan on määrä valmistua tuotantoon vuonna 2024 ja kasvattaa Atria Suomen siipikarjanlihan tuotantoa 40 prosenttia. Kuva: Atria Oyj

Johto esitteli osavuosikatsausta Helsingissä. Videotallenne löytyy täältä.

Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa toimiva Atria tekee määrätietoisesti toimenpiteitä laaja-alaisen kustannusnousun hallitsemiseksi. Se on tärkeää paitsi yhtiön elinvoimaisuuden vuoksi myös siksi, että yhtiöllä on käynnissä mittavat investoinnit Nurmon uuteen siipikarjatehtaaseen sekä Ruotsin Sköllerstan lihavalmistetehtaaseen.

Ensin mainitun investoinnin arvo on 155 miljoonaa euroa jakaantuen vuosille 2021-2024 ja jälkimmäisen 30 miljoonaa. Nurmon investointi etenee budjetissa, mutta Ruotsin investointi tulee materiaalikustannusten nousun vuoksi olemaan ”jonkin verran budjetoitua suurempi”.

Atria Suomi säilytti markkinaosuutensa

Konsernin tammi-maaliskuun 375 miljoonan euron liikevaihdosta Suomen osuus oli 75 prosenttia. Ruotsin osuus oli reilut 22 prosenttia ja Tanskan ja Viron osuus 7 prosenttia. Atria Suomen liikevaihdosta osa on sianlihanvientiä etupäässä Kiinaan. Siinä markkinatilanne on heikentynyt viime kesästä lähtien.

Yhtiö on aloittanut siipikarjanlihan viennin Etelä-Koreaan saatuaan vientiluvan maahan tammikuussa.

Sekä konsernitasolla että Atria Suomessa liikevaihto – eli niin sanottu tuloslaskelman ylärivi – kasvoi alkuvuonna ilahduttavasti 5,4 prosenttia (Suomi) ja 3,7 prosenttia (konserni). Myyntihinnat vahvistuivat hieman mutta eivät kustannusnousuja vastaavasti. Vertailukelpoinen liikevoitto laski Suomessa 9,8 miljoonasta 3,0 miljoonaan euroon.

Kustannusten nousu on ollut laaja-alaista käsittäen niin raaka-aineet, tarvikkeet, hyödykkeet, ulkoiset palvelut kuin henkilöstön poissaoloista johtuvat kustannukset. Käytännössä esimerkiksi energia, polttoaineet ja pakkausmateriaalit ovat kallistuneet ja lihan tuottajahinnat nousseet.

Konsernitasolla ykköskvartaalin kustannukset kasvoivat noin 20 miljoonalla vuoden takaisesta. Toimitusjohtaja Juha Gröhnin mukaan liukuvan 12 kuukauden kustannusnousu on vuositasolla jopa 200 miljoonan euron luokkaa. Se on paljon liikevaihdoltaan 1,54 miljardin yhtiölle.

Joissakin kustannuksissa on havaittavissa jonkinlaista tasaantumista. Johto kommentoi, että kustannusnousut kohdistuvat kaikkiin tuoteryhmiin.

Atrian liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 3,7 prosenttia. Kannattavuudessa maittain ei ollut isoja eroja. Kuva: Atrian osavuosikatsaus 1-3/2022

Ravintolamyynti piristyi

Koronarajoitusten poistuminen hyödytti Suomen Foodservice- eli ravintolamyyntiä helmikuusta alkaen. Rehumyyntiä kasvattivat kohonneet rehujen hinnat, mutta toisaalta rehuraaka-aineen kustannuksetkin olivat nousussa.

Atrian valmistaa rehua sekä Ilmajoen Koskenkorvalla että Varkaudessa ja takaa sillä osaltaan tuottajille laadukkaan kotimaisen rehun saatavuuden. Gröhnin mukaan rehukauppa on niin sanottua low-margin – eli matalan katteen liiketoimintaa.

