Markkinakommentit

Pörssikonkari ihmettelee defensiivisten osakkeiden kurssiromahdusta – ”sijoittajat ovat pyöritelleet päitään”

Viime viikkoina ovat kovia iskuja saaneet sellaisetkin osakkeet, jotka yleensä harvoin kokevat suuria kurssipudotuksia.

Yhdysvalloissa useat pankkiiriliikkeet ovat laskeneet kansantalouden tämän ja ensi vuoden kasvuennusteita. Se on heijastunut osakemarkkinoille pörssikurssien laskuna viime viikkoina.

Konkarisalkunhoitajan ja sijoittaja Hannu Angervuo kertoo viikkokatsauksessaan, että tällä viikolla on koettu yllättävän suuria indeksien kurssilaskuja teknologian ja päivittäistavaroiden sektoreilla.

”Teknologiaosakkeet ovat parin viikon aikana kirjanneet jopa kaksinumeroisia kurssilaskuja mm. NVIDIAN ja Cisco Systemsin osakekursseissa. Kuluvan viikon aikana sijoittajat yllättyivät Walmartin ja Targetin kurssiromahduksista yhtiöiden raportoitua heikommista tulosnäkymistä ja inflaation vaikutuksista kannattavuuteen. Targetin osakekurssi laski kahden päivän aikana noin 30 prosenttia ja Walmartin osakekurssi noin 20 prosenttia”, Angervuo toteaa.

Angervuon mukaan suuria kurssipudotuksia on nähty erittäin harvoin päivittäistavaroita kauppaavien yritysten osakekursseissa.

Osakekurssien viime viikkojen laskua on selitetty kiristyvällä rahapolitiikalla, inflaatiolla ja heikkenevillä yritysten tulosnäkymillä.

Vuoden vaihteesta USA:n S&P 500-indeksi on laskenut 18 prosenttia. Koko vuoden 2020 analyytikkojen tulosennusteilla laskettu p/e-luku on nyt enää 16,9, mikä on täsmälleen sama kuin 10 viimeisen vuoden keskiarvo, Angervuo huomauttaa.

Turvallisina pidettyjen osakkeiden markkina-arvot laskeneet rajusti

Pörssikonkarin mukaan USA:n pörsseissä on arvostustason lasku näkynyt yllättävän voimakkaasti jopa defensiivisillä sektoreilla.

”Sijoittajat ovat pyöritelleet päitään, kun päivittäistavarayhtiöiden mm. Walmartin ja Targetin osakekurssit ovat sukeltaneet muutaman viikon aikana 20-30 prosenttia”, Angervuo toteaa.

Yleensä korkojen nousu näkyy ennen kaikkea kasvuyhtiöiden arvostustasojen muutoksina, koska kasvuyhtiöiden arvo perustuu arvo-osakkeita enemmän tuleviin kassavirtoihin. Yllättävää on kuitenkin turvallisina pidettyjenkin osakkeiden lasku.

”Tekno-osakkeiden arvostustason lasku onkin helpompi käsittää korkotason erittäin nopean nousun vuoksi, miksi sijoittajat ovat laittaneet myyntiin myös aiemmin turvalliseksi kokemien yhtiöiden osakkeita”, Angervuo ihmettelee.

Angervuon mukaan tämä sama ilmiö on näkynyt myös Helsingin pörssissä, jossa esimerkiksi Tokmannin, Puuilon ja myös Keskon osakekurssien lasku on ollut raju.

Keskon kurssilasku on kova, kun se suhteutetaan suotuisina pysyneisiin näkymiin.

”Kesko B-osake laski viikolla kahdessa päivässä 7,4 prosenttia ja vuoden vaihteesta lasku on kertynyt jo lähes 18 prosenttia. Viime syksyn huipulta Keskon B-osake on laskenut jo 35 prosenttia. Kesko on ohjeistanut kuluvan vuoden liikevoiton kasvavan viime vuoteen verrattuna ja vuoden 2022E tulosennusteella Kesko B-osakkeen p/e-luku on 15,4”, Angervuo toteaa.

Yhdysvaltojen S&P 500-indeksin 11 sektorista viiden sektorin arvostustaso on laskenut nyt 10 viime vuoden p/e-lukua matalammaksi, Angervuo laskee. Matalimmat sektoriarvostukset ovat energiassa (9,9), perusteollisuudessa (13,6), rahoituksessa (12,1) ja kommunikaatiopalveluissa (15,2).

Viiden sektorin p/e-luku on edelleen selvästi 10 viimeisen vuoden keskiarvoa korkeampi. Näitä ovat ovat yleishyödylliset palvelut (19,9), päivittäistavarat (21,2), informaatioteknologia (19,8), kulutustavarat (22,9).

Analyytikoiden kasvuennusteet ristiriidassa talouden kasvuennusteiden kanssa

Angervuon mukaan sijoittajien mielenkiintoisin kysymys on nyt, onko analyytikoiden 10 prosentin tuloskasvuennuste tälle vuodelle talouskasvuennusteiden laskunkestävä.

”Analyytikot ovat viime kuukausien aikana nostaneet vuoden 2022E S&P 500-indeksin tuloskasvuennusteen vuoden vaihteen 9,0 prosentista nykyiseen 9,9 prosenttiin. Ainakin Nordean strategit ovat viime viikkoina kertoneet S&P 500-yhtiöiden pystyvän kaksinumeroiseen tuloskasvuun tälle vuodelle. Kun sekä IMF, Euroopan komissio ja monet pankkiiriliikkeet ovat laskeneet kansantalouden kasvuennustetta sekä kuluvalle että ensi vuodelle, tuntuu optimistiselta, että analyytikot ovat naulanneet ennusteensa seinään.”

Inflaatio ja komponenttien puute eivät ilmeisesti analyytikoiden mielestä haittaa yritysten tuloksentekoa, pörssikonkari tuumaa.

Lue myös tämä: Perinteinen sijoittajien turvasatama on menettänyt tehonsa

Kommentoi
Ylös
>