Kasvuosakkeet

Projektijohtamiseen keskittyvä Dovre saa pankilta ostosuosituksen – osakkeessa vielä nousuvaraa

Evli aloittaa Dovren seurannan osta-suosituksella.

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Yhtiöllä on kolme liiketoimintaryhmää: projektihenkilöstö, konsultointi ja uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 900 henkilöä. Dovre Group on listattu Nasdaq Helsingissä.

Dovren liiketoimintaryhmät keskittyvät projektityövoimaan ja projektien kehittämiseen. Sen keskeiset asiakkaat tekevät suuria investointeja energiainfrastruktuuriin.

Vielä vuonna 2014 Dovren liikevaihdosta noin 55 prosenttia muodostui öljy- ja kaasuteollisuudesta ja kahden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli noin 22 prosenttia. Yhtiö on viime vuosina onnistunut vähentämään riippuvuuttaan yhdestä toimialasta ja suurimmista asiakkaistaan.

Alkuvuosi on alkanut yhtiöllä vahvasti.

Liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa peräti 143 prosenttia edellisvuodesta 48 miljoonaan euroon. Kasvuun vaikutti erityisesti uusi uusiutuva Energia -liiketoiminta, mutta myös projektihenkilöstötoiminnan 47,3 prosentin kasvu vertailukaudesta.

Liikevoitto nousi edellisvuoden 0,8 miljoonasta eurosta 1,7 miljoonaan euroon.

Vahva markkina Norjassa

Yhtiön toimitusjohtaja Arve Jensen kertoo, että toimintaympäristö oli suotuisa kaikilla liiketoiminta-alueilla.

”Projektihenkilöstöliiketoiminta kasvoi kysynnän lisäännyttyä erityisesti Norjassa ja siitä huolimatta, että segmentin henkilöstömäärä laski selvästi katsauskauden aikana merkittävän projektin päätyttyä Singaporessa vuoden 2021 lopulla. Aktiviteettitaso oli korkea myös Norjan konsultointiliiketoiminnassa. Suomen konsultointiliiketoiminnassa synergiaedut Prohan olemassa olevien tuotteiden ja uusien eSite-palveluiden välillä alkavat realisoitua, ja olemme tehneet toimenpiteitä yksikön kannattavuuden parantamiseksi”, Jensen toteaa.

Energiarakentamiseen keskittyvä Dovren tytäryhtiö Suvic Oy:n liiketoiminnasta muodostuva Uusiutuva Energia -segmentti on ollut osa liiketoimintaa nyt reilun vuoden ajan, ja siitä on tullut merkittävä osa Dovren liiketoiminnassa.

”Katsauskaudella Suvic kertoi uusista Kalistannevan ja Matkussaaren tuulipuistohankkeista, joiden seurauksena olemme mukana rakentamassa yhteensä kahdeksaa eri tuulipuistoa Suomessa vuonna 2022. Valtaosa käynnistyneistä hankkeista jatkuu vuodelle 2023. Uusiutuvassa Energiassa liiketoiminnan kausiluonteisuus on muita segmenttejä voimakkaampaa tuulipuistojen rakentamisen tapahtuessa pääosin kesäkaudella”, Jensen kertoo.

Dovre aikoo aktiivisesti laajentaa edelleen palvelujaan energiasektorilla. Jensenin mukaan tavoitteena on lisäksi kasvattaa konsultointitoiminnan osuutta koko liiketoiminnasta ja jatkaa tällä alueella tarjonnan monipuolistamista uusille asiakkaille muun muassa liikenteen, rakentamisen, ICT:n ja julkisen sektorin toimialoilla.

Jensenin mukaan yhtiö odottaa kilpailuympäristön säilyvän edelleen kireänä, ja yhtiö seuraa öljyn hintakehitystä ja muita markkinoiden liikkeitä tarkasti.

Dovre odottaa liikevaihdon vuonna 2022 arvioidaan olevan yli 165 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli 143 miljoonaa euroa. Liikevoiton yhtiö arvioi olevan parempi kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli 6,1 miljoonaa euroa.

Kaikissa liiketoimintaryhmissä kasvuvaraa

Evlin analyytikko Joonas Iivonen arvioi pankin aamukatsauksessa, että Dovren projektityövoiman segmentti, joka toimii pitkälti norjalaisten öljy- ja kaasuhankkeiden loppuvaiheiden ympärillä, on asemoitunut tällä hetkellä hyvin kysynnän ollessa vahvaa.

”Segmentin tulos parani jo viime vuoden loppua kohden eikä esimerkiksi inflaatiosta koitunut murhetta tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana”, Iivonen toteaa.

Projektikonsultointi, joka toimii pitkälti norjalaisten julkisen sektorin ja infrastruktuurin hankkeiden alkuvaiheiden ympärillä, sen sijaan näki tiettyä pehmeyttä tämän vuoden alussa johtuen viime vuoden kovista vertailulukemista. Iivosen mukaan liiketoimintaryhmä on kuitenkin ollut historiallisesti tasaisen vahva suorittaja etenkin kannattavuuden osalta.

”Odotammekin konsultoinnin palaavan tuloskasvuun taas ensi vuonna”, Iivonen toteaa.

Myös uusiutuvan energian rakentamiseen keskittyvä liiketoimintaryhmä on onnistunut suoriutumaan vahvasti raaka-aineiden saatavuuteen ja inflaatioon liittyvistä haasteista huolimatta, analyytikko arvioi.

Evli näkee Dovren jokaisessa liiketoimintaryhmässä pidemmän aikavälin kannattavuudessa vielä kasvuvaraa.

”Näemme etenkin konsultoinnin ja uusiutuvan energian rakentamisen kannattavuuksilla olevan lisäpotentiaalia tämän vuoden jälkeenkin. Arvioimme Dovren orgaanisen kasvunäkymän olevan noin 5 % tästä vuodesta eteenpäin, minkä lisäksi näemme liikevoittomarginaalin paranevan kohti 5 % rajaa tulevien vuosien aikana. Näemme tuloskasvun jatkuvan, vaikka emme odotakaan projektityövoiman kannattavuuden paranevan merkittävästi tästä eteenpäin”, Iivonen toteaa.

Evli arvottaa Dovren osakkeen osien summa -menetelmällä. Sen mukaan osakkeen käypä hinta on noin 0,7 – 0,75 euroa, mikä ylittää tämän hetkeen 0,62 euron kurssinoteerauksen.

Evlin tavoitehinta Dovren osakkeelle on 0,7 euroa ja suositus on osta.

Lue myös tämä: Nämä osakkeet ovat matalasti arvostettuja, jos USA:han tulee taantuma

Kommentoi
Ylös
>