Isoin osa myynnistä on vähittäiskaupan myyntiä, joka polki paikallaan. Tosin pääsiäismyynti ajoittuu tänä vuonna kakkoskvartaalille, kun se vuosi sitten ajoittui maaliskuulle. Tuoteryhmistä valmisruokamarkkina jatkoi hyvässä 8 prosentin kasvussa. Atrian markkina-osuus säilyi hyvällä 24,3 prosentin tasolla vähittäiskaupan tuoteryhmässä ja kasvoi lievästi 21,2 prosenttiin Foodservice-markkinassa.

Ruotsi, Tanska ja Viro

Kuten maaliskuun analyysissa mainittiin, yhtiöllä on tärkeitä brändejä myös Suomen ulkopuolella. Näitä ovat esimerkiksi Ruotsissa Lithells, Sibylla ja Lönneberga.

Ruotsin onnistumisia – johdon mukaan myös tuloksellisesti tärkeitä – olivat Foodservice sekä Sibylla-pikaruokatuotteet. Atria Ruotsin liikevaihdon kasvu paikallisessa valuutassa oli jopa 11 prosenttia.

Myynti vähittäiskaupalle laski Atrian edustamien tuotteiden markkinassa lievästi. Markkinaosuudet kehittyivät kuitenkin Ruotsissa hyvin.

Tammi-maaliskuussa Atrian toimittajaosuus oli ruokamakkaroissa 20,7 prosenttia, leivänpäällisissä 13,4 prosenttia ja tuoreissa kanatuotteissa 18,8 prosenttia (Lähde: AC Nielsen). – Atrian ovk 3.5.2022

Myös Ruotsin kehitys hyötyi ravintolarajoitusten poistumisesta helmikuussa.

Tanskan ja Viron segmentin myynti kasvoivat. Tanskassa myynti sekä vähittäiskauppaan, Foodservice- että vientiasiakkaille kasvoivat. Viron valopilkkuna oli kuluttajapakattu liha, jossa markkina kasvoi jopa 16 prosenttia ja Atrian markkinaosuus nousi 17,9 prosenttiin.

Atrian tulosta esittelivät 3.5. toimitusjohtaja Juha Gröhn, talousjohtaja Tomas Back, Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi ja Atrian viestintäjohtaja Hanne Kortesoja.

Tase säilyi vahvana

Atria on isojen investointien ja samanaikaisten ”poikkeusolojen” vuoksi isossa murroskohdassa. Yhtiö on käynyt vähittäiskaupan kanssa hintaneuvotteluja aiempaa tiiviimmin lihantuottajien kohonneiden kustannusten ja muiden kustannusnousujen siirtämisestä kaupan ostohintoihin.

Taustan Gröhn toteaa osavuosikatsauksen alkusanoina:

Vuoden 2022 alku on ollut monella tavalla poikkeuksellinen. Viime vuonna käynnistynyt kustannusten nousu on jatkunut edelleen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vauhditti edelleen kustannusten nousua ja monien hyödykkeiden hinnoittelu ei ole enää perinteiseen markkinatalouteen perustuvaa, vaan ollaan poikkeusolojen hinnoittelussa. Osaksi neuvottelut ovat olleet tuloksellisia mutta hinnankorotukset eivät ole tasoltaan riittäviä. – Atrian ovk 3.5.2022

Kaikki vähittäiskaupan sektorit eivät tällä hetkellä kasva, joten siinä mielessä Atrian liikevaihdon kasvukehitys on myönteinen uutinen. Esimerkiksi halpakauppaketju Tokmannin vertailukelpoinen liikevaihto laski tammi-maaliskuussa.

Atrian etu ei toisaalta ole sekään, että ruoka kuluttajalle kallistuu liikaa, koska se heikentää tai muuttaa ruuan kysyntää. Palapeli on herkkä, mikä johdon kommenteista oli aistittavissa.

Atria on viime vuosina investoinut 50 miljoonaa euroa vuodessa. Isojen tehdasinvestointien vuoksi investointitaso nousee tänä ja ensi vuonna arviolta 100 miljoonan euron tasolle per vuosi. Tase kestää, sillä omavaraisuusaste on 49 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 46 prosenttia, molemmat teollisuusyhtiölle hyvätasoisia.

