EcoUpin IR-sivut

EcoUp antoi tulosvaroituksen – kustannukset nousseet poikkeuksellisen nopeasti

Tulosvaroituksen taustalta löytyvät tutut toimintaympäristön syyt.

Tuotantokustannusten nopea nousu vaikuttaa EcoUpin liiketoiminnan kannattavuuteen heikentävästi siten, että konsernin operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi, vaikka konsernin liikevaihto on vuoden 2022 alusta lukien kasvanut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Vuonna 2021 EcoUpin liikevaihto kasvoi 20 prosenttia edellisvuodesta 31,3 miljoonaan euroon ja operatiivinen liikevoitto säilyi edellisvuoden tasolla 2,1 miljoonassa eurossa.

Tilinpäätöstiedotteessaan 21. maaliskuuta yhtiö totesi, ettei se anna taloudellista ohjeistusta vuodelle 2022 kiristyneestä geopoliittisesta tilanteesta ja sen aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen.

Viime vuonna pörssiin listautunut EcoUp edistää rakennusteollisuuden vihreää siirtymää tuottamalla hiilineutraaleja, energiatehokkaita ja kiertotalouteen pohjaavia materiaaleja, palveluita ja teknologiaa, jotka auttavat rakennusalan toimijoita keventämään omaa ympäristökuormitustaan. Yhtiöllä on yli 40 vuotta kokemusta kiertotalousratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta asiakkaille.

Tulosvaroituksen syynä ovat erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä vielä koronapandemia, joiden seurauksena yhtiön kiertotaloustuotteet- ja palvelut -liiketoiminnan materiaalien, energian ja logistiikan kustannukset ovat nousseet poikkeuksellisen voimakkaasti ja nopeasti. Nämä tekijät ovat myös lisänneet epävarmuutta rakentamisen toimialalla.

Vallitseva tilanne vaikuttaa myös kiertotalousteknologia-liiketoiminnan toimijoiden päätöksentekoon hidastavasti.

Taustalla ovat muun muassa nopeasti muuttuvat materiaalikustannukset teräksen ja eräiden prosessissa käytettävien kemikaalien osalta, sekä yleisesti uuden teknologian käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyvät kaupalliset riskit, joiden koetaan korostuvan.

Yhtiön mukaan kuitenkin vähähiilistä rakentamista ja rakentamisen kiertotaloutta vauhdittava regulaatio sekä taksonomia-asetus edistävät rakentamisen vihreää siirtymää lähivuosien aikana luoden edelleen kysyntää kestäville rakentamisen tuotteille ja ratkaisuille.

EcoUp katsoo perustelluksi siirtää arviotaan taloudellisten tavoitteidensa toteutumisajankohdasta vuoden 2024 lopusta vuoden 2026 loppuun. Yhtiö tavoittelee 65 miljoonan euron liikevaihtoa, sekä yli 20 prosentin käyttökatemarginaalia keskipitkällä aikavälillä.

EcoUpin liikevaihto heinä-joulukuussa oli 18,4 miljoonaa euroa, kasvaen edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 22,7 prosenttia. Liikevoitto pysyi heinä-joulukuussa 1,9 miljoonassa eurossa kuten vertailukaudellakin. Liikevoitto jäi hieman analyysitalo Inderesin odottamasta 2,2 miljoonasta eurosta.

EcoUp panostaa kasvuun ja se näkyy henkilöstökulujen selvänä kasvuna.

Konsernin henkilöstökulut olivat heinä-joulukuussa 4,7 miljoonaa euroa eli 25,4 prosenttia liikevaihdosta, kun vertailukaudella ne olivat 2,8 miljoonaa euroa ja 18,5 prosenttia liikevaihdosta. Henkilöstökulujen kasvusta noin 43 prosenttia johtui Uudenmaan Imupalvelu Oy:n yrityskaupasta ja noin 57 prosenttia uusien liiketoimintojen rekrytoinneista sekä organisaation vahvistamisesta.

Kommentoi
Ylös
>