Yhtiökokous päätti tiistaina 0,63 euron osingonjaosta osaketta kohden. Osakemäärän ollessa 28,2 miljoonaa kappaletta osinko lohkaisee siitä 17,8 miljoonan euron siivun. Osinko irtosi osakkeesta yhtiökokouspäivänä ja tulee maksuun 12.5.2022. Atrian osinkotuotto on hyvätasoinen.

Taseen kannalta on tärkeää, että yhtiö sai huhtikuussa myytyä Malmön tehdaskiinteistön 22 miljoonalla eurolla keskittäessään toimintaa Sköllerstaan. Kauppahinnasta kertaluonteisen voiton osuus on 10 miljoonaa.

Vastuullisuustoimet jatkuvat

Edellisessä analyysissa kirjoitimme hiilijalanjälkimerkinnöistä kanan ja sianlihatuotteiden kuluttajapakkauksissa, Suomen suurimmasta aurinkosähköpuistosta sekä kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin sitoutumisesta.

Atrian vastuullisuustoimet ovat jatkuvia ja systemaattisia.

Tuoreimmat vastuullisuustoimet liittyvät uuden tuulipuistohankkeen etenemiseen. Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksyi hankeyhtiö Lakeuden Taivaanraapija Oy:n kaavoitusaloitteen maaliskuussa.

Kaavoitusaloitteessa Lakeuden Taivaanraapija esittää enintään seitsemän voimalan sijoittamista Atrian Nurmon tehtaan välittömään läheisyyteen. Alustava suunnittelualueen laajuus on noin 1 473 ha. – tiedote 14.3.2022

Edelleen huhtikuussa Atria kertoi tavoittelevansa lehmien metaanipäästöjen pienentämistä yhdessä elintarvikeyhtiö Valion kanssa. Atrian tytäryhtiö A-Rehu ja Valio tekivät alkuvuonna 12 viikon Bovaer® -rehulisäaineen ruokintakokeen 400 lehmällä kolmella eri maitotilalla.

Tulokset olivat rohkaisevia. Rehulisäaineella voidaan pienentää metaanipäästöjä kolmanneksella ja siten myös maidon ja naudanlihan hiilijalanjälkeä merkittävästi. Lisäainetta käytetään jo Etelä-Amerikassa sekä testataan Euroopassa, Uudessa-Seelannissa ja Kanadassa.

Yhteenveto

Atrian kehitys on hallittua ja yhtiö tekee tärkeitä hintaneuvottelutoimenpiteitä asiakkaidensa suuntaan, koska kustannustaso on noussut merkittävästi.

Samaan aikaan yhtiö panostaa merkittävästi kotimaiseen elintarviketuotantoon yhdellä historiansa suurimmista investoinneista sekä muilla toimenpiteillä.

Toimitusjohtaja Juha Gröhn pitää tärkeänä, että perustekeminen sujuu, ”oma piha pidetään puhtaana” ja että hintoja voidaan nostaa. Atrian tuotanto- ja toimituskyky säilyi hyvänä alkuvuonna, vaikka koronaviruksen omikron-muunnos aiheutti sairauspoissaoloja henkilöstössä.

Atria säilytti tulosohjeistuksensa ennallaan:

Vuonna 2022 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,2 miljoonaa euroa).

Kustannusten merkittävä ja nopea nousu sekä maailmanlaajuisen sianlihan kysynnän ja tarjonnan epätasapaino aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristössä vuonna 2022. Atrian vahva markkina-asema, pitkäaikainen panostus omiin tuotemerkkeihin ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit antavat kuitenkin edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös näissä markkinatilanteissa. – Atrian ovk 3.5.2022

Atrian liiketoimintaan liittyy riskejä, mutta yhtiö on kokonaisuutena vakaa ja hyvin hoidettu osinkosijoittajan peruspaperi. Alkuvuotta tärkeämpiä sesonkeja ovat kesän grillauskausi sekä joulu.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>